Posts Tagged ‘Annavru’

ಡಾ.ರಾಜ್ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಪರಶುರಾಮ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಪೋಸ್ಟರ್ !?

November 3, 2022

ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ಗೆದ್ದ ಮಾನವ

April 24, 2022

#KLRahul #Hiranyakashyapu

February 3, 2020

#KLRahul #Hiranyakashyapu #Annavru #SameSame
ಒಬ್ಬರಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು !

 

#DollyPartonChallenge #DrRaj #Annavru

January 30, 2020

Raj=Karnataka

April 24, 2019

Happy Doctor’s Day

July 1, 2017

Dr. andre Dr.Raj !

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಉಂಟೆ??! Can this be ever equalled?

May 2, 2017

Maja Bharatha: ‘Raj special series’

April 15, 2017

Felt nice to be invited by Colors Kannada in Maja Bharatha: ‘Raj special series’ as one among the ‘Fan’ guests.

ರಾಜ ಧ್ವಜ!

March 11, 2017

Karnataka will forever remain a ‘Princely’ state

March 10, 2017