Just Go. ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. – Dogs on highways

May 27, 2017


Thank you The Kathe Project !

May 24, 2017

Was a pleasure to be a part of this unique and novel social media initiative. Thank you The Kathe Project ! Congrats on a job well done!

My story on The Kathe Project at this link:

The Kathe Project


Kumaré !

May 23, 2017

Kumaré craze! ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರೆ!


ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

May 21, 2017

ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಗೆ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಅರ್ಪಿತ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ನಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಠ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ವೈಖರಿಯಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನಿನ್ನ ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆಡಿ ಪಾಡಿ ನಲಿದಾಡಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನೀನು ಕೊಡುವ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಎನಗೆ ನೀನು ದೊರೆತಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲೇ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಸೋತಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆ ಶನಿವರ ಕ್ಯಾರಮ್ ಆಡಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ನಾನೇಳಲು ಮುನ್ನ ಎನ್ನ ಏಕೆ ಮರೆತಂದೆ

ಇಂದು ಮತ್ತದೇ ಭಾನುವಾರ ಮೇ ೨೧ರ
ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳ ನೀ ಕರೆತಂದೆ

ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಳಲು ಕಲೆತೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀ ಹೊರತಂದೆ

ಇಂದು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವ ನನಗೆ
ತಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ


Abstract Faces

May 20, 2017

 


May 19, 2017

Dedicating my piece of art ‘Ganalola’ (crayons and sketch pen) to Sri Parashiva Murthy. Salute the incredible artist that he is! His paintings are so tender and full of emotions! Everytime I see his art, am reminded of my teacher Sri HL Bhat sir.


ನಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಡು!

May 19, 2017


Fun with Alphabet

May 17, 2017


ಹಗಲುವೇಷದ ಯುವರಾಜ

May 16, 2017

ಹಗಲುವೇಷದ ಯುವರಾಜ
ರಚನೆ: Ramakrishna Bellur Shivaram
ಅರ್ಪಣೆ: Jayanth P Bellur