Archive for the 'Personal' Category

Raaja Panchakshara Stotra

September 29, 2016

rwb-rajapanchaksharastotra-290916

A to Z of Cauvery Dispute

September 20, 2016

rwb-a2z-of-kaveri-dispute

Swamy! COME HERE! – 26

September 17, 2016

rwb-swamycomehere-26

Google Doodle that was not! Sir MV’s Google Doodle

September 15, 2016

rwb-sir-mv-google-doodle

Google Doodle that was not!

Sir MV’s Google Doodle (Designed by Ramakrishna Bellur Shivaram)

Happy Engineer’s Day!

Related posts:

Sir MV: A Visionary Engineer par Excellence

Sir M. Visvesvaraya

Media Circus: Remember the thirsty Crow?

September 15, 2016

rwb-crow-media

Accounts jokes – 10

September 14, 2016

rwb_accountsjokes10

William Tell appears in Cauvery Riots cartoon

September 12, 2016

rwb-cauvery-williamtell-cartoon-120916

WTF: Water Turns Fire (Cauvery Water Dispute)

September 12, 2016

rwb-wtf-waterturnsfire-120916

WTF: Water Turns Fire
Concept & Design: Ramakrishna Bellur Shivaram / RwB

ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭವ ತರುವವರ spoof song (relating to Bandhs)

September 9, 2016

ಎದುರುಮನೆ ಅಜ್ಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿದ್ರು:

ಬಂದ್ ಶುಕ್ರವಾರ! ಬಂದ್ ತರುವವಾರ
ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡುವವಾರ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಡಿಉಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಾರ

ಬ್ಯಾನರ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಊರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ
ಚಪ್ಪಲಿ ಆರತಿ ವೈರಿಗೆ ಮಾಡಿ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಾರ

ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನು ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಾವುಟ ನೀಡಿ
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಯ ಹಾಡಿ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯವ ಮುಚ್ಚುವ ವಾರ

(ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು)

Cauvery Water Dispute: Cartoon

September 7, 2016

rwb-cauvery-amma

“No ma, their overhead tank is of a different type. If the lady turns on the water there, they get water.”