ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ

May 31, 2017


[click on the image to enlarge]

A tribute to Smt.Parvathamma Rajkumar

ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ
ರಚನೆ: ಬೆಳ್ಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಪರ್ವತ ರಾಜನ ಮಗಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಪರ್ವತದಷ್ತು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಡದಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ತ್ರಿದೇವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಸರಸ್ವತಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪಾರ್ವತಿ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಸದಾಶಿವನಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರುವಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲೇ ನೆಲಸಿದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಒಡೆಯನ ಮಡದಿ ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಡದಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು
ಇಬ್ಬರೂ ತೋರಿದ್ದು ಸತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ದಕ್ಷನ ಮಗಳು ಸತಿ… ಅವಳೇ ಪಾರ್ವತಿ
ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಳು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗನೇ ಷಣ್ಮುಖ
ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಷಣ್ಮುಖ

ಶಿವನಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡಿದನು ಆ ರಾಘವ
ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡಿದನು ಈ ರಾಘವ

ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲವೇ
ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ಹೊರತಂದದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲವೇ

ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಗುರು
ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಶಂಕರ ಗುರು

ಆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪತಿಯ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ
ಈ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪತಿಯ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ

ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಿನಿಂದ ದೊರಕಿತು ಅವಳಿಗೆ ಪತಿಯ ಮನ್ನಣೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಿನಿಂದ ದೊರಕಿತು ಇವಳ ಮಗನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ನಣೆ

ಆ ನಂಜುಂಡಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಈ ನಂಜುಂಡಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಅನೇಕ ದೇವಿಮಣಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ
ಅನೇಕ ನಟಿಮಣಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ

ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟು

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಇರುವುದೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ

ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುವಳು ಆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಿದಳು ಈ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಜಗದೊಡೆಯ ಕಂಠೀರವನೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವನೊಡನೆ ಇರಲು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣಲು ಹೊರಟಳು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: