Posts Tagged ‘Sri Raghavendra Swami’

ಮಂಚಾಲಮ್ಮ-ಮಾಚಮ್ಮ

June 22, 2019

ಮಂಚಾಲಮ್ಮ-ಮಾಚಮ್ಮ
ರಚೆನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ರಾಯರಿಗೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದಳು ಮಂಚಾಲಮ್ಮ
ರಾಯರಿಂದ ವರದಾನ ಪಡೆದಳು ಮಾಚಮ್ಮ

ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಶಕ್ತಿ
ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವತೆಯ ಭಕ್ತಿ

ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ದರುಶನ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕು ಮಂಚಾಲಮ್ಮನ ದರುಶನ

ಇಲ್ಲಿ ಮಾಚಮ್ಮನ ಮನವೆಂಬ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಆಗುವುದು ನಿತ್ಯ ರಾಯರ ದರುಶನ

ಅವಳ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಬೃಂದಾವನ
ಇವಳ ಹೃದಯಾಲಯದ ಒಳಗಿದೆ ತಪೋವನ

ಮಂಚಾಲಮ್ಮ ಮಾಚಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸದರು ರಾಯರು
ಇವರಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುರಾಯರು

ಗುರುರಾಯರೇ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಂತಿರುವೆವು, ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಭಿಕ್ಷ

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಯರೇ ಕಾಮಧೇನು
ಎಲ್ಲ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು?!