Archive for the 'Uncategorized' Category

World is an illusion, Maya

July 19, 2017

What you’re seeing is just an illusion!

ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ

June 19, 2017

ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅಂದರೆ
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ
ಹುಟ್ಟುವುದು ಕವಿತೆಯ ಅನುಬಂಧ
ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಅದರಲ್ಲಡಗಿಹುದು
ಕನಿಷ್ಠ ೫೦೦ ಪದಗಳ
ಪ್ರಬಂಧ.

ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

May 21, 2017

ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಗೆ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಅರ್ಪಿತ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ನಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಠ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ವೈಖರಿಯಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನಿನ್ನ ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆಡಿ ಪಾಡಿ ನಲಿದಾಡಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ನೀನು ಕೊಡುವ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಎನಗೆ ನೀನು ದೊರೆತಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲೇ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಸೋತಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆ ಶನಿವರ ಕ್ಯಾರಮ್ ಆಡಿ
ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ನಾನೇಳಲು ಮುನ್ನ ಎನ್ನ ಏಕೆ ಮರೆತಂದೆ

ಇಂದು ಮತ್ತದೇ ಭಾನುವಾರ ಮೇ ೨೧ರ
ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳ ನೀ ಕರೆತಂದೆ

ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಳಲು ಕಲೆತೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀ ಹೊರತಂದೆ

ಇಂದು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವ ನನಗೆ
ತಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷವ ನೀ ತಂದೆ

Random Jottings on Facebook – 11

February 28, 2017

rwb-brangan-film-companion

Wishing Baradwaj Rangan a wonderful and memorable journey at Film Companion !

***

16406963_843737262434939_6945664561633823297_n
MAHA Avarekaayi Bhojana!

***

16386883_844302439045088_7715526911841466695_n
Silence please!

***

16387175_847245885417410_786467161241956576_n  16473741_845798718895460_7719952776738458657_n 16472922_847826472026018_5430324039589419040_n
Evergreen. Everlasting. Ilayaraja Forever.
IRM = Ilaya Raja’s Music / In Repeat Mode
Design: Ramakrishna Bellur Shivaram

***

16427725_848834978591834_6828230329154984343_n
Today’s Special: Booster Dose
***

16508025_848650565276942_389312064909497494_n

16649497_849987938476538_7648664780926032780_n
Relation between #BIFFES and Gandabherunda used in the logo! This is how I see it.

***

16508006_850009228474409_4963497301836130291_n

16683936_851574674984531_1887675999768208974_n 16730206_853033451505320_761547486487748886_n 16730465_852356741572991_7775800159820099132_n

16708511_853324444809554_5292462141136279967_n
Next part of the previous cartoon!

***

16681804_853330874808911_2247360253387878714_n 16722424_854463698028962_212059342721298532_o

16729343_854547348020597_4585404978961720723_n

May Sri Bhoo Varahaswamy’s blessings be on Team ISRO!
#ISRO #PSLV #Sriharikota

16807374_854496404692358_6189181109601856655_n

***

Khaidi no.9234

16730501_854870571321608_5521154530406181430_n

16730363_855221644619834_5958737555296014758_n

16807570_856175284524470_1541710923062373285_n

16683944_856517827823549_1409990036348582771_n

A doodle tribute to Sri Gopalakrishna Adiga (1918–1992) by Ramakrishna Bellur Shivaram

16807624_857385567736775_2039647892114646758_n

State of mind at IPL Auction!

***

Quiz time! Identify this image.

16649362_857795744362424_5438967904989539994_n

***

16864225_857808774361121_608929738135211349_n

16830720_857481174393881_7830106690280072766_n

16683987_858141567661175_3073338348419960069_n

16683875_858689170939748_5914871641468149972_n

Giant EDITION “Ferrero Rocher” !

***

Saptha Lokas (Seven holy worlds)

In the universe we have 14 worlds (Chaturdasa bhuvanas); seven above including earth and seven below the earth.

Earth and above (Uurdhva Lokas): Bhoo or Bhur loka (Earth); Bhuvar Loka; Svarloka; Maharloka; Jana Loka; Thapo Loka; Sathya Loka.

Below the Earth (Adho Lokas/Nether worlds): Athala; Vithala; Suthala; Rasaathala; Thalaathala; Mahaathala; and Paathaala.

16864298_858970774244921_6927163488944881607_n

***

16991561_859496537525678_5040357950598083809_o

***

16864475_859518014190197_3078895522943830965_n

***

|| ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||

16997905_859799944162004_6363598410797685356_n

ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ
ಕಲೆ+ತಲೆ: ಬೆಳ್ಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ

16996426_860007537474578_6037674401948233471_n

ಶಿವನಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವುಂಟೆ?

16997825_860151057460226_8318652555494927012_n

***

This is the expression I see!

16999061_860271597448172_9045534093899488835_n

***

Shiva’s Selfie!

17021393_860612414080757_2498005007838198671_n

***

The secret behind MOONLIGHT’s OSCAR victory!

16806662_861884907286841_2546777450435029024_n

Swamy! COME HERE! – 15

July 24, 2016

rwb-swamycomehere-10

Wodeyar anagram

December 13, 2013

rwb_wodeyaranagram_121213

Kendriya Vidyalaya Malleswaram Alumni Meet – Jan 26, 2012

January 26, 2012


Design: RK
Click on the image for a larger view

Being a holiday, I got up only after the newspaper was slightly warm, due to the morning sun staring right on him in my balcony.

After breakfast, I watched Chota Bheem Aur Krishna with my son. Being a Karate buff, he was waiting for the next show – Chota Bheem and Master of Shaolin.

But I was waiting for the clock to strike 11. My friend Mahim had called me the evening before and told me about the Alumni meet to be held on the Republic Day at 11 in the morning at KVM…the three letters, in that particular order, brings back numerous memories!

On the way to school, I saw a flag hoisting ceremony taking place in an apartment complex. I stood on the foot path and sang the national anthem, with the elders inside. When I was nearing the school, I was not sure whether to go through the front or the back gate. But as they say, habits die hard. And I entered through the back gate, as I did years ago.

As I entered, I saw the tri-colour, and on the stage were seated Prabhakar Sir, as usual in a suit and coat (Retd. Principal) and Nagaraj Sir (Retd. Lab Asst.), Badri Sir (Physics), Vasanthi Krishnan madam, Mulgund sir, Kanthamani madam, Kulkarni madam, Jayalakshmi madam and Subhashini madam. Kusum Talwani madam and our beloved Satyanand Sir joined in soon. It looked like they hadn’t changed at all, since I last saw most of them, and that was years ago.

I was trying hard to recognise many faces out there on the ground. Most of them seemed familiar. Some seemed more familiar than the others. I could identify VVN Kiran, brother of VVN Anand, my classmate. I saw another face which told me I had seen a younger version of it a few years back… yes it was my super senior Venkataraghavan, ever chubby and plumpy! And it was easy to identify a couple more who it seemed had never changed, like Binu (Michael Jackson) and Sowmya (singer with cat eyes).

The meet started with everyone singing our school prayer. After that, a few known teachers and some unknown spoke one after the other. Badri Sir spoke of his KVM days, the disciplined students and his beloved colleagues.

As is his wont, Prabhakar Sir regaled us with his usual wit and memorable anecdotes. He started off with his signature style of tapping the mike, and wished us. He said, “Not much has changed since your school days…like the olden days, you students are still in the hot sun while we teachers are as usually in the shade (on the stage)”. He continued, “I usually don’t attend functions, but this one was a special one. A couple of years after I retired, I was called for most functions invariably as a Chief Guest. But since 1995, I told that I would like to carry lovely memories of this school, so please don’t call me. But today, I am enjoying being here. However big shots you people may become, you are still my students. That is the advantage of a mother and teacher. ”

He also narrated the story of how the windows on the ground floor got a fence. It seems the constant attack by the cricket ball and football would keep breaking the glasses. And Prabhakar sir would summon the parents of the boy who was the offender to pay for the damage. And the parents would naturally crib, haggle, crib, haggle… To get rid of this problem, Prabhakar sir told he instantly took the decision, after getting consent from the Commissioner, to erect fences, which was done in a jiffy by asking a local guy to finish the job. He told there was no sending a letter to Delhi, getting sanction, inviting a tender…none of the formalities!

“…Most students here would either remember me for the slap that they received, or a prize that they received.” And when he asked “How many of you have received a slap?” quite a few hands went up amidst laughter.


Photos: Mahim | Design: RK

The current principal Meenakshi Madam was happy to see the old students. She thanked Ms.Sumalatha, an alumni, who is currently working in the school as a teacher, for this alumni meet. It was pure bliss to hear Kusum Talwani madam’s endearing Hindi amidst KVM trivia. She said it was Prabhakar sir who made her lose stage fear and be a good orator and told “Prabhakar sir jab hamaare principal the, woh KVM ka swarn yug tha!” In her typical style, she ended her speech with “Bharat ka swarnim gaurav Kendriya Vidyalaya layega”.

Nagaraj Sir spoke about the early days of KVM, when it all began in 1966. In his humourous speech in Kannada, he told if he started sharing anecdotes since 1966, it will be late evening. But he shared a couple of stories of how the headmaster from the opposite Government High School had helped by accommodating the KVM students in 5-6 classrooms where the present CET Cell is situated, when our school was yet to get its present building. Also, due to the lack of space, the primary students came in between 7 and 11 in the morning while the others came between 11.30 and 4.15pm, he said. He said, “During Prabhakar sir’s tenure, KVM was just like Vijayanagara during Krishnadevaraya’s rule. This is not an exaggeration or praise. He taught us how to be efficient and work in the right way that will bring accolades.”

When his turn came, Satyanand sir got the most cheerful welcome. He sportingly said, “I don’t know if you guys are cheering me or booing me!” He too said that he has skipped many a family functions, but he was not going to miss this one for sure, as KVM was so dear to him. He stressed on the fact that parents must inculcate good habits in children and tell them the importance of both academics and sports, as both are equally important. I asked him to say a few words about Shivanna Sir, who is not in the best of health. Satyanand sir told how he, Shivanna and some colleagues used to play for a few minutes after school, before winding up for the day. It seems Prabhakar sir also used to join for the volleyball sessions, but used to excuse himself saying “hands are paining, Satyanand…time to take leave”.

One ex-student gave the command ‘Schoooool, Raashtrageet shuru karegi, shurooooo karrrr” for us to start the national anthem. We stood still and sang it. After ‘School Veeeeeshraam’, we dispersed and met our teachers and friends. Pictures were taken, memories shared.


A memorabilia (with nostalgic pics and a 100 year calendar) was given to all those who attended the meet

Sumptuous lunch was awaiting us on the other side (at the front ground). Delicious Ladoo, Mouth-watering Puliyogare and cool-as-cucumber curd rice with pickles were served for lunch. Puliyogare was a blockbuster hit with the crowd!

Chatting with Satyanand Sir during lunch, I got to know that he still rides his light green Bajaj scooter 1098! Nagaraj sir told that the 1982 model scooter ought to be at Sri Veerendra Heggade’s Vintage motor collection at Dharmasthala!

Nagaraj sir said, “After a family function, we immediately leave after lunch. But here, we simply don’t feel like going”. He summed up everyone’s feelings in such a simple way.

Myself, Mahim and his better half went around our classes starting from 1 std. ‘A’ sec. Some classes still had the old furniture while some had new tables and chairs. Mahim even rang the good old bell!

A few changes are evident – like the enclosure which has been made where there used to be Ramamani madam with her Sanchayika team (next to the Staff room on the first floor), and an enclosure on the first floor next to the stairs. An entrance has been made to the cycle stand next to the rest room on the ground floor. The auditorium (a brainchild of Prabhakar Sir) on top has got a better false ceiling and the wooden stage has a neat carpet (than those thick red-green-blue striped jamkhanas full of dust…remember cleaning them with each one holding one corner and each one trying to put dust into the opposite’s eyes?!).

Titled ‘Reminiscences’, we saw some old pictures on the notice board and could see late SVL madam, Iyer Sir, Suleena Nair madam, Nalini Ravel madam, Baby Sir, Suryanarayan Sir, Ramamani miss among others. Taps look sleek and good looking, and less menacing than the ones we used to operate – during our days, some taps were so hard and difficult to press… but if you were successful at getting the water out, you could not stop the tap, and sometimes would jam your index or ring finger! It was a pleasant surprise to see less of water leakage all round the school.

It was late afternoon when we bid adieu to the place which had given us numerous memories – some good, some bad, some naughty, some adorable, some cheerful, some tearful, some lovely, some scary… the list is endless. With a heavy heart, we came back to the future out of the back gate.

RwB special: Posts related to ‘Kendriya Vidyalaya Malleswaram’

Engrave.in: Memories, etched forever

June 11, 2011

We see them everywhere – on the wall, on the shelf, on the desk, all across the city, on hoardings, at the road entrance where people are mourning someone’s death, on the mini screen with a series of visuals of the birthday kid, behind the chairman’s seat in his chamber, hung to a tree inside the temple, leaning against the electric pole, hung on a bare chested man at the traffic signal, inside the wallet, on your boss’ table… not to forget the albums with velvet covers in every home. Today you can expect any PC, laptop and mobile to be brimming with these. The Picasas, Flickrs and Photoblogs were all started to facilitate us to make a better use of this which is equivalent to a ‘k’ words.

Well, imagine a world without photos! In today’s age, we cannot. But long long ago, there was one . Since the last 100 years, photos have transformed from being a status symbol to a necessity.

Any place you go today first asks you 2 passport sized photos and only then, your name! Today, a mobile without a camera is like a girl lacking oomph. You can manage a wedding without a bridegroom (No, I am not talking about LGBT.) Remember so many movies where one of the guests marries the bride. But without a photographer – are you in your senses?

For a long time, humans have been recording history (hmm… Nala or Neela should have blogged about Ram Sethu). Jokes apart, in the puranas, we know that the Śrauta tradition was used very effectively for teaching and recording events. Other methods include cave drawings, etchings and engravings on wood,  stories with illustrations, manuscripts, paintings, sculptures, wall carvings, books, newspapers, online diaries, blogs, photographs…

I can already see a thousand images when I hear the last word PHOTOGRAPH – so you can imagine the power of an actual photograph! As a kid, I saw my father using Alpha Reflex camera, while my uncle in the US had a Polaroid camera for some time. I still cherish those pictures I took using my Kodak camera (a special gift indeed!) in the mid ’90s.

A world without photos would be impersonal, sad, colourless, lonely and depressing. The joy of holding a picture cannot be matched when one sees it online on the computer screen, mobile phone, digital camera or on the television – we have to agree that we have a soft corner for the hard copy print!

Today, it is not just photo prints, we are able to etch and engrave pictures on different materials to add that special touch. Technology can help us keep memories etched forever! Gone are the days when these were available only in the developed nations. Today, there are firms in India which are capable of catering to any specific demands and requirements when it comes to engraving.

One place I can recommend immediately is Engrave.in – which is your source for photo etching and personalized gifts. Engrave.in utilizes state-of-the-art laser engraving combined with a master craftsman’s eye for detail to produce top quality laser engraved products & gifts, perfect for any occasion.

Whatever your engraving needs, you can trust the quality of Engrave. Their engraving materials are suitable for both indoor and outdoor use. With several products in-stock, Engrave offers you a large choice of materials for the Plaques, Crystals and Wall hangings in their product catalogue – Wooden Plaques, LED Illuminated Acrylic Plaques, Brushed Aluminium Foils, 2D Engraved Crystals, 3D Engraving – Religious Idols, 3D Engraved Crystals and Wooden Wall Hangings.

It was strange how I got to know about Engrave – I received a congratulatory mail from them a few days ago. It read:

Was browsing through some art blogs and got your link. Congrats for turning 5! Read the post and could connect with your journey. Keep the posts coming.

A start-up and going to turn 1 pretty soon, Engrave.in sent me a Wooden plaque of my picture.It measures exactly 20cms wide and 14.5 cms high. It is a beautiful solid wooden piece 10mm thick, with a drilled hole at the back to fit the 6cm long brass easel.

Engrave.in handled the complete process in a very professional manner. They asked me to send my picture (their FAQs page is very informative and answers clearly most of your queries), and before processing the artwork, they mailed it to me for a preview.

I received the wooden plaque in a week’s time in a well packed carton. It was amazing to see the details in the engraving. I got the smell of fresh wood bringing nostalgic memories. The engraving is very close to the actual picture!


Clockwise from top left:
1. The original photograph. 2. The design before engraving. 3. The wooden plaque arrives. 4. Front view. 5. Side view. 6. Rear view (notice the easel. Engrave logo is at the bottom right.)

The amazing detail of the designs, coupled with beautiful and unusual materials makes these products memorable gifts and eye-catching marketing materials as well as powerful memorials.

It will be a lovely way to surprise your loved ones with a laser engraved personalized photo gift that is designed to last a lifetime. What more – Engrave.in are now offering Cash-on-Delivery at no extra charge!

Thanks to Engrave.in, memories needn’t disappear when they can be etched forever, shared and cherished so easily.

ENGRAVE.IN
(Mon-Sat 10am-6pm)

Mail Photos to:
Gratifi Ecommerce
B-236, Popular Center,
Shyamal Cross Road, Satellite,
Ahmedabad – 380015

Tel: +91.8128128223
Email: support [at] engrave [dot] in

***

Video: The engraving process on a wooden plaque

Dr.Raj and Dr.Vishnu: Similarities and Differences

December 30, 2009

 1. Rajkumar died in ‘06
  Vishnuvardhan in ’09 – both years are multiples of 3
 2. Rajkumar died 2 days before New year’s day (New year starts on April 14th as per Souramana Calendar)
  Vishnuvardhan also died 2 days before New year’s day (New year starts on January 01st as per Gregorian Calendar)
 3. Rajkumar was born on the 24th – 2+4 =6
  Vishnuvardhan was born on the 18th – 1+8 =9 – again multiples of 3
 4. Rajkumar died on the 12th – 1+2 =3
  Vishnuvardhan died on the 30th – 3+0 =3 – again 3
 5. Rajkumar died on the 12th
  Vishnuvardhan died in the 12th month
 6. Rajkumar and Vishnuvardhan both died on Wednesday
 7. Mutturaju – 9 letters
  Sampath Kumar – 12 letters – again both multiples of 3
 8. Rajkumar’s birth and death was in the same month – April
  Vishnuvardhan’s birth and death was in the same city – Mysore
 9. Both Rajkumar and Vishnuvardhan’s wife’s names ends with THI –
  Rajkumar’s wife is PARVATHI while Vishnuvardhan’s wife is BHARATHI
 10. Rajkumar was born on the 24th and died on the 12th – a difference of 12
  Vishnuvardhan was born on the 18th and died on the 30th – again a difference of 12
 11. Rajkumar died in Ramaiah hospital – Rajkumar and Ramaiah – R
  Vishnuvardhan died in Vikram Hospital – Vishnuvardhan and Vikram – V
 12. Both Rajkumar and Vishnuvardhan died of massive heart attack
 13. Rajkumar received Honorary Doctorate from Mysore University in 1976 –
  22 years after his 1st film
  Vishnuvardhan received Honorary Doctorate from Bangalore University in 2005 –
  33 years after his 1st film
 14. Rajkumar was cremated in Kanteerava Studio – North Bangalore
  Vishnuvardhan was cremated in Abhimaan Studio – South Bangalore
 15. Rajkumar got married before starting his film career
  Vishnuvardhan married after entering the film field
 16. Rajkumar has 2 sisters, Sharadamma and Nagamma and a brother, Varadaraju
  Vishnuvardhan has 4 sisters, Indrani, Jayasri, Ramaa and Poornima, and a brother, Ravikumar
 17. Rajkumar – R and Varadaraju – V
  Vishnuvardhan – V and Ravikumar – R
 18. Rajkumar’s first song was in his 13th film ‘Mahishasura Mardhini’ – “Thumbithu Manava”
  Vishnuvardhan’s first song was in his 21st film ‘Nagarahole’ – “Ee Notake Mai Matake”
 19. Rajkumar’s 1st film – 1954, 100th film – 1968 and 200th film – 1988
  Vishnuvardhan’s 1st film – 1972, 100th film – 1986 and 200th film – 2010 (yet to be released)
 20. Rajkumar’s film career started in ‘54 – 5+4 = 9
  Vishnuvardhan’s film career started in ’72 – 7+2 = 9
 21. Rajkumar and Vishnuvardhan both took 14 years to reach the 100 film mark
 22. Rajkumar’s 100th film was in ‘68
  Vishnuvardhan’s 100th film was in ‘86
 23. Rajkumar took 20 years to reach the 200 film mark while Vishnuvardhan’s film Aptharakshaka if released in 2010, would be 24 years after his 100th film

– compilation by BELLUR RK

Update 1: This post was published in Bangalore Mirror on January 1, 2010.

Update 2: Kannada version of this post available at Webdunia: ರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದು ಬುಧವಾರ..!