Love in and around Jammu-Kashmir-Ladakh

August 6, 2019

#JammuKashmir #Article370 #Ladakh


Kaapi Nirvana

July 31, 2019

[Click to enlarge]

KAAPI NIRVANA
by Ramki Bellur

they believed that
a lot can happen over coffee

inside and outside the CCD
everyone will now realise
Devil’s Own can give
something that is not Perfect
an Eye-Opener Espresso
with a cup of Dark Frappe
Intensify With Sea Buckthorn
in an Inverted Cappuccino
as the Kaapi Nirvana
serves a hot Wakecup call

fate took him
as there are a few
Rush Hour Deals That Cannot Be Missed

when the Coffee Maker
loses the Zest and
runs out from the hangout
into the Dark Forest yield
it means
something unnatural is brewing

when the rich and aromatic life
is stifled out with a Charge like this
it is taxing and not an instant coffee

when HE handpicks us and
sends us here
we are bound to be roasted and ground
and for best results HE uses a Plunger to brew us

you need to be the strong coffee
with an extra dose of chicory
to jump start every morning
You need to have the great gift
to get your friends out of their beds.

but who imagined he would jump
and get us out of our beds with this ?
and that he would plunge out of the brew
into the eye of the river?


R2D2 and Idagunji Ganesha

July 20, 2019


FIRST MAN = ADI PURUSHA = GOVINDA

July 16, 2019


The very first MAC

July 9, 2019

Trivia: Macmohan, popular for his role as ‘Samba’ in Sholay, was born on 24 April 1938, Karachi, Pakistan. He shares his birthday with Dr.Rajkumar and Sachin Tendulkar.


Kova

July 6, 2019

Click to enlarge


ಅಜರಾಮರ

July 3, 2019

ಅಜರಾಮರ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಮರಗಳ ಸಾಲು ನೆನಪಿಸುವುದು
ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಾವು ಆಕೆಗೆ ನಮನ
ಮರಗಳ ಸಾಲನ್ನು ನೆಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದರತ್ತ ಗಮನ
ಹೆತ್ತ ಜನನಿ ಜನಕರ ಹಾಗೆ ಪೋಷಿಸುವುದು ಮರಗಳು
ಕೊಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ
ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು
ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ತವಕ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರುನಾಡಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕ!


ಆಟ ಪರದಾಟ

June 23, 2019

ಆಟ ಪರದಾಟ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಂದಹಾರ
ಗಾಂಧಾರಿಯ ತವರೂರಾದ ಗಾಂಧಾರ
ಅವಳ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಗಾಂಧಾರಿ ಇತ್ತಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಾಪ
ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಕ್ಕನೆ ಹೊರತು
ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ

ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕುಳಿತರು
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರು ಬೇಸತ್ತು
ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪದ ಗಾಳಿ
ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿತ್ತು
ಆದುದರಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು ನಿನ್ನೆಯ ಆಟ
ಗೆಲ್ಲುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಹಾ’ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ.


ಮಂಚಾಲಮ್ಮ-ಮಾಚಮ್ಮ

June 22, 2019

ಮಂಚಾಲಮ್ಮ-ಮಾಚಮ್ಮ
ರಚೆನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ರಾಯರಿಗೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದಳು ಮಂಚಾಲಮ್ಮ
ರಾಯರಿಂದ ವರದಾನ ಪಡೆದಳು ಮಾಚಮ್ಮ

ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಶಕ್ತಿ
ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವತೆಯ ಭಕ್ತಿ

ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ದರುಶನ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕು ಮಂಚಾಲಮ್ಮನ ದರುಶನ

ಇಲ್ಲಿ ಮಾಚಮ್ಮನ ಮನವೆಂಬ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಆಗುವುದು ನಿತ್ಯ ರಾಯರ ದರುಶನ

ಅವಳ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಬೃಂದಾವನ
ಇವಳ ಹೃದಯಾಲಯದ ಒಳಗಿದೆ ತಪೋವನ

ಮಂಚಾಲಮ್ಮ ಮಾಚಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸದರು ರಾಯರು
ಇವರಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುರಾಯರು

ಗುರುರಾಯರೇ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಂತಿರುವೆವು, ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಭಿಕ್ಷ

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಯರೇ ಕಾಮಧೇನು
ಎಲ್ಲ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು?!