Imagine Dr.Rajkumar in Olympics!

August 8, 2016

rwb-olympics-raj

ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗ್ಯಾರಂಟೀ!

ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ!

ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: