ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ

June 19, 2017

ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅಂದರೆ
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ
ಹುಟ್ಟುವುದು ಕವಿತೆಯ ಅನುಬಂಧ
ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಅದರಲ್ಲಡಗಿಹುದು
ಕನಿಷ್ಠ ೫೦೦ ಪದಗಳ
ಪ್ರಬಂಧ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: