Archive for the 'India' Category

WALL & AGARWAL! Bangalore Boys!

November 16, 2019

WALL & AGARWAL! Dravid & Mayank! Bangalore Boys!

FRONT PAGES OF NEWSPAPER (10th Nov. 2019) ANNOUNCING AYODHYA VERDICT

November 11, 2019

Love in and around Jammu-Kashmir-Ladakh

August 6, 2019

#JammuKashmir #Article370 #Ladakh

ಆಟ ಪರದಾಟ

June 23, 2019

ಆಟ ಪರದಾಟ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಂದಹಾರ
ಗಾಂಧಾರಿಯ ತವರೂರಾದ ಗಾಂಧಾರ
ಅವಳ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಗಾಂಧಾರಿ ಇತ್ತಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಾಪ
ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಕ್ಕನೆ ಹೊರತು
ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ

ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕುಳಿತರು
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರು ಬೇಸತ್ತು
ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪದ ಗಾಳಿ
ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿತ್ತು
ಆದುದರಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು ನಿನ್ನೆಯ ಆಟ
ಗೆಲ್ಲುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಹಾ’ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ.

Front Pages of Today’s newspapers (May 24, 2019) – Namo Namaha Again!

May 24, 2019

 

kp-1kp2pv-1dhVishwavani-BNG-BNG-24052019-01rpntdbepft1msdinamaniie-1hdhd2khaleejtimesdawntoi-1toi-2udayavanivijayakarnatakavijayavanidsTELEGRAPH3TELEGRAPH2TELEGRAPHsv-2sv-1SOMmirror1MMmtPIONEERSAKALSAKSHIMINTMIDDAYieHT2HT1HINDU-1DMALAReisamayet-1FPJFPJ2FPJ3DINAKARANDC2DCATANDOLANA

Thank you for voting!

April 24, 2019

Rahul hugs Modi: Pappu ki Jaadu ki Jhappi

July 20, 2018

PICTURISATION of ILAYARAAJA’s SONGS

February 1, 2018

Coin designed on Baradwaj Rangan’s 15 years as Reviewer

February 1, 2018

Don’t miss:

Fifteen years, and counting…

Also read:

Pongalo Pongal! Rangano Rangan!

The World of Baradwaj Rangan

Our Film Companion is Baradwaj Rangan

The inimitable Baradwaj Rangan

Baradwaj Rangan, a writer par excellence