ಮರೆಯಲಾದೀತೇ

June 22, 2022

ಮರೆಯಲಾದೀತೇ

ರಚನೆ:ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ನಿನ್ನ ಸವಿ ನೆನಪು
ನಿನ್ನ ಪಾದರಸದಂತಹ ಹುರುಪು
ನಿನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಿಳುಪು
ನಿನ್ನ ಶುಭ್ರ ಉಡುಪು

ನಿನ್ನ ಆಚಾರ
ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ
ನಿನ್ನ ಉಪಚಾರ
ನಿನ್ನ ಸದಾಚಾರ

ನಿನ್ನ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ
ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಪ್ರಭಾವ
ನಿನ್ನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದಾದ ಅಭಾವ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀ ತೋರಿದ ಸ್ನೇಹಭಾವ

ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೊರುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭಾವ

ಇದುವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೌಭಾಗ್ಯ

ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ!


Father and Mother

June 22, 2022

Sri Kalamegham Ramaswamy Iyengar is no more

June 15, 2022

The Bahubali of Melukote,The iron man Sri Kalamegham Ramaswamy Iyengar (80+yrs)attained the lotus feet on the day of his serving Lord Nrsmha Jayanthi (as per Sauramana calendar). His 70+ years of tireless seva was reserved only for Lord Nrsmha.

Sri Kalamegham Ramaswamy Iyengar carried water for abhisheka from the pushkarani down below to the Yoga Narasimha temple atop Melukote hill for several decades. Its a steep climb of over 300 steps, plus the added distance from Pushkarani. He passed away on Narasimha Jayanti (as per sauramana calendar) – June 13.


ಏನಿಲ್ಲ ?!!

May 31, 2022


Cartoon lampooning ‘the Article in Vishwavani against Sringeri Jagadgurugalu’

May 22, 2022


ಕಾಯಕಲ್ಪ

May 21, 2022


vande guru paramparām

May 19, 2022

सदा शिव समारमभां शङ्कराचार्य मध्यमाम्॥
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्॥

sadā śiva samāramabhāṃ śaṅkarācārya madhyamām..
asmadācārya paryantāṃ vande guru paramparām..

Salutation to the lineage starting with lord Sadasiva, with Adi Sankara in the middle and continuing up to my immediate teacher.


ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಾಗತ ಸ್ತುತಿ

May 14, 2022

ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಾಗತ ಸ್ತುತಿ

ರಚನೆ : ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಗೇ
ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೇ ||
ಕಾಲಭೈರವಗೇ ಕಾಳಿ ದುರ್ಗಿಗೇ
ವೀರ ಧೀರ ಶೂರ ಹನುಮ
ಮಾರುತಿ ಚರಣಕ್ಕೇ ||
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೇ ಚೆಲ್ವ ಜನಾರ್ದನಗೇ
ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಕಂಬದ ಗಣಪತಿ
ಚಂಡಿಚಾಮುಂಡಿಗೇ ||
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೇ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಗೇ
ವಾಗೀಶ್ವರಿಗೇ ವಜ್ರದೇಹ
ಗರುಡಾಂಜನೇಯರಿಗೇ ||
ತುಂಗಭದ್ರೆಗೇ ಶೃಂಗನಿವಾಸಿನಿಗೇ
ಶೃಂಗೇರಿಪುರದೊಳು
ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಶಾರದಾಂಬೆಗೇ ||
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವ ಅಭಿನವ
ನೃಸಿಂಹಭಾರತಿಗೇ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ ಗುರು
ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೇ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ ಗುರು
ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರಿಗೇ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ ಗುರು
ಭಾರತೀತೀರ್ಥರಿಗೇ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ
ವಿಧುಶೇಖರಭಾರತಿಗೇ ||

ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರುಶ್ರೀ ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ
ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯದ ಉಭಯ ಜಗದ್ಗುರು
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ
ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳಿಗೆ
ನಮಿಸುವೆ ಗುರುವೇ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ
ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿಗೆ


MR-GVM-BR… The Expendables 3!

May 10, 2022

Happy Mother’s Day

May 7, 2022