Happy Doctor’s Day

July 1, 2017

Dr. andre Dr.Raj !

Advertisements

Thamashe from Airport names (Humourous airport names)

June 27, 2017

When a stranger like me sees it, Airport names look so funny!

New series! Hope you enjoy it, as always!
Thamashe from Airport names: 1

By Ramakrishna Bellur Shivaram

Lord Krishna’s fav. airport – Tulsa Intl. airport

Who’ve lot of time – Cayana Airstrip

Who’re crying – Atkamba Airport

If you’re writing – Albury Airport

Worried about tickets – Nantucket Memorial Airport

Bidding goodbye to father – Ciudad Acuña International Airport

Always criticising airports – Aden International Airport

Using fowl lang. – Amman Civil Airport

When you share the bill – Ardabil Airport

When you buy a new shirt for the flight – Anggi Airport

When you sleep most of the time – Málaga Airport

When you’re back to the airport – Aiambak Airport

Expert in air travel – Punta Abreojos Airstrip

Struck in the airport – Atka Airport

Nagarjuna’s fav. air port – Akieni Airport

When you tell someone to come to airport – Albany Airport

When you don’t find water or rest room – Waterloo Regional Airport

When you are fooled in the airport – Am Timan Airport

When you shout at your mom – Mao Airport

Harikrishna’s fav airport – Amata Airport

Very bad airport – Anniston Regional Airport

When you get the seat – Andulo Airport

When you think something about the airport – Ancona Falconara Airport

Harmless airport -Apataki Airport

TN’s fav – Arapongas Airport

When you feel unwelcome – Talagi Airport

When you sit cross legged and have lunch – Chacalluta International Airport

When you want to switch off – Arso Airport

Cry and then come to the airport – Atbara Airport

When Mira is still crying – Altamira Airport

When you finally wave & say goodbye – Aitape Airstrip

Too much – Ati Airport

When you feel it is yours – Awar Airport

When you scold someone -Ahvaz International Airport

When you feel this airport is better – Ayawasi Airport

Ambi’s fav. – Ambriz Airport


Imposing Hindi – Toon

June 22, 2017

You cannot achieve unity by imposing uniformity.
Dedicating this toon to Chitra Aiyer.


OnePlus 5 launched

June 21, 2017


ರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್

June 21, 2017

ರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ರಾಜಮಾರ್ಗದಿ
ರಾಜರ್ಷಿಯ ಧ್ಯಾನದಿ
ರಾಜಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತರಾಗಿ
ರಾಜವೈಭೋಗವ ಅನುಭವಿಸಿ
ರಾಜಭಟನೆಂಬ
ರಾಜಪದವಿ ಪಡೆದು
ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾಗಿ
ರಾಜಠೀವಿಯಿಂ
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ
ರಾಜಕುಲದವರಾಗಿ
ರಾಜಮಂದಿರದಿ ನೆಲೆಸಿ
ರಾಜ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ
ರಾಜ ಸದನದಿ
ರಾಜಭವನವಲಂಕರಿಸಿ
ರಾಜಚಿಹ್ನೆಗೆ
ರಾಜತ್ವ ಇತ್ತು
ರಾಜತರುವಂತಿರುವ
ರಾಜರತ್ನಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ
ರಾಜರಾಜೇಂದ್ರನಂತಿರುವ
ರಾಜಕಳೆ ಉಳ್ಳ
ರಾಜೋಪಚಿತ ನಡೆನುಡಿಯುಳ್ಳ
ರಾಜಕುಮಾರನಿಂದ
ರಾಜಧರ್ಮವ ಕಲೆತು
ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದಾಚೆಗೂ
ರಾಜನೀತಿ ತಿಳಿಸಿ
ರಾಜ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ
ರಾಜಪುತ್ರರರೊಡನೆ
ರಾಜಪೂಜಿತರಾಗಿ
ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ
ರಾಜಮಾನ್ಯರೆನಿಸಿ
ರಾಜಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿ
ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ರಾಜಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆದು
ರಾಜವಂತರಾಗಿ
ರಾಜ ವೈದ್ಯರೊಡನೆ
ರಾಜ ವಿದ್ಯೆ ಕಲೆತು
ರಾಜ ಶಾಸನದಿ
ರಾಜ ಶಿರೋಮಣಿಗೆ
ರಾಜಶೇಖರನ
ರಾಜಶ್ರೀ ಸಮೇತ
ರಾಜಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ
ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಜಸೂಯ ಮಾಡುತ್ತ
ರಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಜಹಂಸದಿ ವಿಹರಿಸಿ
ರಾಜಕಾರ್ಯಾನಿರತರಾಗಿ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತ
ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವುದೇ
ರಾಜಯೋಗ
ಇದಲ್ಲವೇ ರಾಜಧರ್ಮರಾಜಯೋಗ


Matches are made in heaven!

June 20, 2017


GST kid

June 20, 2017

Over pampered GST kid made from the letters GST!

***

ಅವನು: ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್!
ಅವಳು: ಎಷ್ಟ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತ್ಯಾ?
ಅವನು: 72%
ಅವಳು: ವೈ ನಾಟ್ 100%?
ಅವನು: 28% GST ಇದ್ಯಲ್ಲ ಬೇಬಿ?!

***

GST: Gondala Srushtisiruva Tatva

***

Mahesh and Umesh are saying they’re GST. coz they’re Golden Star’s Thammandru.

***

Ajji: Delivery over?
He: Yes,triplets!
Ajji: Hesru?
He: Govind, Srinivas, Trisha!

***

ನಿಜ್ವಾಗ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಮಾತುಗಳೂ ಹಂಗೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದಿಸ್:

ಅವರಾಡಿದ್ಮಾತು: ಇದನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಫೈಲಲ್ಲ್ ಹಾಕಿದೀರ?
ನಂಗ್ಕೇಳಿದ್ಮಾತು: ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಾಯಸಕ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಪುಳ್ಯೋಗ್ರೆ ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕಿದೀರ?

ಅವರಾಡಿದ್ಮಾತು: ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೇನಪ್ಪ ಇದನ್ನ?
ನಂಗ್ಕೇಳಿದ್ಮಾತು: ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ತಾರೇನಪ್ಪ?

***
ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೇಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಭಟ್ಟ್ರು ತರ್ಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚೋದೇನು, ಕಾಯಿ ತುರ್ಯೋದೇನು, ಕಾಫಿ ಬೆರ್ಸೋದೇನು, ಬೂಂದಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು, ಒಬ್ಬ್ರೂ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ!
***
ಜೀಯೆಸ್ಟೀಕಾಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಭ್ಯಾಸ.
***
GST: Ghamaghamisuva Shudhaavaada Thuppa
***
GST: Gondala Srushtisiruva Tatva
***
Need I say that amonGST many, there is an anGST about it?
***
भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते |
संप्राप्ते संनिहिते काले नहि नहि रक्षति GSTकरणे ||
– Adi RK Belluracharya
Bhaja Govindam, Bhaja Govindam Govindam Bhaja Moodamathe |
Sampraapte sannihite kaale, Nahi nahi rakshati GSTkarane ||Oh, mind steeped in ignorance (मूढमते moodamathe) ! Pray unto Govinda (गोविन्दं भज Govindam bhaja). When our time comes near (काले संप्राप्ते [सति] kaale sampraapte [sati]), GST chanting (GSTकरणे GSTkarane), will not save us (नहि नहि रक्षति nahi nahi rakshati.)

***
‘One nation one tax’ we’re seeing now.
Kunti followed: 1 house – 1 kitchen – 1 d-i-l

ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ

June 19, 2017

ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅಂದರೆ
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ
ಹುಟ್ಟುವುದು ಕವಿತೆಯ ಅನುಬಂಧ
ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಅದರಲ್ಲಡಗಿಹುದು
ಕನಿಷ್ಠ ೫೦೦ ಪದಗಳ
ಪ್ರಬಂಧ.