ಕ್ಷೀರಸಾಗರ (Ksheerasaagara)

September 16, 2016

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು
ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಲುಣಿಸಿ ಸಲಹುವಳು ಗೋವಿನಂತೆ
ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಅವಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ಷೀರದಂತೆಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ನಕ್ಕರೆ, ಕೆನ್ನೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಉಂಡೆಯಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ತಂಪೆರೆವಳು ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆತ ಕೆನೆಯಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಘಮ ಘಮಿಸುವಳು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪದಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಒಡೆಯುತ್ತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಕರುಣಾಮೃತವನ್ನು ಹರಿಸುವಳು ನದಿಯಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ನೋಯಿಸಿದರೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರಿನಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ನೀಲಗಿರಿಯ ಹೆರಿಟೇಜನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ ನಂದಿನಿ ಸಿಗುವಳಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಕರಗುವಳು

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳು ಹೆಪ್ಪ್ ಆಗುವಳು

***
‘Looking Hip’ is a slang term sometimes defined as fashionably current, and in the know.
ನಾವು ಅದನ್ನ ’ಹಿಪ್’ ಅಂತ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದರೆ ’ಹೆಪ್’ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳೋದು. (ಉದಾ: ಯೇನ್ ಹೆಪ್ಪಾಗಿದಾಳೆ ನೋಡು ಗುರು) ಈ ಹೆಪ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೇಲಿನ ರಚನೆ ಅರ್ಪಣೆ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: