Archive for the 'Life' Category

A to Z of Dr.Rajkumar’s Roles

March 12, 2017

Why Women always have all the NEWS! Happy Women’s Day

March 7, 2017

Spoof song: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ

February 3, 2017

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

Click on the above link to listen to the Spoof song
(Original: Hariya Neneyadantha Narajanmaveke by Sri Purandaradasaru)

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

ವಾಲ್ಪೋಸ್ಟು ಓದದ ವಿಪ್ರ ತಾನೇಕೆ
ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಅರಿಯದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇಕೆ
ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ ಹಾಕದ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಾನೇಕೆ
ಆದರವಿಲ್ಲದ ಇನ್ವೈಟು ಏಕೆ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

ಸತ್ಯ-ಶೌಚವಿಲ್ಲದ ವಾಲ್ಪೋಸ್ಟು ಏಕೆ
ನಿತ್ಯ ನೇಮವಿಲ್ಲದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇಕೆ
ಭಕ್ತೀಲಿ ಮಾಡದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಏಕೆ
ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲದ ಗ್ರೂಪು ತಾನೇಕೆ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡದ ಪೋಸ್ಟು ಏಕೆ
ಮಾತು ಕೇಳದ ಸೊಸೆಯ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದೇಕೆ
ನೀತಿ ನೇಮವಿಲ್ಲದ ಟ್ಯಾಗಿಂಗು ಏಕೆ
ಲೈಕ್ ಬಾರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪವವೇಕೆ

ಅನ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳೇಕೆ
ತಿಳಿದೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದ ಗುರುವೇಕೆ
ನಳಿನನಾಭಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರನ್
ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

***
Facebook neneyadantha narajanmaveke
By Ramakrishna Bellur

Facebook neneyadantha narajanmaveke
Facebookkall ‘like’ maadada accountu yeke

wall-post odhadha vipra thaneke
share maadalu ariyada kshatriyaneke
smileyann hakada sanyasi thaneke
aadaravillada invite-u eke

Facebook neneyadantha narajanmaveke
Facebookkall ‘like’ maadada accountu yeke

satya-shouchavillada wallpostu yeke
nitya-nemavillada comment maadodeke
bhaktili maadada request-u yeke
utthamarillada groupu thaneke

Facebook neneyadantha narajanmaveke
Facebookkall ‘like’ maadada accountu yeke

parents share maadada postu yeke
maathu kelada soseya ‘like’ maadodeke
nithi-nemavillada tagging yeke
‘like’ baradiddakke kopavaveke

‘unlike’ maad hoguva makkaleke
thilidu commentu maadada guruveke
nalinanabhasri ramakrishna bellurannu
friend maadikollada accountu yeke

Facebook neneyadantha narajanmaveke
Facebookkall ‘like’ maadada accountu yeke

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule by Ramakrishna Bellur Shivaram

January 10, 2017

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 1
by Ramakrishna Bellur Shivaram

ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?
ದಶರಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು.

ದಶರಥನಾದನು ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಕೈಸೆರೆ.
ರಾಮನಿಗಾಯಿತು ಕಾಡೇ ಆಸರೆ.

ಕೈಕೇಯಿ ಹಠ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ತಪ್ಪು.
ರಾಮ ಹಠ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು.

ಸೀತೆ in ceylon. ರಾಮ is alone.

ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳು ಸೇರಿವೇ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ,

ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳು ಸೇರಿವೇ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ.

***

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 2

ಈಗಿರೋ ಮಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಮಳೆ  ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ. ಬಿಡಿ. ರಾಮಾಯಣ ನಡೆಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ original ’ಮಳೆ ಹುಡುಗ’ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವರು ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು.
 ***
ಜಿಂಕೆ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರೀಚ. ಮಾ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ Do not ಎಂಬ ಅರ್ಥ  ಇದೆ. Hence for a long time he was maa-reecha-ble OR not reecha-ble.
 ***
ರಾಮ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ grievances ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು ಸುಗ್ರೀವ.
 ***
ಎದುರಾಳಿಯ 50% ಶಕ್ತಿ ವಾಲಿ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಲಿ.
 ***
ಮರದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ರಾಮ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ತನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ರಾಮ ಕಡೆದದ್ದು ಏಳು ಮರಗಳನ್ನು. ಹಾಗೆಂದು ಮರ ಕಡೆಯುವವರೆಲ್ಲ ರಾಮನ ಅವತಾರವಲ್ಲ.
***
ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 3
by Ramakrishna Bellur Shivaram
ಶೂರ್ಪಣಕಿ ಬಿಫೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
:  –  )
ಶೂರ್ಪಣಕಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
:   (
***
ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸುಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ…
ರಾವಣ: ಅಲ್ರಯ್ಯ, ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿನ ಎತ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ನಾ… ಯಾಕೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನನ್ ಸುಡ್ತೀರಾ?
ಜನ: ನಮ್ ಹೆಂಡ್ತೀನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಾಂತಾನೆ ಸುಡೋದು.
***
ರಾವಣ: ಒಂದ್ ತಲೆ ಇದ್ದು ಹಲವಾರು ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹತ್ತು ತಲೆ ಇದ್ದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಂಥಾ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ!
***
ಲೋಕೇಶನನ್ನು ನೋಡಲು ಲಂಕೇಶನಿಗೆ ಏನೋ ಮಜಾ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದು!
***
ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಲು ರಾವಣ ಹೋದ. ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಶಿವ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದುಮಿದ ಅಂದರೆ ರಾವಣನಿಗಾದದ್ದು ಕೈ loss.
***

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 4
by Ramakrishna Bellur Shivaram

Until she got liberation from Rama, life for Ahalya, was a hell ya.

ಗಧೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟರೆ, ಅಂಗದ becomes Un-ಗಧ.

Actually, ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುರು ಆಗೋದು ‘ಬಾಲ’ ಕಾಂಡ.

ಶ್ಯಮಂತಕೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಮನೆಂದು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೂ ಅವ i.e. ಜಾಂಬವ, ಜಾಂಬವಂತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಂಬವಂತನಾಗಿದ್ದ.

ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರಾಮನ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಹನುಮ. ಹನುಮನೇ ಮುಂದೆ ಭೀಮನ ಸ್ವರೂಪ. Therefore, ರಾಮ ಬಲ ಭೀಮ.

ರಾಮ-ಸೀತೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರ ಅರ್ಥ?ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಕುಶ್ ಆಗಿರಿ.

ಒಂದ್ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಮುರಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಮುರಿದ. ವಿಷ್ಣು ಧನುಸ್ಸು ಪಡೆದ.

ಅನ್ಯರು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಲಾಗದಿದ್ದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದು: Bow ಕಷ್ಟ ಐತೆ.
ರಾಮ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದು: Piece, piece… Bow ಪಸಂದಾಗಿತ್ತು.

ಹಿಂದೆಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೂ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅತಿಥಿಗಳು, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹೊರಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಭಿಷೇಕ ಆದಮೇಲೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಹೊರಡಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ.

ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ’ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೊದ ಮೊದಲು I.O. ರಾಮ ಆಗಿತ್ತು. I.O. ಎಂದರೆ Ikshvaku’s Omnipotent ರಾಮ.

ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹಠ ಮಾಡೋದು, ಹಟ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ.

ಭರತ: ಭರದಿಂದ ರಥದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದವ.

ಸಂಪಾತಿಯ ವ್ಯಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಮ ಮತ್ತು ವಾನರರು ತೋರಿಸಿದ್ದು? Sympathy.

ವನದಲ್ಲಿರುವ ನರ? ವಾನರ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, congested ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಪಟ್ಟಣ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಈಗ ಸಿಕ್ಕರೆ, several REAL ಎಸ್ಟೇಟೆ ಕಟ್ಟಬಹುದೇನೋ!

Because she offered only berry, hence Sa-berry.

***

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 5
by Ramakrishna Bellur Shivaram

ಪಾರ್ಟಿ ಬದ್ಲಾಯ್ಸೋದು ಈ ಕಾಲದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಮೃತ ಹಂಚೋವಾಗ ರಾಹು-ಕೇತು ಆಕಡೆಯಿಂದ ಈಕಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವೇ? ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಲಿಲ್ವೆ. ಇನ್ ಮಾಬಾರ್ತ್ದಲ್ಲಂತೂ ಬೇಜ಼ಾನ್ ಎಗ್ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿವೆ ಬಿಡಿ.

***

ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ನಿದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸುಮ್ನಿರಲ್ಲಾಂತಾ ರಾಮನಿಗಿಂತ ಇನ್ಯಾರಿಗ್ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ?

***

ಇರೋದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹಂಚದ್ರೆ, ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಂಥರೆ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಡೋನ್ಟ್ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು.

***

ಕೈಕೇಯಿ ಜೊತೆ ಮಂಥರೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.

***

When read as it is, the below lines are related to Ramayana.
When you omit the words in brackets and read, it is related to the political situation in the neighbouring state.

(ದಶರಥನ) ಹಾಲಂಥ ಮನಸು ಒಡೆಯಲು
ಬಳಸಿ (ಕೈಕೇಯಿ ಎಂಬ) ನಿಂಬೆಯ ಸಸಿ ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ
(ಮಂಥರೆ) ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದರೆ
(ಅಯೋಧ್ಯೆಯ) ಖುಷಿಯ ಪನ್ನೀರು ಸೆಲ್ವನಾಥ
ರಾಮನ ಮಡದಿಯ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ
ಮನಸೆಂಬ ತಳಮಳನಾಡನ್ನು ಕಲಕಿತು.

HNY 2017

January 1, 2017

new-year-2017

15823561_828563843952281_1632982777174697924_n

15826838_828571503951515_8180472153622339386_n

rwb-hny-2017

 

New Year! New Prices

rwb-newyear-newprices

Kaveri Water dispute: Nameplate issue

October 3, 2016

rwb-ka-tn-kaveri-issue

What is TMC?

October 3, 2016

rwb-tmc

Also see:

Kaveri / Cauvery Water Dispute parody

A to Z of Cauvery Dispute

Amma parody 1

William Tell appears in Cauvery Riots cartoon

WTF: Water Turns Fire (Cauvery Water Dispute)

Cauvery Water Dispute: Cartoon

Which Indian God are you?

October 3, 2016

If I play “Which Indian God are you?” game on Facebook, I am sure it will match me with my god:
Dr.Rajkumar

rwb-raj-my-god

Nene: A reminiscence

October 3, 2016

rwb-nene-240916