Archive for the 'Mothers day' Category

June 22, 2020

ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ನಮನ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಮಹಾಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ
ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಜೀವನ

ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಗುರುರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು
ಮಹಾನುಭಾವರ ಸತ್ಸಂಗದಿ ಇದ್ದು
ಮಹಾಪೂರವೆಂಬ ಜನರ ನಡುವೆ ಗೆದ್ದು
ಮಹಾಪ್ರಳಯ ದೇಹಸ್ಥಿಥಿಗೆ ಬಂದರೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ ನೀನು

ಮಹಾಕಂಟಕಗಳನ್ನು ಬದುಕು ಒಡ್ಡಿದರೂ
ಮಹಾಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದು
ಮಹಾದೇವ ಕರುಣಿಸಿದ
ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು
ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿರಿಸಿ
ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಪಡೆದೆ ನೀನು

ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಾಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು
ಮಹಾತತ್ವವನ್ನರಿತು
ಮಹಾದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮಹಾತೇಜಸ್ಸಿನ ವರ ಹೊಂದಿದೆ ನೀನು

ಮಹಾರಾಜನಾದ ದೊರೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ ದೊರೆಸಾನಿಯಾಗಿ
ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ
ಮಹಾಮತಿಯಿಂದ
ಮಹಾಶಯರಿಂದ ಕಲಿತ
ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳ ಬಲದಿಂದ
ಮಹಾಕುಟುಂಬದಂತಹ
ಮಹಾಸಾಗರವಾದ ಸಂಸಾರಸಾಗರದಿ
ಮಹಾ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿ
ಮಹಾಮಾರಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ
ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಜಯಿಸಿ
ಮಹಾಪಾಶವಾದ ಮೋಹಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ
ಮಹಾಲಯದ ಮಹಾನವಮಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯದೆ
ಮಹಾಪ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ದ ನವಮಿಯಂದು ಹೊರೆಟ
ಮಹಾಮಾತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ!
ಇಗೋ ನಿನಗೆ ಅಕ್ಷರ ನಮನ!

ಮಂಚಾಲಮ್ಮ-ಮಾಚಮ್ಮ

June 22, 2019

ಮಂಚಾಲಮ್ಮ-ಮಾಚಮ್ಮ
ರಚೆನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ರಾಯರಿಗೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದಳು ಮಂಚಾಲಮ್ಮ
ರಾಯರಿಂದ ವರದಾನ ಪಡೆದಳು ಮಾಚಮ್ಮ

ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಶಕ್ತಿ
ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವತೆಯ ಭಕ್ತಿ

ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ದರುಶನ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕು ಮಂಚಾಲಮ್ಮನ ದರುಶನ

ಇಲ್ಲಿ ಮಾಚಮ್ಮನ ಮನವೆಂಬ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಆಗುವುದು ನಿತ್ಯ ರಾಯರ ದರುಶನ

ಅವಳ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಬೃಂದಾವನ
ಇವಳ ಹೃದಯಾಲಯದ ಒಳಗಿದೆ ತಪೋವನ

ಮಂಚಾಲಮ್ಮ ಮಾಚಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸದರು ರಾಯರು
ಇವರಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುರಾಯರು

ಗುರುರಾಯರೇ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಂತಿರುವೆವು, ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಭಿಕ್ಷ

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಯರೇ ಕಾಮಧೇನು
ಎಲ್ಲ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು?!

ಅಮ್ಮನ ನಾಮಬಲವೇ ಮನೋಬಲ

June 21, 2019

Sringeri Shankara Mutt wallpapers design by RK Bellur

July 15, 2017

To the goddess and Jagadgurus who have blessed me with all good things.

 

ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ

May 31, 2017


[click on the image to enlarge]

A tribute to Smt.Parvathamma Rajkumar

ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ
ರಚನೆ: ಬೆಳ್ಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಪರ್ವತ ರಾಜನ ಮಗಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಪರ್ವತದಷ್ತು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಡದಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ತ್ರಿದೇವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಸರಸ್ವತಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪಾರ್ವತಿ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಸದಾಶಿವನಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರುವಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲೇ ನೆಲಸಿದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಒಡೆಯನ ಮಡದಿ ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಡದಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು
ಇಬ್ಬರೂ ತೋರಿದ್ದು ಸತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ದಕ್ಷನ ಮಗಳು ಸತಿ… ಅವಳೇ ಪಾರ್ವತಿ
ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಳು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗನೇ ಷಣ್ಮುಖ
ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಷಣ್ಮುಖ

ಶಿವನಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡಿದನು ಆ ರಾಘವ
ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡಿದನು ಈ ರಾಘವ

ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲವೇ
ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ಹೊರತಂದದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲವೇ

ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಗುರು
ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಶಂಕರ ಗುರು

ಆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪತಿಯ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ
ಈ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪತಿಯ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ

ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಿನಿಂದ ದೊರಕಿತು ಅವಳಿಗೆ ಪತಿಯ ಮನ್ನಣೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಿನಿಂದ ದೊರಕಿತು ಇವಳ ಮಗನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ನಣೆ

ಆ ನಂಜುಂಡಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ಈ ನಂಜುಂಡಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಅನೇಕ ದೇವಿಮಣಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ
ಅನೇಕ ನಟಿಮಣಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ

ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟು

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಇರುವುದೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ

ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುವಳು ಆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಿದಳು ಈ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಜಗದೊಡೆಯ ಕಂಠೀರವನೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ
ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವನೊಡನೆ ಇರಲು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣಲು ಹೊರಟಳು ಈ ಪಾರ್ವತಿ

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ (Ksheerasaagara)

September 16, 2016
ಕ್ಷೀರಸಾಗರ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು
ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಲುಣಿಸಿ ಸಲಹುವಳು ಗೋವಿನಂತೆ
ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಅವಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ಷೀರದಂತೆಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ನಕ್ಕರೆ, ಕೆನ್ನೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಉಂಡೆಯಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ತಂಪೆರೆವಳು ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆತ ಕೆನೆಯಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಘಮ ಘಮಿಸುವಳು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪದಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಒಡೆಯುತ್ತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಕರುಣಾಮೃತವನ್ನು ಹರಿಸುವಳು ನದಿಯಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ನೋಯಿಸಿದರೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರಿನಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ನೀಲಗಿರಿಯ ಹೆರಿಟೇಜನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ ನಂದಿನಿ ಸಿಗುವಳಂತೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಕರಗುವಳು

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳು ಹೆಪ್ಪ್ ಆಗುವಳು

***
‘Looking Hip’ is a slang term sometimes defined as fashionably current, and in the know.
ನಾವು ಅದನ್ನ ’ಹಿಪ್’ ಅಂತ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದರೆ ’ಹೆಪ್’ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳೋದು. (ಉದಾ: ಯೇನ್ ಹೆಪ್ಪಾಗಿದಾಳೆ ನೋಡು ಗುರು) ಈ ಹೆಪ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೇಲಿನ ರಚನೆ ಅರ್ಪಣೆ.

Happy Mother’s Day

May 11, 2014

rwbmothersday-2014

 

Posts related to Mother’s Day on RwB

You can smell the Johnson’s Baby ad today in TOI

January 29, 2014

rwb_johnsonad_toi_290114

Many homes today is filled with the aroma of Johnson’s baby powder since morning! You can smell the half page ad (TOI, Bangalore edition) which has the following copy:

Remember this smell? The smell of your little one when she was a little one. The smell of he oh-so-soft skin. The smell of innocence. The smell of sloppy wet kisses, cuddles, and long gazes. The smell that made you fall in love. The smell that made you a mother. The smell of every baby. The smell of Johnson’s baby.

Because only a smell so gentle can bring back memories that powerful.

Johnson’s baby. Power of gentle.

Related post:

Bru’s smelling ad in Sunday Times. Did you smell the paper yesterday?

I still remember

June 19, 2012

How much she cared for me
How much she loved me
How much she encouraged me
How much she teased me
I still remember.

The way she combed my hair
The way she applied powder to my face
The way she cooked my favourite dish
The way she held my hand while crossing the road
I still remember.

How much she took me everywhere
How much she sent me everywhere
How much she made me sing
How much she sang with me
I still remember.

The days we both went out to eat
The days we both sat in the balcony
The days we travelled in an autorickshaw
The days we both cried together
I still remember.

The way she prayed everyday
The way she popped pills everyday
The way she suffered silently everyday
The way she faced life boldly everyday
I still remember.

The excitement she showed when she saw an uninvited guest
The contentment she showed when she served others
The satisfaction she experienced after visiting a temple
The happiness she showed when someone remembered my father
I still remember.

The tears in her eyes
The smile on her face
The right palm covering her lips shyly
The soft voice
I still remember.

The generosity
The humility
The shyness
The broad-mindedness
I still remember.

The pain she underwent during the last three days of her life
The suffering she underwent during the last three days of her life
The agony she underwent during the last three days of her life
The loneliness she underwent during the last three days of her life
I still remember.
I still remember.
I still remember.

***

A post dedicated to my father

Blog Cartoon – 23

September 13, 2007

rwbrkcartoon28110907.jpg
Cartoon: RK

Wish you all a very Happy Gowri-Ganesha festival (September 14 and 15).

Also visit the Cartoon page on RwB.