Archive for the 'Humour' Category

Difference between Bus and Metro!

November 16, 2019

ಕರ್ನಾಟಕ ‘ಸಾರಿಗೆ’ !

November 6, 2019

ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ತಿಳಿ ಸಾರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ.
ತಿಳಿ ಸಾರೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ತಿಳಿ ಸಾರಿನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ :
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಸಾರಿಗೆಂದೇ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ!
ತಿಳಿ ಸಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಕಮ್ಮಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ…ರಸಂ, ರಸಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋರು ಹೆಚ್ಚು.

Simplicity is the best ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾರುವುದೇ ತಿಳಿ ಸಾರು !
ಏನೇ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ತಿಂದರೂ, ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿಂದರೂ,
ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ತಿಳಿ ಸಾರಿನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು ‘ತಿಳಿ ಸಾರು’!

BHOJA RAJA AND ARGENTINA FC JERSEY!

October 28, 2019

Love in and around Jammu-Kashmir-Ladakh

August 6, 2019

#JammuKashmir #Article370 #Ladakh

R2D2 and Idagunji Ganesha

July 20, 2019

FIRST MAN = ADI PURUSHA = GOVINDA

July 16, 2019

The very first MAC

July 9, 2019

Trivia: Macmohan, popular for his role as ‘Samba’ in Sholay, was born on 24 April 1938, Karachi, Pakistan. He shares his birthday with Dr.Rajkumar and Sachin Tendulkar.

ಆಟ ಪರದಾಟ

June 23, 2019

ಆಟ ಪರದಾಟ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಂದಹಾರ
ಗಾಂಧಾರಿಯ ತವರೂರಾದ ಗಾಂಧಾರ
ಅವಳ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಗಾಂಧಾರಿ ಇತ್ತಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಾಪ
ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಕ್ಕನೆ ಹೊರತು
ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ

ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕುಳಿತರು
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರು ಬೇಸತ್ತು
ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪದ ಗಾಳಿ
ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿತ್ತು
ಆದುದರಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು ನಿನ್ನೆಯ ಆಟ
ಗೆಲ್ಲುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಹಾ’ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ.

Tribute to CRAZY MOHAN

June 10, 2019

crazymohan

Mani Ratnam’s reaction after reading BRangan’s CCV review

September 28, 2018

Related posts about BRangan:

BR: Brave Ripostes by Baradwaj Rangan

The inimitable Baradwaj Rangan

Baradwaj Rangan, a writer par excellence

Random Jottings on Facebook – 11

Brangan’s Fan’s current state of mind: Cartoon

Extremely Goody Baddy

Pongalo Pongal! Rangano Rangan!

The World of Baradwaj Rangan

Our Film Companion is Baradwaj Rangan

Coin designed on Baradwaj Rangan’s 15 years as Reviewer