Archive for the 'Facebook' Category

Random Jottings on Facebook – 10

February 28, 2017

She can manage both tress and stress better than him.
***
Women like everything matching matching. It starts right at the beginning: XX
***
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ’ಪಿರ್ಚು’ಯಾಲಿಟಿ ಬರಬಾರದು ಎಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು.
***

The Bhu-loka refers to Gross/Physical Universe. The Bhuva and Suvar Lokas are Subtle Universes. But while driving a vehicle in Bhu loka, many of us instead of scolding in a subtle way, get wild and use gross cuss words and send the others to Suvar loka!

***

ALLIGATOR is one who makes Allegations!

***

When everything in life goes in a rhythm, we can call it algorithm.

***

ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್-ಸ್ವಪ್ನ-ಸುಶುಪ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಿದೆ. ಕಾಯಿ ತುರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪ್ತೇವೆ. ಅದೇ ತುರಿಯಾವಸ್ತೆ.

***

Ever since the first sin happened, lot of sins have happened since then. All are partially blind, deaf and dumb to their own sins since then.

***

ಸುಮಾರ್ ದಿವಸದ್ ಮೇಲ್ ಶಿವಕಾಶಿಲಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದ ಮನೇಗೆ. “ಯೇನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ? ಪಟಾಕಿ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ?” ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. “ನಂಗೇನಯ್ಯ, ಭಾಳಾ phosphorus ಆಗಿದೀನಿ” ಅನ್ನೋದೇ?!

***

ಟೋಕನ್ ತೊಗೊಂಡಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಬರೋದು ತಡ ಆಗಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ “ನಂದೆಲ್ಲಿಡ್ಲಿ” ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ.

***

ಸಣ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ವಿ.ವಿ.ಪುರದೋನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.

***

In yesterday’s Panchanga, it says CHANDRA DARSHANA. No wonder MOONLIGHT won.

***

We’ve been ‘Saying it with SILK’ in all functions since aeons! Dairy Milk has realised it only now.

***

While romancing and singing, “LA LA” Land.
While singing and putting the kid to sleep, LALI Land.

***

ಗಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಓಡತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯಂಗ್ ಟಿಕಲ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟಿಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ.

***

ನಾವ್ ಚಿಕ್ಕೋರಿದ್ದಾಗ ಥತ್ತೇರೆಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದ್ ಎಫ್ ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿದ್ ಲೆಕ್ಕ.

***

ಏನ್ರಿ, ರೋಟಿ ಬಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ದಾಲ್ ತರಕ್ ಇಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಾ?

ಸಾರ್, ನಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ’ದಾಲ್ ತಡ್ಕಾ’ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದು.

***

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರ sine, tan ಆಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ cos. ಬಟ್ ಪರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಗೊಳೋದೆ theet-A. ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ tan,gentಗಿಂತ ಲೇಡಿ ಮೇಲೇ ಎದ್ ಕಾಣೋದು. ಬೀಚಲ್ Tan theta ಗೋಸ್ಕ್ರ ಬಿದ್ಗೊಳೋರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ Cot theta.

***

ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೇಲಿದಾರೆ. ಆಫೀಸಿಂದ ಒಬ್ ಮಂಡ್ಯದ ಹೈದ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. “ಯೇನ್ ಮಹೇಶ, ಹೆಂಗಿದಾನ್ ಸುಬ್ಬು ” ಅಂತ್ ಕೇಳ್ದೆ. ಅವ್ನು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ: “ಸಾರ್ ಪದೆ ಪದೆ ಜರ ಬತ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾ. ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳ್ಕಂಡದೆ ಒಟ್ಟೆಗೂ ಕರ್ಳ್ಗೂ ಮದ್ಯೆ. ಹರಿಣಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಸಾ. ಸಣ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಂತೆ” ಅಂದ.

ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಆದ್ಮೇಲ್ ಹೊಳೀತು, ಅದು ಹರಿಣಿ ಅಲ್ಲ, ಹರ್ನಿಯ ಅಂತ.

***

Spiritual progress is possible ONLY if you’re interested in TK*.
*True Knowledge

***

ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರ್ಗಾದ್ರು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗಾದದ್ದು ಶೂಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ.

***

ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರ್ಗಾದ್ರು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗಾದದ್ದು ಶೂಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ.

***

To achieve anything, it should be ek kadam…not ekdam.

***

Anthem is national. Anathema is notional. Nation’s notion is making anthem anathema.
|| ಅಣ್ತಮ್ಮ ಉವಾಚ ||

***

ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ. english ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ:
ಬಂಧನ-ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ-ಶರಣಾಗತಿ-ಮೈಹಿಂಸಾರಸಿಕ
ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಹಾಗೂ ಬರೀಬಹುದು:
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯ

***

3 ಜನ ಕೂರೋ 6 ಕಡೆ ಜನ ಕೂತ್ರೆ?
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.

***

ಮೊನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಅವನ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂತ್ ಕೇಳ್ದೆ. “ಕಮ್ಮಿ ಮೈಲೇಜ್. ಹತ್ತು ಬಂದ್ರೆಚ್ಚು. ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯತ್ತೆ” ಅಂದ. ಆಗ್ ಅವನಿಗ್ ಹೇಳ್ದೆ. ನಿಂದು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂಧನ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂತ.

***

Cricket and Weddings will be better without an overdose of ?
Bouncers.

***

In Space-age nimma ma’NASA’bheeshtagalu neraverali. Innashtu rocket haar’ISRO’.

***

ಸಣ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ದುಡ್ಡಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಕ್ ಆಸೆ. ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಏನ್ easiest option? ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನುಗ್ಗಿ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಒಂದೆರಡ್ಮೂರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೋರ್ನ್ವೀಟ ಪುಡಿ ಬಾಯ್ಘಾಕ್ಕೊಂಡ್ ಓಡು.

***

ಅಣ್ಣಾವ್ರಂತೆ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಂಬಲ.

***

ನಮ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ ಮನೆ ದೊಡ್ಡೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದ್ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್: ಓದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ನನಗ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಭಯ: ಬಿಕಾಜ಼್ ಸರ್ಯಾಗ್ ಚಿಲ್ರೆ ಕೊಡಕ್ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ. ಊಟ್ದಲ್ ಮುಂದೆ.

***

ದೊಡ್ಡದೋ ಚಿಕ್ಕದೋ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪದಗಳನ್ನು ತುಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ. For example ಕಿರಿಕಿರಿ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ್ಲೋ ಏನೋ ಅದನ್ನ ತುಂಡ್ ಮಾಡಿ ’ಕಿರಿಕ್’ ಅಂತಾಯ್ತು ಎಂದು slang ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶೌನಕಾದಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಕನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎದ್ದೆ.

***

She asked for ‘Lal Bhatthi’. She got ‘Menada Bhatthi’.

***

मिस को किस देनेवाला ही था
किस्मिस देके मिस बोली
किस मिस हुआ थो भी परवाह नहीं जनाब
नेवर मिस ए किस्मिस

***

ಗಂಡ (ಇಸ್ರೋ ಸೈನ್ಟಿಸ್ಟ್): ಹೇಳಿದ್ ಅರ್ಥ್ವಾಯ್ತೇನೆ?
ಹೆಂಡತಿ: ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೇ ಹೋಗತ್ತೆ…ಎಲ್ಲ ಘಾಳೀಗ್ ಬಿಟ್ಟಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ…

***

ಯಾವಾಗ್ಲು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ್ ಎಕ್ಸೋರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ?
ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ

***

Some: O Premi
Sinamma: Don’t Prey me! Pray for me!

***

ಕೆಲುವ್ರು ಹೋಬಿಟ್ರೆ ನಿಂತಿರೋ ಕೆಲ್ಸ ಬೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?

***

Perhaps
the heart
looks white
devoid
of blood.

Perhaps
the heart
looks black
devoid
of love.

***

SIN-amma’s last resort was GOLDEN BAY. Latest will be IRON BAY.

***

ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ: ಜಯಲಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು.
ಅಮ್ಮ ಹೋದ್ಮೇಲೆ: ಜೈಲ್ ಅಲೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು.

***

News that might be:
SHE SUFFERS HEART ATTACK. HOSPITALISED.

***

Food. Money. Shelter. Job. Power. Love. Knowledge. Peace. Liberation and so on. Each one of us are seeking something or the other. Now you know why we are all alm aadmis.

***

ಪ್ರಿಯತಮ

ಅವಳ ನೆನಪ
ಹಿಡಿದು ಹೋದ
ಅವಳ ಅರಸಿ

ಹೆದರುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ
ಚೆಲುವೆ, ಆಗ ಬಯಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ

ಕೊಂಚವೂ ತಡವರಿಸದೇ
ನುಡಿದಳು… ಬೇಡ ಗೆಳೆಯ
ಆಗು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಮ್ಮ

***

repati rozu rose rozu.

***

Roz badhta hoon jahaan se
wahin laut ke jaata hoon
Kal ek roz jahaan bhi chalo
rose ki guldaston se takrata hoon

***

The leader of the party was AMMA.
The party name’s acronym anagrams to AM A KID.

***

They fell prey to her election SOPS. They didn’t expect Sasikala-OPS, together SOPS.

***

Instead of naming it ‘Maharaja Mac Junior’, they could have very well named it ‘Yuvaraja Mac’.
#mcdonalds

***

ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ : ಒಂದ್ ಡಾಟ್ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ನೇಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಿಕೆ.
ಡಾಟ್ ಆರ್ಗ್: ಹೆಂಗಸರು ಡಾಟ್ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಪದ್ಧತಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಆರು ಗುಣಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ಗ್.

***

ಬೈಯ್ಯೋ ಡೀಗ್ರೇಡಬಲ್: ಇನ್ನೋಬ್ರನ್ನು ಬೈದು ಡೀಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

***

Sasikala anagrams to Alas Saki!

***

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟು ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಚಿಸ್ತಿದಾನೆ: ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಂಡತಿ ಪೀಡ್ಸಾಟ. ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಪೂಜೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ: ಬೆಳ್ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ. ಸಂಜೆ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಬಲ ಬರೋದು ಎರಡ್ ವರ್ಷದ್ ನಂತರವೇ.
***
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ: ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗೆಲ್ತಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತ್ಯಾಕ್ರೀ, ಸೋತಿದ್ದು?
ಪಟು: ಬೆಳ್ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ’ಗುದ್ದೋ ಪೂಜೆ’ ಅಲ್ಲ…’ಗುದ್ದಲಿ’ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದು! ಅದಿಕ್ಕೆ.

***

Student was a music lover. He hated Science. Teacher understood this and asked : saare gamma padh unease-aa?

***

Temple going people are very ಗುಡಿ ಗುಡಿ types.

***

OPS turns to OOPS!

***

Amma’s assets has become TN’s liability.

***

What comes in place of ?
26.3 – – – 9 – – – 74 – – – ?

***

Even if it took four years To get her, it still meant four years Together.

***

ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಪಾಟಿ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ… ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪಾಟಿ!

***

ನಮ್ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದ್ compoundಅಲ್ಲಿ mixture ಮಾಡ್ತಾರೆ.
*ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಕಿಚನ್

***

Long ago, there was a time when myself and my cousin Sudheer Kudvalli would remember each and every word from each and every article written by Nirmal Shekar, former Sports Editor of The Hindu and former editor of Sportstar, who passed away on the first of this month.

For the kids of my generation, interested in reading about sports, Nirmal Shekar was one of the few REAL writers around because he didn’t just report. He wrote from the heart.

We would have watched the complete match. Still some of us diehard fans of reading sports articles would wait to read the next morning’s article to see how Nirmal Shekar, R Mohan, Vijay Lokapally, Harsha Bhogle, Raju Bharathan…. wrote what we didn’t /failed to see. Their single word was worth a thousand pictures!

Nirmal became synonymous with The Hindu’s coverage of tennis, especially Wimbledon. He also reported extensively on big-ticket events like the Australian Open and the Davis Cup. He made the phrase “Sport, as in life” his signature. His passion for sports was unparalleled.

His articles on Roger Federer, Sachin Tendulkar and Michael Schumacher made him a household name in the south.

What made his writing unique was that he brought in life’s perspective and tried understanding the psychology of sports and fit sports into the wider context, rather than stick to the backhands and the cover drives alone.

Will miss the calmness in his writing.

***

रैस बात, जमी । रईस, बात नहीं जमी ।

***

ಮಹಿಳೆಯರ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಕೂತರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ?

***

CHINAMMAsterstroke!
For many aspirants, Chinnamma put Chilakamma!

***

To me, ATM will always stand for
Any Time Music.

***

ONE simple STEP to find your Friend on FB:

If you want to find a friend or an acquaintance, don’t waste time searching for him/her. Simply find Praneshachar Kadalabal.
Because all your friends are already his friends!

***

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಕಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂದ್ರೆ… ಅವ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆನಂದಿಸ್ತೀವಿ. “ಎಷ್ಟು ದುಂಡ್ ದುಂಡ್ಗೆ ಕೆಂಪ್ಗಿದಾನೆ” ಅಂತಾ ಕವಿತೆ ಬರ್ಯೋದೇನು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದೇನು…

ಅದೇ ಅವ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನು ಶೈನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಚುಚ್ಚತ್ತೆ!

ಕೊನೇಗೆ ಅವ ಮುಳುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ! ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಿದಾನಲ್ಲ, ಅಂತಾ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಣ, ಕೈ ಚಾಚಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಣ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ರೆ, ಎಲ್ರೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೀತಾರೆ.

***
ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೀಬೇಡಿ (ಶೂಟಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ). ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸೂರ್ಯ ಆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ!

***

Wrote this as a tribute to Smt.Jalaja Gangur.
Have tried to make a poem out of the titles of her books and have used her ‘ankithanaama’ as the main theme.

ಭಕ್ತಿ ಕಡಲಲಿ ಬಾಳುವ ಜಲಜೆ

ಅರ್ಪಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗಂಗೂರು

ಪಂಚಪದಕದ ಹಾರವ ಧರಿಸಿ ಕಡಲಪುರದಿ ನೆಲೆಸಿಹ
ವಾರಿಧೀಶನ ಮರುತಮತದ್ ಹಕ್ಕಿಯು
ಕರ್ಣಾನಂದವ ನೀಡಿದ ದ್ವೈತ ದುಂದುಭಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ
ದರುಶನ ಪಡೆಯಿತು ಹರಿದಾಸಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕರ
ಮೇಳವ ಅವನಿಯ ಅಪ್ಸರೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ರಾಯರ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿಯ
ಅನವರತ ಮನದಲಿ ನೆನೆಯುತ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಸಂಚಾರವೆಸಗಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತದಿ ಕಂಡಿತು
ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿಯಲಿ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತಾವರೆಯ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೃಂಗಾರ ವಿಲಾಸವ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುತ
ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡುತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭೂರಮೆಯ
ಶರಧಿಪುರೇಶ ಸದಾ ವಿಹರಿಸುವ ಸುನಾದಮಾಧುರ್ಯವೆಂಬ ವನದಿ
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕಂಡು
ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿತು ಅನುಭಾವ ಅನುಭೂತಿಗಳ

ಕಡಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ ಹೊಳೆಯಿತು
ಸತ್ಯ ದರುಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸುವವ
ರಾಮನು ನೀನೇ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೇ
ಶರಧಿಪುರೇಶ ನಮ್ಮ ಕಡಲಪುರೇಶ
ಜಲಜೆಯ ಪಿಡಿದಿಹ ಶ್ರೀಪತಿ ವಾರಿಧೀಶ

ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

***

ರೋಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ?

ಛಿ-ರೋಟಿ.

***

ಹರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ harsh ಮಾತೇಕೆ?
ಒರಟು ಮಾತೇ hurt ಮಾಡೋದು ಜೋಕೆ.

***

ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರ್ ಕಾಲ್ ಎಳ್ಯಕ್ಕ್ ಕಾಲ ಬತ್ತದೆ…

***

ಸೈಸ್ನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟು. ಟೀಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ಯಕ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಫಸ್ಟ್ ಕೊಶ್ಚನ್: ಡ್ರಾ ದಿ ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
ಕೊನೆ ಕೊಶ್ಚನ್ ಬರ್ಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹುಡುಗ್ರು ಟೀಚರ್ ಜಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ರು.

***

We hope everyday is ‘ache din’. Sometimes it is all Ache & Din.

if A=3, E=4,
LFW=?

ans:9

***

There is a temple for each of the five elements of nature:

Thiruvanaikaval temple (Water)
Arunachaleshwarar Temple (Fire)
Kalahasti Temple (Air)
Ekambareswarar Temple (Earth)
Natarajar Temple (Sky)

Take the first letter from each place, and you would have TAKEN all five elements in you.

***

ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ:
Based on a study conducted by Kengeriyan University, ಉಪ್ಪುತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳೇ ದೊಡ್ಡೋರಾದ್ಮೇಲೂ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಘೀ ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು.

***

The paasan you’re tryin to reach eez kaarently beezee. Please trai agayn lighter.
(I think that lady was given this script while recording the voice over.)

***

ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ, ತಲೆ ಭಾರ, ದಟೀಜ಼್, ಹೆಡ್ವೇಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ.

***

ಅಂದು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ. ಇಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ.

***

ಲಂಚ ತಿನ್ನೋರದ್ದು ಒಂದೇ ಕೂಗು:

ಗಿಂಬಳ ಉಳಿಸಿ.

***

Downunder, Rafalls. No Fed-error.

(Post dedicated to Anil Kumar Jagalur)

***

Spoof song: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ

February 3, 2017

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

Click on the above link to listen to the Spoof song
(Original: Hariya Neneyadantha Narajanmaveke by Sri Purandaradasaru)

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

ವಾಲ್ಪೋಸ್ಟು ಓದದ ವಿಪ್ರ ತಾನೇಕೆ
ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಅರಿಯದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇಕೆ
ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ ಹಾಕದ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಾನೇಕೆ
ಆದರವಿಲ್ಲದ ಇನ್ವೈಟು ಏಕೆ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

ಸತ್ಯ-ಶೌಚವಿಲ್ಲದ ವಾಲ್ಪೋಸ್ಟು ಏಕೆ
ನಿತ್ಯ ನೇಮವಿಲ್ಲದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇಕೆ
ಭಕ್ತೀಲಿ ಮಾಡದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಏಕೆ
ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲದ ಗ್ರೂಪು ತಾನೇಕೆ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡದ ಪೋಸ್ಟು ಏಕೆ
ಮಾತು ಕೇಳದ ಸೊಸೆಯ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದೇಕೆ
ನೀತಿ ನೇಮವಿಲ್ಲದ ಟ್ಯಾಗಿಂಗು ಏಕೆ
ಲೈಕ್ ಬಾರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪವವೇಕೆ

ಅನ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳೇಕೆ
ತಿಳಿದೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದ ಗುರುವೇಕೆ
ನಳಿನನಾಭಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರನ್
ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆನೆಯದಂಥ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡದ ಅಕೌಂಟು ಏಕೆ

***
Facebook neneyadantha narajanmaveke
By Ramakrishna Bellur

Facebook neneyadantha narajanmaveke
Facebookkall ‘like’ maadada accountu yeke

wall-post odhadha vipra thaneke
share maadalu ariyada kshatriyaneke
smileyann hakada sanyasi thaneke
aadaravillada invite-u eke

Facebook neneyadantha narajanmaveke
Facebookkall ‘like’ maadada accountu yeke

satya-shouchavillada wallpostu yeke
nitya-nemavillada comment maadodeke
bhaktili maadada request-u yeke
utthamarillada groupu thaneke

Facebook neneyadantha narajanmaveke
Facebookkall ‘like’ maadada accountu yeke

parents share maadada postu yeke
maathu kelada soseya ‘like’ maadodeke
nithi-nemavillada tagging yeke
‘like’ baradiddakke kopavaveke

‘unlike’ maad hoguva makkaleke
thilidu commentu maadada guruveke
nalinanabhasri ramakrishna bellurannu
friend maadikollada accountu yeke

Facebook neneyadantha narajanmaveke
Facebookkall ‘like’ maadada accountu yeke

Random Jottings on Facebook – 9

January 10, 2017

ಈಗ: “ನೀವು ಕರೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದರರು ಬಿಜ಼ಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ”
ಮುಂದೆ: “ನೀವು ಕರೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದರರು ಹಿತ್ಲ್ ಕಡೆ, ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ವಾಕಿ, ಕೈ ವರೆಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

***

ಅವರೇಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ನು.ಸ್ನೇಹಿತನ್ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀನಿ. ವಾಸವಿ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 47 ಐಟಂ ಇಟ್ಟಿದ್ದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ, ವಾಸವಿ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ 56 ಐಟಮ್ಮು. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎರಡ್ ಅಂಗಡಿಗೂ ಒಬ್ಬ್ರೆ ಓನರ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ ಕೇಳ್ದ: ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಲ್ವತ್ತೈದೋ, ಐವತ್ತೈದೋ, ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೊದಿತ್ತಲ್ಲ… ಇದೇನ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳು, ಐವತ್ತಾರು?
ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ: ನೋಡು ರಾಜೇಶೂ, ಅವರೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ AK. ಸೋ AK-47, AK-56, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಎರಡ್ರಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಮೆ!

***
ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಅಜ್ಜಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸ್ವೆಟರ್ರು, ಬುಟ್ಟಿ, ಕುಲಾವಿ ಹೆಣೀತ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕ್ ಹೋದೆ.
ಅಜ್ಜಿ: ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ್ ದಿವ್ಸಾ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ?
ನಾನು: ಹೋದ್ವಾರ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲಜ್ಜಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅವರೇಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ?
ಅಜ್ಜಿ: ಆದ್ರಿವತ್ತೇನಿಲ್ ಕಣೊ. ಇವತ್ ಉಪ್ವಾಸ.
ನಾನು: ಭೂಮಂಡಲ್ದಲ್ಲಿ, ಕಲೀಗ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವೊಬ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ, knit-ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡೋದು.
ಅಜ್ಜಿ: ಕೊಡ್ತೀನ್ನೋಡೊಂದು!

***

ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ‘ನಿಜ್ವಾಗ್ಲೂ’ ತಲೆನೊವ್ವು ಹೋಗತ್ತೆ?
ಸತ್ಯ balmಎ.

***

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವೆರಡು ಫುಡ್ ಐಟಂಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು?
‘ತಿಳಿ’ ಸಾರು ಮತ್ತು ‘ತಿಳಿ’ ಮಜ್ಜಿಗೆ.
***
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಕೇವಲ ಐದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸಿರೋದು. ಖಿಲಾಡಿ!

***

ಯೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ್ರಿಗೆ ತಿರುಪ್ತಿ ಯೆಂಗೋ
ಅಯ್ಯಮ್ಪ್ಸಾಮಿ ಭಕ್ತ್ರಿಗೆ ಶಬ್ರಿಮಲೆ ಯೆಂಗೋ

ಮಂಜುನಾಥನ್ ಭಕ್ತ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ್ಸ್ಥಳ ಯೆಂಗೋ
ಮಾದೇಸ್ವರನ್ ಭಕ್ತ್ರಿಗೆ ಮಲೆ ಮಾದೇಸನ್ಬೆಟ್ಟ ಯೆಂಗೋ

ಅವರೇಕಾಯಿ ಭಕ್ತ್ರಿಗೆ ಅವರೇಮೇಳಾ ಯೆಂಗೋ
ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ಭಕ್ತ್ರಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್ ಯೆಂಗೋ

ಇಡ್ಲಿ-ವಡೆ ಭಕ್ತ್ರಿಗೆ ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಯೆಂಗೋ
ಹಾಗೆ
(ವರ್ಲ್ಡ್) ಸಿನೆಮಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ BIFFES ಕಾಣೋ

***

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದ್ಯೇನೋ?
ಅದೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಜ್ಮಾನ್ರೆ, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ನಂಗೆ!

***

Women are implacably determined on a course of action; very resolute. It is the word ‘Female’ that makes them iron-willed. Fe = Iron

Women also forecast better because there is ‘omen’ in women.

***

ಭಾಳಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ತೀನಿ! ಖರೆಖ್ಟಾಗಿ “ಮಂಗಳ್ವಾರ ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರ್ಗಂಟೆ !!!”

***

Trumpಎಟ್ ಊದ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ…USಗೆ ಹೋದ್ರೆ White Houseಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡ್ ದಿವಸ ಇರೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದು ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ್ ಮಗಳ್ ಮನೆ – White House. ನಮ್ ಶ್ವೇತಾ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ.

***

ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಂಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಕೊಡೋ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಟೆನ್ಷನ್ is known as Surface Tension.

***

Ragಇಸುವುದು = ರೇಗಿಸುವುದು

***

ಕೊಡವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋರು ಕೆಲುವ್ರು .
ಕೊಡುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋರು ಕೆಲುವ್ರು .
ಕೊಡುವ್ಕೊಳ್ಳೊ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋರು ಇನ್ ಕೆಲುವ್ರು.

***

ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಒಂದ್ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ಸದ್ರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಿರಿಯರು ಕೇಳದ್ರು: ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಗೀತ ಹಾಡ್ತಿದೀರಾ?

ಸಾರ್, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಎಂದೆ.

ಯೇನ್ ಪ್ರೂಫು?

ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಹಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಹಾಕೋದಲ್ಲದೆ ಹಾಡೂ ಹೇಳತ್ತೆ. ದಟ್ಸಾಲ್ಯುವರಾನರ್.

***

Seeing the poor infrastructure facilities at the crematoriums, want to live forever.

***

Musicians and students certainly need it.
We may go digital, but we still need it.
What is it?

A. Notes

***

15965038_835754173233248_2156198498427206265_n

Buguri Kaayi! Found this at 18th cross grounds while playing cricket with my son and his friends today morning!

ಬುಗುರಿ ಆಡ್ಸೋ ಖುಷಿ ಬೇರೆ. ಬುಗುರಿ ಕಾಯಿ ಕೊಡೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ!

***

rwb-mantri-mall-wall

***

ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟರಿಂದ ನಡೀತಿರೋದು: ಕಾಸ್ & ಎಫೆಕ್ಟ್

***

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್ ಮೂವತ್ತು ಬಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ. ಎ ಬಿ ಡಿ ಮೂವತ್ತೊಂದ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ. ಬಟ್ ಇಟೀಜ಼್ ಇಂಪಾಜ಼ಿಬಲ್ ಟು ಬೀಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್.

***

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಶೀಮ್ ಆಮ್ಲಾರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳಾ ಬೇಕಾದೋರು. ಬಿಕಾಜ಼್ ಹೀ ಇಸ್ ಆಮ್ಲಜನಕ.

***
Complete the series. (5 pts). With reason (bonus 5 pts).
8, 5, 4, __, __, 7, __, __, 3, __, __

***

Father: Did you finish all the homework, Ali?

Ali: English homework is difficult, father.

Father: What is the homework?

Ali: We need to write four words to show ‘Bad’ is not good.

Father: Ok write. Naseeb (fortunate) – becomes BAD-NASEEB (unfortunate).
Naam (repute) – becomes BAD-NAAM (disrepute).
Duaa (blessing) – becomes BAD-DUAA (curse).
Tameez (Cultured) – becomes BAD-TAMEEZ (uncultured).

Ali: That was quick. Thank you, father.

***

Kanfusion: ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು mix ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

***

See no evil!

rwb-see-no-evil

***

She is called Chinnamma. Actually she is DOUBLE CHIN-amma.

***

Light year: When you lose considerable weight in a year.

***

‘Lie Too Runs’ and ‘Lies on Tour’ are anagrams of RESOLUTION. But the best anagram is: RULE IT SOON!

***

Live in the moment!

rwb-live-for-the-moment

***

What do you call a broken fruit?
टूटी Fruity

Random Jottings on Facebook – 8

September 14, 2016
ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅವನ್ ಮನೆದೇವ್ರು ನಾಗಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಡೂ ಪುಂಗೀ ಊದೋ ಟ್ಯೂನು!
(ಅವನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೋರಿ ಕಡೆ ಕಣ್ ಹಾಯಿಸ್ತೀನಿ… ಯಾವ್ ಕಡೆ ಇಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾನೋ ಅಂತ)
***

The First BRO song ever!

Bro dear
None other
to bestow affection
on me
and protect me
other than you,
Lord of the Universe!

#brOcEvArevarurA

***

What is the difference between a soldier, a cook, a roasted corn and a smoker?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

A soldier is under fire, a cook is in front of fire, roasted corn is over the fire and a smoker? Behind the fire.

***

Kaveri ಶುರು ಆಗೋದೆ KA ಇಂದ. ಕಾವೇರಿನೇ ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ KA ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ?!

***

Amavasye effect at Eden Gardens. But ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಇನ್ನು ತರ್ಪಣ ಬಿಡಬೇಡಿ.

***

ಶ್ಯಾಮ: ಯಾಕೋ ಭೀಮ, ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಗ್ಸಾಮು. ಓದ್ಕೋಳಲ್ವಾ?
ಭೀಮ: ಇನ್ನೇನ್ ಓದೋದು ಬಿಡೋ. ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲೀವರೆಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರತ್ತಂತೆ. ಇನ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟೆ.

***

MAHA = Dodda
AALAYA = Mane
AMAVASYE = Power
In old Indian culture and beliefs, irrespective of religions, Amavasye is considered a time of great power.

***

ಕಾಕನಕೋಟೆ:
ಅರ್ಥ 1: ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಕಾ ಅಂಗಡಿ
ಅರ್ಥ 2: ವೈಧಿಕ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಟೆರೇಸ್ (ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯ)

***

ಈಜು ಕಲಿತ್ಮೇಲ್ ಮುಗ್ಧೋಯ್ತ್…ಲೋಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾನೆಲ್ಲೆ.

***

ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೆ: ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

***

This into This divided by This!
ಯಾವ Thisಗೆ ಯಾವ Thisಅನ್ನು Into ಮಾಡಿ ಯಾವ This ಅನ್ನು Divide ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋದರೆ, ನಾನು ದೇವರು ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ!
ಗೀಚೋದೇ ನನ್ನ ಬಿಜ಼್ನೆಸ್ಸು
ಆದ್ರೆ
ಲೆಕ್ಕಾನೇ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು

***

Knee replacement ಮಾಡಸ್ಕೋಬೋದು… ನೀ replacement ಖಂಡಿತಾ ಆಗಲ್ಲ.

***

Do North Indians refer to Anna DMK party people as Analog?

***

Drug peddlers: Those who sell drugs on cycle

***

Parabola: When Shiva not only talks in parables but writes them in paragraphs.
[Hyperbola : Talking too much]

***

Distributive Property : ಆಸ್ತಿ ಹಂಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

***

ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಪೈಸ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಔಟಾದಾಗ, ಐವತ್ತರ ತನಕ ಏಣಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿಂದ್ಲೋ ಕೂಕ್ಕೊಂಡ: “ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕಾಯಂಗಿಲ್ಲಾ” ಅಂತ. ನಾನ್ ವಾಪಸ್ ಕೂಗ್ ಹೇಳ್ದೆ: “ಲೋ! ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ್ದಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆನೇ ಕಾಯ್ತಿರೋದು. ಕೂತ್ಕೊಳೋ ಸುಮ್ನೆ” ಅಂತ.

***

Without RK, WORK is incomplete.

***

Mutually Bond ಆಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ assured ಆಗಿ Providence Share ಮಾಡಿದ್ರೆ Insured Real Estateಗೆ Assured ಆಗಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಮರ್ಮಜ್ಞ.

***

ಉರಿಸಿರೋದು ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಈಗ ‘ಉರಿ’ನೇ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಉರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ.

***

Maths ಹಲವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸೋದ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅದರಲ್ಲಿ MADS ಇದೆ.
Multiplication-Addition-Division-Subtraction

***

ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಸ್ತಿರೋರು, ಬಿಲ್ಡರ್ಸು… ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಯಾರು?
’ಕಟ್ಟಪ್ಪ’ನ ವಂಶಸ್ಥರು!

***

ab bacche log sacchi mein acche din sachmuch aayenge! jug jug jio! modi-choor ladoo khaake so jao!

***

ಗಿಮಿಕ್ಮಾಡ್ಸಿಂಗಾರೂಜನಮುಂಗಾರೂನ್ನೋಡಕ್ತೇಟ್ರಿಗೆಂಗಾರಾಬರ್ತಾರೇನೋಂತ.

***

SI unit of weight: The new tons that the cops put on.

***

ಸೋಮ: ಇದೇನೋ ಫಿಲಂ ಹೆಸ್ರು ಹಿಂಗಿದೆ? BB5 ಅಂತೆ!
ಭೀಮ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈವ್ ಕಥೆ ಇರ್ಬೇಕೋ.

***

The problem with water is: It is not a solution. It is not a substance. It is a compound.

No wonder the problem is compounding!

***

It is Times ನೋವು ever since Arnab Goswami started those heated and angry discussions.

***

How are these connected?
Our PM, Analysis of Means, Popular Telugu Singer (voice closely resembles SPB’s) and Mona darling?

All of these is an anagram of ONAM.
[NAMO, ANOM, MANO and MONA]

***

Gunda: Yendha mone! Already decked up! Can hardly see you amidst so much Gold!
Kunjumon: Blanning four Onam! Dhiz iz Zizdarz gift from Thubai!
Gunda: So if I take a picture of you with so much Gold, it can be titled:
Kunjumon’s ONAMpic meDal!
Kunjumon: Hey! This is Note Medal!
Gunda: For you, gold is medal. For us, gold is metal. Happy Vownam!
Kunjumon: Dhangyu! Come for onasadya!

***

ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮುರಿಯೋದು ತಪ್ಪು. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮೈ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ.

***

ಸುದ್ದಿ: ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾಡಿದರು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ jogger 1 : ಏನಯ್ಯ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ಗೆ. ಗಣಪತಿ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ jogger 2: ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲೋ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು.

***

ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು!

***

ದೋಸೆ ಭಟ್ಟರ ಸಮಾವೇಶ.
ಕೊಲಂಬಿಯಾದ Dos Quebradas ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ International DOSE competitionಗೆ ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು discussion ನಡೀತಿದೆ.
ಆಗ…
ದೋಸೆ ಭಟ್ಟರು (ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ) ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹವನ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದಯದಿಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆ. ಈಗ competitionಗೆ ಯಾವ ಹೋಟೆಲನ್ನು ಕಳಸೋಣ?
ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ: ದೋಸೆ ಹೋಮದ ಕಂಕಣಧಾರಿಯಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು.
ದೋಸೆ ಭಟ್ಟರು : ಮತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನು ಕಳಸೋಣ?
CTR: ಯಾಕ್ ದೋಸೆ ಭಟ್ಟ್ರೆ? ನನ್ನ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೋಸೆಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾವಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾವಲಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೌತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಯೇನು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ತೋಳಿನ ಶಕ್ತಿ, ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ customerಗಳ ಹಸಿವು, ಇನ್ನು ತೀರಿಲ್ಲ.
ದೋಸೆ ಭಟ್ಟರು & ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ: :ಭಲಾ! ಭಲಾ CTR ಭಲಾ!
CTR: ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ! ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ! ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ customersಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವರ positive feedbackಅನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ದೋಸೆ ಭಟ್ಟರು & ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ:ಹೋಗಿ ಬಾ CTR! ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ, ದಿಗ್ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗು!
***
ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಏನು? “ಚತುರ್ದಶಭುವನಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದು ಗೆಲ್ಲುವೆ” ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ! ಕೊನೆಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್! ಅದು ಎಷ್ಟಾದರು CTRನ ಹೊಸ ಹೆಸರಲ್ಲವೇ!
[ಬಭೃವಾಹನ ಚಿತ್ರದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ scene ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ]

***

ಅಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸು. ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಮ್ಮ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕುಮಾರಿ.

***

ಕಡಲೇಹಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಮಾಡಿದರೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿಯ ರುಚಿ ಅಮೋಘ ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಡಲೇ ಹಿಟ್ಟು.

***

THANGAvelu – GOLD medal. What a coincidence!

***

ಅಮ್ಮ ಜೈಲ್ ಅಲೀತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು!
ಆಮೇಲ್ ಕೋರ್ಟಲೀತಾ ಇದ್ರು.
ನೀರ್ಗಲೀತಾ ಇರೋದು ಈಗ.

***

ಶೈವೈಟ್ಸ್: ಸಂಕೋಚ ಪಡುವ ಪರಂಗಿ ಜನ.

***

ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳೆದು ರಾಘವಾಂಕ ಟಿ.ವಿ. ರಿಮೋಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ.
ರಾಘವಾಂಕನ ಫ್ರೆಂಡ್: ಹಾಯ್ ಮಗ, ಸಂಜೆಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಮ್ಮನೇಗೆ ಬರ್ತ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೇ ಇಂದ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ್ವೋ?
ರಾಘವಾಂಕನ: ಇಲ್ಲೀಗೆ ಬಾ.
ರಾಘವಾಂಕನ ಫ್ರೆಂಡ್: ಲೋ, ನಿನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ hexa ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಆರ್ ಲೈನಿಂದ್, ಅದ್ರೆಸ್ರು ಯೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಷ…
ರಾಘವಾಂಕನ: ಲೇ, ಷಟ್ಪದಿ, ಕಣೋ…
ರಾಘವಾಂಕನ: ಅದೇ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ ಹೊರ್ಟ್ನಪ್ಪ, ಷ ಇಂದ ಶುರು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇತ್ತು… ಹೂಂ ಆ ನಿನ್ ಪೊಸ್ಟ್, ಸಕ್ಕತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಗ…
ರಾಘವಾಂಕನ: ಸೂಪರ್!
ರಾಘವಾಂಕನ ಫ್ರೆಂಡ್: ಲೋ ರಾಘವ, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಟ್ವಿಟರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ನಿನ್ ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಿನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ಯ ಕಣೋ.
ರಾಘವಾಂಕ: ಯೇನ್ ಮಾಡು ಅಂತ್ಯೋ?
ರಾಘವಾಂಕನ ಫ್ರೆಂಡ್: ನಿನ್ನೇ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಕಥೆ ಯೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಮಗಾ! ನಿನ್ದು forceful style ಇದೆ. ನಿನ್ ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ dramatic elements ಇದೆ, ನವರಸಗಳ fine and artistic portrayal ಮಾಡ್ತಿಯ. ಕನ್ನಡ vocabulary ಎಷ್ಟು ಘನವಾಗಿದೆ. ತೋರ್ಸಿದ್ಯೇನೋ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಕಥೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ? ಯೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು?
ರಾಘವಾಂಕ: ಹೋಗಿದ್ನೋ. ಬೈದು ಕಳ್ಸದ್ರು. ಮಧ್ ಮಧ್ಯೆ blank verse ಥರಾ ಲುಕ್ಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರಗಳೆ ಆಯ್ತು.
ರಾಘವಾಂಕನ ಫ್ರೆಂಡ್: ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣಾವ್ರ’ ಸತ್ಯ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ.’ ಓಕೇನಾ?

***

ಕಾವೇರಿ ನಮ್ದು + ಕಾವೇರಿ ಹರ್ದೋಯ್ತು = ನಮ್ದು ಹರ್ದೋಯ್ತು

***

Attention deficit in school.
Attendance deficit in college.

***

ಕಾವೇರಿ: ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯ ಕೂಗು.

***

’ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ’
ಈ ಪದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು.
ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ್ರೆ, ಬರೀ ’ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ’ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಮದ್ವೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಆಟಾನೂ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ.
[ಬರೀ ಚಪ್ಪಲಿ ಯೇನು, ಗುಂಡಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಂಡ್ರೂ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ]

***

ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ: ಕೆಲವರ ಮನೇಗೆ ಹೋದರೆ, ಬರೀ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತೆ ಕೊಡೋದು.

***

Why is the INSAT-3DR photo not in colour? ಹಳೇ Black & White ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ?

***

Most probably, ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬಂಸಾಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ವೇನೋ, ಊರ್ಗೊಬ್ಳೆ ಪದಾವತಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ.

***

ಅಂತೂ ಶುಕ್-ಶುಕ್ರವಾರದ ಬಂದ್ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದ್ವರೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೋದ್ವಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ Friday anthem “ಬಂದ್ ಶುಕ್ರವಾರ” ಹಾಡ್ ನೆನಪಿರಲಿ!

***

Mungaru Male – 2: Not a Shashank Redemption.

***

Anyone can become an engineer. I am planning to become one by attending Isha Inner Engineering.

***

The Integer song:
ವನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೀನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವಾಗ…

Random Jottings on Facebook – 7

September 6, 2016

ಡಿಯರ್ ಆರ್-ಜೇಸ್,
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದು.
• ಅಮ್ಮ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ
• ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನೋ ಹರುಷವು
• ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದರೆ
• ನಾ ಅಮ್ಮ ಎಂದಾಗ ಏನೋ ಸಂತೋಷವು
• ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಮುತ್ತು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ
• ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ
• ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ
• ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ
• ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ
• ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
• ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು
ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ

***

ಭಾರತ ಬಂದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು, airportಇಂದ ಮನೇಗೆ ಬರ್ತಾ pollution, ಧೂಳು ಹೊಗೆ ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ಬಂದು.

***

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋವಾಗ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕರೆದು “ನೀರು” ಅಂತ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
“ಅಮ್ಮಾ! ನೀರು ಬೇಕು” ಅಂತಾ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಸಾಲದು… ’ಅಮ್ಮಾ’ಗೆ ಕೇಳಿಸಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು – ‘ನಮಗೇ’ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ!

***

ಮಹಾ ತಾಯೆ! ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವು, ಬಿಸ್ಲೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ… ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ!!! ನೀರು ತಣ್ಣಗಿಲ್ಲ, ಕುದೀತಿದೆ!

***

ATM ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ artist ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾ? ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ATM ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಒಡನೆ Draw ಮಾಡ್ತಾರೆ.

***

HILLARY+U.S.= HILARIOUS

***

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದ ಹೊರಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ.
ಬೈ ದಿ ಬೈ, ನಮ್ಮನೇ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ!
{ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ನಮ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕೇ ಶ್ರೀ!}

***

ಒಂದ್ ಥರಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ:
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 29-11-1982 ಹೇಗೋ ಹಿಂದೀಗೆ 15-03-1993.

***

What are Concrete numbers?
The number of times you eat Uppitt.

***

We like to be rated as adults. But we are adulterated. Mostly.

***

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡಡ್ ಅಂತಾ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ?
Because ಅವರದ್ದು ಶಾಖಾ ಹೆಚ್ಚು.

***

ET in English was released in 1982.
16 years earlier, ET* in Kannada was released in 1966.
PK in Hindi was released in 2014.
47 years earlier, PK** in Kannada was released in 1967.
First James Bond film Dr. No was released in 1962.
Kannada’s first Bond film was released in 1968. Our speciality is:
James Bond = JB
Jedara Bale = JB
*ET = Emme Thammanna
** PK = Parvathi Kalyana
[Jwarada Side Effects]

***

When the race started, Abbey D’Agostino was running to win the medal. But within minutes, there was a halo” over her head!
The term “Olympic spirit” is being heard since yesterday.
What is it? The Agence France-Presse wrote: “True Olympic spirit is often found away from gold medallists with their agents and sponsorship deals — it is found in its purest sense in those that come last.
I remembered my Ajji because she echoed that spirit every time she won a game of ‘Chouka-Bhaara’. When I felt sad that I had lost, she would say: “ಸೋತೋರೇ ಒಳ್ಳೆಯೋರು!”
What a way to console! (hearing those words, i felt a halo appeared over my head!)

***

Dear BYJU’s,
Pythagoras theorem has been learnt. Ready for the next lesson. 🙂

***

ತಂದೆ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿ. ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ. ಆದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಸಳ್ಟ್ ಬಂತು.
ಅಪ್ಪ: ಮಗ ಎಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗಂಡೆ?
ಮಗ: ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಗ ಪೇಲು.
ಅಪ್ಪ: ಹೌದಾ..ನಿಂಗೆಷ್ಟು?
ಮಗ: ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಗ ಪೇಲು.
ಅಪ್ಪ: ಹೋಗ್ಲಿ..ನಿಂಗೆಷ್ಟೋ?
ಮಗ: ಹೋಟ್ಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಗಾನೂ ಪೇಲು.
ಅಪ್ಪ: ನಿಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೇಯವ್ರದ್ ಯಾಕ್ಲಾ ಯೋಳ್ತಿದೀ? ನಿಂಗೆಷ್ಟು?
ಮಗ: ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಗಾ, ಮನೆ ಓನರ್ ಮಗ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಮಗ ಎಲ್ರೂ ಪೇಲ್.
ಅಪ್ಪ: ಲೋ..ಬಡ್ಡಿ ಮಗ್ನೆ, ಅವ್ರದ್ ನೆಗೆದ್ ಬಿದ್ರೆ ನಂಗೇನು..ನಿಂಗೆಷ್ಟು ಬಂತ್ ಯೋಳ್ಲಾ?
ಮಗ: ಅಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ್ ಮನ್ಷ್ರ್ ಮಕ್ಳೇ ಪೇಲು. ನೀನೇನ್ ಐಯ್ಯೇಸ್ಸಾ? ನಿನ್ ಮಗಾನೂ ಪೇಲೇ.
***
ಈಗ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ* ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಪ್ಪ: ಎಷ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದ್ಯೋ?
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್: ಭಾರತಕ್ಕೇನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಪ್ಪ: ಹೌದಾ..ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದೆ?
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್: ಶ್ರೀ ಲಂಕಾಗೂ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಪ್ಪ: ಹೋಗ್ಲಿ.. ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದೆ?
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಪ್ಪ: ನಿಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೇಯವ್ರದ್ ಯಾಕ್ಲಾ ಯೋಳ್ತಿದೀ? ನಿಂಗೆಷ್ಟು?
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್: ಆ ನೇಪಾಳ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಭೂಟಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಪ್ಪ: ಲೋ..ಬಡ್ಡಿ ಮಗ್ನೆ, ಅವ್ರದ್ ನೆಗೆದ್ ಬಿದ್ರೆ ನಂಗೇನು..ನಿಂಗೆಷ್ಟು ಬಂತ್ ಯೋಳ್ಲಾ?
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್: ಅಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ್ ದೇಶ್ದೋರೆ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮಗ ಏನು ಮಹಾ ಸೈಜ಼ು? ಅವ್ನಿಗೂ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
*ಈ ಜೋಕು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಬಲ್ಲವರಾರು!

***

’ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಎರಡು ಕವನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ’ಕೈಯ್ಯರ’ ಬರೆದ್ರೆ – ಔಟಾಫ್ ಔಟ್!

***

When power goes, we usually check if there is power in the neighbour’s house. If there is no power there, we cross-check if the power is gone in the whole street. Usually one house will have a UPS. So we don’t bother about him. Hardly anyone bothers to complain to Bescom.
Same way, India and its neighbours Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Myanmar and Bhutan have all won no medals (so far). Forget China – they’re like that house with the UPS. And none of us bother to complain to the IOA.

***

LhGl to glOz – 70 years
To get this, please type 1947 and 2016 on a calculator and turn it around.

***

Deepa Karmakar = PRODUNOVA
We are PROUD of you Deepa, we share your ನೋವ.

***

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಉಳಿದ ಮುನ್ನೂರರವತ್ತೈದ್ ದಿವಸ ನಮ್ ನಮ್ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.

***

ಮನೆದೇವರು ನರಸಿಂಹ. ಮಗ-ಸೊಸೆ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅನುಕೂಲಸ್ತರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮನೆದೇವರ ಹೆಸರೂ ಇಟ್ಟಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟ್ರು?
ನರಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್.

***

ಝಂಡಾ ಹಾರಿಸೋದೇ ಇಂದಿನ agenda.

***

Periodic Function: ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ತಿಥಿ… ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು functions held periodically.

***

Pill: Taken when we’re ill.

***

Sublime: When the vehicle tyres get to taste Nimboo juice during Ayudha Pooje.

***

Resistance Training: Refusal to go to the gym

***

Aeroplane: Airಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ನಾವು ಏರೋ ವಾಹನ.

***

ಅಪ್ಪ: ಇಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕಿವೀಲ್ ಕೇಳ್ ಆ ಕಿವೀಲ್ ಬಿಡು ಅಂತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ಮಗ: (on the sofa-ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್-fiddling with mobile)
ಅಮ್ಮ: ರೀ, ಮೊದ್ಲು “ಈ” ಕಿವೀಗೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ… ಇನ್ನೇನ್ ಆ ಕಿವೀಲ್ ಬಿಡೋದು! ಕಿವೀಲ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನನ್ ಬೈ ಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ?

***

Hypertext: Those who text excessively.

***

ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್! ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದ್ ಅನುಮಾನ: ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೆ disqualify ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂತ!
Because if your nose is running, you can’t be walking.

***

YOLO: Depending on the situation, it can either mean –
Seven or Say.
Eg: ಎಷ್ಟು ಟೇಮು ಯೋಳೋ?
ಯೋಳೋ ಯೆಂಟೋ ಆಗದೆ ಕಣ್ಲ.

***

ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಚಗುಳಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ನಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದ್ದರೆ? ಕಚಗುಳಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು 1852 ಮೀಟರ್ (2025 ಯಾರ್ಡ್ಸ್) ದೂರ ಓಡಿದಾಗ, it becomes nautical mile.

***

Was chatting with the accounts person and asked him if he followed the Olympics. To my surprise, he said “Yes”. And guess his favourite event? Vault.

***

Radium Americium Krypton Iodine Sulphur Hydrogen Sodium =
Ra Am Kr I S H Na
Elements in your name?

***

ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು?
ಆರ್ ಗನ್.

***

ಮಹಾತ್ಮರ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಜಯ-ವಿಜಯರು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ:
ಜಯ-ವಿಜಯರೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶತೃಗಳಾಗಿ ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ candy crush request ಕಳುಹಿಸಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರೋ? ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರೋ?
ಜಯ-ವಿಜಯರು: ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇರಲಾರೆವು ಪ್ರಭು! ಶತೃಗಳಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಷ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇ ಸಾಕು!
ಹೀಗಾಗುರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?!
Candy Crush Request ಎಂಬ ಶಾಪ

***

ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಕಣ್ಣು red ಆಗೋದು ಬೇರೆ.

***

A miracle took place in front of my eyes today morning: A girl on a Scooty had the Right indicator ON, lifted the Right hand a bit before turning, and REALLY made a RIGHT turn!

***

ದೇವರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇಗ ಒಲಿಯೋದು. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಅವರ ಹೆಸರಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ!
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಅರ್ಚನಾ, ಪೂಜಾ, ದೀಕ್ಷಾ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧನಾ, ಆರತಿ, ತಪಸ್ಯಾ, ವಿದ್ಯಾ, ತಾಪಸಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಹನಾ…

***

ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು (ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಪಾಠ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ):
ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಯಾವತ್ತೂ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾನ್ಯೇ ಹೊರತು ಭೂಮಿ ನೋಡಲ್ಲ!
#KasturiNivasa

***

Hyperbola : Talking too much

***

What are even and odd numbers?
Ask a Delhiite. What do I know.

***

Maryland: India, of course!
Thailand: Namma Karnataka!

***

What are Real Numbers?
Numbers in Upendra’s Age, Phone no., Address, Vehicle regn. no., Aadhar Card, Pan Card etc.

***

What are negative numbers?
Numbers <35

***

Q. What are Roman Numbers?
Imagine making Iyengar puliogare using chinese ingredients!
Same way, Numbers written without using any numbers but English alphabet.

***

Q. What are Roman Numbers?
Imagine making Iyengar puliogare using chinese ingredients!
Same way, Numbers written without using any numbers but English alphabet.

***

Q. What are Whole numbers?
A. 4, 6, 8, 9, 0

***

Cinders: ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಗೆರೆಗಳು

***

magine a foreigner joining a class here which has 118 kids. Suppose 82 of these kids are named: Kallesha, Mallesha, Lakshmisha, Rakesha, Rajesha, Somesha, Harisha, Nagesha, Gowrisha, Madesha, Ganesha, Veeresha, Neelesha, Pranesha, Gyanesha, Anisha, Abhilasha, Manjusha, Amisha, Anusha, Shrisha, Usha, Nirosha, Manisha, Paresha, Ramesha, Paramesha, Natesha, Shailesha, Umesha, Mahesha, Kaatesha, Lokesha and so on.
That is like almost 70% of the 118 kids names are rhyming.
Imagine the foreigner trying to remember his classmates’ names! I think that is how kids feel when they read the names of the elements in the Periodic Table, with so many names ending with IUM.

***

Escalator: Transition ಮೆಟ್ಟಲ್

***

Allow: Used as a greeting while answering the telephone

***

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೇ ಕಥೆ: ಟೆಸ್ಟು-ಟೆಸ್ಟು-ಟೆಸ್ಟು

***

ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟೀದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ… ಶೆಲ್ಫಿಂದ ಹಳೇ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ ನೋಡಕ್ಕೇ ಅಂತಾ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಯಾಕ್ ಯಾವ್ ಫೋಟೋನೂ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಾಂತನ್ಸತ್ತೆ!

***

Bheemana Amavasye: Chota Bheem’s birthday

***

One of my Tamilian friend’s father was leaving to the US wearing a US Polo shirt. I told him it was a good choice to wear that shirt. Because ‘US Polo’ in Tamil means “Let’s go to US”.

***

Radioactivity: RJ @ work

***

ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಆಗೋದು ಯಾರು: ಪೋಲಿಷ್.

***

Which is an atheist’s favourite movie?
GODZ ILLA.

***

ಅಮ್ಮ (ಮಗನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕರ್ದಾಗ): ರಾಜು, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೊರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗಡಿ-ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ? ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ? ಹೋಗ್ಬೇಡಾ ಆಡಕ್ಕೆ.
ಅಮ್ಮ (ಮಾರ್ನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ): ರಾಜು, ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎದ್ದೇಳೋ.
ರಾಜು: ಅಮ್ಮ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೊರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗಡಿ-ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ? ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ?!
*ತಲ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ

***

BCC : ಕಸದ್ ತೊಟ್ಟಿ or email related… depends which model you are.

***

Milky way: ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಹೋದಾಗ, ಹರಿದು ಹೋಗುವ ದಾರಿ

***

Odometer: A meter that runs… ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋ ಮೀಟರ್, ಇನ್ನೇನು?!

***

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸರಿಯಾದ idea ಬರಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? start from scratch, once again.

***

ಕೂಟು, ಗೊಜ್ಜು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಾರು ಪವರ್ ಫುಲ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಸಾರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು department ಇರೋದು. ಅದೇ ‘ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ’.

***

Same-sects marriage has been prevalent in India for ages.

Random Jottings on Facebook – 6

July 15, 2016

ಬ್ರಿಟನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು.
ಬ್ರಿಟನ್ EUಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು.
ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಟೋ ಗಿಕ್ಸಿಟ್ಟೋ, ನಮ್ದಂತೂ ಲಂಡನ್-ಗೆ ಡೈಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ.

***

“Do not lose your friends.
When with friends, do not go near water.”
I’m sure you’ll agree with the above words.
There is a famous Mantra too, which says what is said above.
Shun ‘No’ Mitrah
Shun Varunah!

***

ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
“ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ advanced ಆಗಿದೆ, improve ಆಗಿದೆ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಅದಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು.
ಈಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಇರತ್ತೆ. ಅದು secret.

***

ಯೇನೋ ಕೋದಂಡ, ಫಾರಿನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು?
ಸಕತಾಗಿತ್ತು ಮಗಾ!
ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ನಿನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಹೇಳಕ್ಕ್ ಯೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಾ ತಾನೇ?
ಇಲ್ಲ ಮಗಾ. ಅವ್ರು ’ವಾಟೀಸ್ಯುವರ್ನೇಮ್’ ಅಂದ್ರೆ Rambo ಅಂತಿದ್ದೆ.

***

ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು: ಮೇಡಂ, ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಎರ್ಡ್ ಎರ್ಡ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ದ್ರೇನೆ ನಮಗ್ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನೀವ್ ನೋಡಿದೀರಾಂತ!

***

ಗುಂಡ ಹುಡುಗೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಹುಡ್ಗಿ ಓದಿರೋದು B.Sc. (Organic Chemistry). ಗುಂಡನ್ ಅಮ್ಮ ಹುಡ್ಗೀನ್ ಕೇಳದ್ರು: ಯೇನೇನ್ಮಾಡಕ್ ಬರತ್ತಮ್ಮಾ?
“Acid Mixture, Cyclohexanol, Phenol. Butyl chloride, Ester…ಇಷ್ಟ್ ಬರತ್ ಆಂಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ.”

***

ವೆಜ್ಜು, ನಾನ್-ವೆಜ್ಜು, ನಾರ್ತಿಂಡ್ಯನ್, ಸೌತಿಂಡ್ಯನ್, ಸ್ವೀಟು-ಖಾರ, ಚಾಟು, ಚೈನೀಸು… ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಕ್ ಇದ್ರೂ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟ.

***

ಅಪ್ಪ (ಸೋಫಾ ಮೆಲ್ ಮಲ್ಗಿರೋ ಮಗನ್ಗೆ): ಎದ್ರುಮನೆ ಅಂಕಲ್ ಮಗನ್ನೋಡೋ. ನೀನೂ ಇದ್ಯಾ.
ಮಗ: ಯೇನಪ್ಪಾ, ಯಾವಗ್ಲೂ ಅವ್ರ್ ಮಗನ್ನೋಡು ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ್ತ್ಯಾ. ಅವ್ರಿಗ್ ಮಗಳೂ ಇದಾಳೆ.
*ಓಸಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್

***

ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟ್ ಮುಂದ್ವರ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ – ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ‘ಸೇ’ ಇಲ್ಲ ‘ಟೂ’ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಈಗದನ್ನೇ block ಇಲ್ಲ unblock ಅಂತಾರೆ.

***

(ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಲ್ಲಿ ಓದಿ)
ಭಾರತ-ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ-ಸಿಂಗಾಪೂರ್-ಮಲೇಷಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹಲ್ಲು-ಪುಡಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿ.
***
ಯೇನ್ ರಾಮಣ್ಣ, ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀ?
ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಯಾವ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಅದಕ್ಕ್ ಯಾಕ್ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ನಮ್ ತಾತನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದ್ದು, ಈಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿವೆ ನೋಡು.
ಹೌದಾ? ಸರಿ. ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಮನೆಗೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.
***
ವಿವಿಧಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದನ-ಬೃಂದಾವನ ಶುರು ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ads.
ನೆನೆಪಿದೆಯೇ?

***

KAILASH WET GRINDER
ಸುಲಭದಿ ಉಪಯೋಗ
KAILASH WET GRINDER
ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ
ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಕೈಲಾಷ್.
KAILASH WET GRINDER
ಸುಲಭದಿ ಉಪಯೋಗ
KAILASH WET GRINDER
ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ
ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಕೈಲಾಷ್.
The ‘Kailash Wet Grinder’ 10 second TVC must have been the first Kannada ad that was consecutively played twice.
They sponsored the serial “CRAZY COLONEL” on Doordarshan in the mid-80s.
ನೆನೆಪಿದೆಯೇ?

***

Universal Law of Change:
Since ages, ಮನೇಲಿ ದಿನಸಿ-ತಿಂಡಿ ತರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಸದ್ರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವ್ರದ್ದೆ.

***

Feels ‘wow’ when this kid calls me “Magician Uncle”! Say “Thanks” to her, SK!
rwb-rk-the-magician

***
rwb-auto-backup-280616

***

rwb-wimbledon-winner-loser-2016

***


Lord Krishna Bank was a private sector bank headquartered at Kodungallur, in Thrissur District of Kerala state in India. Lord Krishna Bank became a scheduled commercial bank in 1971. In 2007, Lord Krishna Bank was merged with Centurion Bank of Punjab. In the ’90s, the bus stopped right in front of Lord Krishna Bank branch near Sivananda Circle. By the time I got to know about LKB, LKB was gone.

***

ಪ್ಯಂಟ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೋ-ನೂರೋ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗೋ ಖುಷಿ, ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ.

***

21986_274057002736304_1022915029_n
ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ, ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ! ಅಣ್ಣಾವ್ರೇ ನಮ್ ಗುರು! ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗಿಂತ ಗುರು ಬೇಕಾ?!

***

ಈ ನಡ್ವೆ ladies…bag ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೊರಟ್ರೆ – ಕಾಲೇಜೋ, ಆಫಿಸ್ಸೋ, ತರ್ಕಾರೀಗೋ – ಎಲ್ಲೀಗ್ ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಾ.

***

Me: Maga, which momo do you like?
Son: Egg Momo. And you?
Me: ನಗು momo.

***

ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಲಾಯಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ, it becomes alkali.

***

For a Mass hero, weight matters.

***

When I saw my vehicle mechanic replace the bike tyres, I got to know that he will progress spiritually well and quickly because he knows chakra alignment.

***

Kids are in their elements when you take them out of the compound.

***

What do you call a part-time bus conductor?
Semi-conductor.

***

To become a doctor, you got to write NEET. Later, you will anyway not write NEETLY.

***

A liquor shop near a temple?
Heavenly D-Wine.

***

Dumbiryani is a smart choice.

***

Superconductor: Rajinikanth before he became a superstar

***

ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನನ್ನ ಎಕ್ಕಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಮನಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೋತಿದ್ದ: ಎಕ್ಸು ಎಕ್ಸು…ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನೊಳಗಿರೋದು ಎರಡು ಎಕ್ಸು*.

  • XX Chromosome

***

Duet or Diet, U and I can make a difference.

***

Unexpected holiday ‘showers’! Really happy for these kids. Remembering our schooldays where we got loads of holidays ‘Sud-Suddenly’ due to Kavery Galaate, Gulf war, Babri Masjid demolition etc.!
Every time they are extending the holiday by another day, the kids in our street are celebrating as if India won the world cup! 🙂

***

ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ಓಡಿ ಹೋದ್ರೆ: ತುತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ

***

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾಚಿಕೆ-ಸಂಕೋಚ ಇರತ್ತೆ. Because it is ಶೈ ಕ್ಷಣಿಕ.

***

ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ್ ಅರ್ಥ.

***

English Ma’m: Raju, tell me the future tense of “I slapped you.”
Raju: Ma’m, your scooty will be punctured by lunch time.

***

Supernova: Lot of pain

***

Dynamo: A person who is desperate to see Na.Mo.

***

What are negative numbers?
Numbers <35
***
Q. What are Roman Numbers?
Imagine making Iyengar puliogare using chinese ingredients!
Same way, Numbers written without using any numbers but English alphabet.
***
Q. What are Whole numbers?
A. 4, 6, 8, 9, 0
***
Cinders: ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಗೆರೆಗಳು
***
Imagine a foreigner joining a class here which has 118 kids. Suppose 82 of these kids are named: Kallesha, Mallesha, Lakshmisha, Rakesha, Rajesha, Somesha, Harisha, Nagesha, Gowrisha, Madesha, Ganesha, Veeresha, Neelesha, Pranesha, Gyanesha, Anisha, Abhilasha, Manjusha, Amisha, Anusha, Shrisha, Usha, Nirosha, Manisha, Paresha, Ramesha, Paramesha, Natesha, Shailesha, Umesha, Mahesha, Kaatesha, Lokesha and so on.
That is like almost 70% of the 118 kids names are rhyming.
Imagine the foreigner trying to remember his classmates’ names! I think that is how kids feel when they read the names of the elements in the Periodic Table, with so many names ending with IUM.
***
Escalator: Transition ಮೆಟ್ಟಲ್
***
Allow: Used as a greeting while answering the telephone
***
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೇ ಕಥೆ: ಟೆಸ್ಟು-ಟೆಸ್ಟು-ಟೆಸ್ಟು
***
ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟೀದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ… ಶೆಲ್ಫಿಂದ ಹಳೇ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ ನೋಡಕ್ಕೇ ಅಂತಾ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಯಾಕ್ ಯಾವ್ ಫೋಟೋನೂ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಾಂತನ್ಸತ್ತೆ!
***
Bheemana Amavasye: Chota Bheem’s birthday
***
One of my Tamilian friend’s father was leaving to the US wearing a US Polo shirt. I told him it was a good choice to wear that shirt. Because ‘US Polo’ in Tamil means “Let’s go to US”.
***
Radioactivity: RJ @ work
***
ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಆಗೋದು ಯಾರು: ಪೋಲಿಷ್.
***
Which is an atheist’s favourite movie?
GODZ ILLA.
***
ಅಮ್ಮ (ಮಗನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕರ್ದಾಗ): ರಾಜು, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೊರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗಡಿ-ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ? ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ? ಹೋಗ್ಬೇಡಾ ಆಡಕ್ಕೆ.
ಅಮ್ಮ (ಮಾರ್ನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ): ರಾಜು, ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎದ್ದೇಳೋ.
ರಾಜು: ಅಮ್ಮ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೊರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗಡಿ-ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ? ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ?!
*ತಲ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
***
BCC : ಕಸದ್ ತೊಟ್ಟಿ or email related… depends which model you are.
***
Milky way: ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಹೋದಾಗ, ಹರಿದು ಹೋಗುವ ದಾರಿ
***
Odometer: A meter that runs… ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋ ಮೀಟರ್, ಇನ್ನೇನು?!
***
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸರಿಯಾದ idea ಬರಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? start from scratch, once again.
***
ಕೂಟು, ಗೊಜ್ಜು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಾರು ಪವರ್ ಫುಲ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಸಾರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು department ಇರೋದು. ಅದೇ ‘ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ’.
***
Same-sects marriage has been prevalent in India for ages.
***
ಬಯ್ಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ stress is ABIOTIC STRESS.
***

Swamy! COME HERE! – 3

June 24, 2016

rwb-swamycomehere-3

Swamy! COME HERE! – 1

June 22, 2016

rwb-swamycomehere-1

Starting a new series from today: ‘Swamy! COME HERE!’
Concept & Design: Ramakrishna Bellur Shivaram
Pic courtesy: Swami & Friends (Malgudi)

Hope you enjoy!

Random Jottings on Facebook – 5

June 22, 2016

Left brain: Be the change.
Right Brain: ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ.

***

ಹುಟ್ತಾ ಕಿತ್ & ಕಿನ್. ಬೆಳೀತಾ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್.
– ಮಾಬಾರ್ತ

***

ನನ್ ಕಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಮ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು: ಯೇನ್ ಸಾರ್…Copa América ಇಂದ inspire ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟೈಲಾ? ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ: ಇಲ್ಲ ಸಾರ್..ಕೋಪಾನೇ ನನ್ನಿಂದಾ inspire ಆಗಿದೆ.

***

It was at TK Vale that Baruvaahana’s step mom had got the huge paintings, hung inside the palace, framed. But now she had summoned the store owner and he was going to be imprisoned.
Why?
Because he sent the below SMS to Babruvaahana:
Dear Member,
Make Father’s Day Special!
Gift your dad a portrait package with Frame & Photo Mug @999 at TK Vale! T&C bit.ty/p1teeL

***

Which stotra do Auditors chant on Sunday?
‘Audit’ya hridaya!

On the same day what stotra do “auditees ” chant?
“rAmarakShAstotra” in the morning AND “aparAdhakShamApaNastotra” in the evening !

***

rwb-rajayoga-210616

ಬೆಳ್ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ’ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು’ ನೋಡಿದ್ದೇ ಯೋಗಾಯೋಗ!
(ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ is the highlight ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ?!)
[posted on the occasion of Yoga Day]

***

ಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದ್ರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ…. ಇಲ್ಲ color-color Mat ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಓಡಾಡಿ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ pose ಕೊಡಿ…OR ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪತ್ ಉಣ್ಣಿ..by default ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತಿರ!

***

THITHI Jokes –

ಬ್ರಿಟನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು.
ಬ್ರಿಟನ್ EUಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು.
ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಟೋ ಗಿಕ್ಸಿಟ್ಟೋ, ನಮ್ದಂತೂ ಲಂಡನ್-ಗೆ ಡೈಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ.

———

ಗಾಯಿತ್ರಿ: ನಾನು, ನಮ್ಮೆಜ್ಮಾನ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ‘ತಿಥಿ’ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ.
ಬೇಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಿಕ್ಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತು.
ಸಾವಿತ್ರಿ: ಸೇಯಿಂಗ್ ಮರ್ತೋದ್ಯಾ ಗಾಯಿತ್ರಿ – “ಅತೀ ವೇಗ, ‘ತಿಥಿ’ ಬೇಗ!

———

ಕೆಲವ್ರು ತಿಥಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ.
ಇನ್ನ್ ಕೆಲವ್ರು ತಿಥಿ ಆದ್ಮೇಲ್ ತೊಗೋತಾರೆ.

———

‘ತಿಥಿ’ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ್ ಹೋದ್ರೆ, ಸಕತ್ ರಷ್!
ಸದ್ಯ ನಮ್ ತಿಥಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ!

***

 

Random Jottings on Facebook – 4

July 22, 2014

Some of my friends talk only about EMIRATES, and some about E.M.I. RATES!

***

Vimal Pan Masala has this front full page long strip ad today in TOI. At the bottom, there is this line: CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH. NOT FOR MINORS.

That last line really makes you feel “For minors, it is not injurious!” 

***

Yesterday,
Grandma wanted Aastha,
Grandkids wanted Pasta,
Mom made onion-less Naasta
and
Dad drove on a jam-free Raasta

***

pun-inda aago olle panchaythi
punch aadmelu punch-e nad-daithi !

***

Most of the time, people tell me: Ram, sing!

***

Yesterday, my son taught me the spelling of HOPELESS: HO+

***

Don’t be surprised to hear unnecessary honking today. Remember, yesterday was NO HONKING MONDAY.

***

ಗುಂಡನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೌಟು: ‘Gourmet’ಗೂ ಗೋಮೇ-ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ?

***

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ?
ದಿ ಗುಡಿ-ಗುಡಿ ಟೈಪ್ಸ್!

***

In school, our seniors advised us thus: NEVER agree for an OPEN BOOK TEST (especially by Iyer Sir). If you think that the answer is in the book and the test is all about how fast you can find the answer, and copy it to the answer sheet, you are completely wrong!

I am thankful to god that I am done with school. At least once a fortnight, I get exam nightmares where I enter the class and the exam is about to begin, and I find out that I have prepared for a completely different subject.

***

ಈ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನರ್ಥಗಳು ನಡೀತಿರೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಡೆ ಎಂದೋ ಒಂದು ಘಂಟೆ ಅರ್ಥ್ ಅವರ್. ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಘಂಟೆ ಅನರ್ಥವಾದ ಅವರ್.

***

ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ… ನಮ್ಗಿದೆ ಮೀಟ್ರು!
ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕ್ರ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ ಹತ್ತೋ-ಇಪ್ಪತ್ತೋ ಕೇಳೋದು.

***

ಸ್ಕೂಲ್-ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಾ ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಬರದ್ರೂ, ಮತ್ತ್ ಬರಸ್ತಾರೆ.

***

WOW! I told you so!
Truly, Shikar is The One!!!

***

ಅಂದು: ಶೆಟ್ಟ್ರೆ , ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ.
ಇಂದು: ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ.

***

ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬವಿಲ್ಲ.

***

ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವನಾದ ಅರ್ಜುನನು ರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.

***

Traffic has become so horrible that we can’t even look towards the temple while driving. Earlier, you could stop in front of a temple and say the stotra of that particular god/dess. Kaligaala!

***

On the way to office, I saw Upendra’s ‘Topiwala’ posters in reverse but title in the same order. Another gimmick! And the tagline is catchy: Thale Illadavrigalla!
‘A’ is still talked about for its creative tagline: Buddhivantarige maatra!

***

ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಭರ್ತನ್ ಕಥೆ ಮರೀತಾ ಬರ್ತಿದೀವಿ.

***

Instant coffee I despise. Constant coffee I admire.

***

ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಂದು: ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲ್ಸ
ಬಕೆಟ್ ಮಾರೋಂದು: ಬಕೆಟ್ ಹಿಡ್ಯೋ ಕೆಲ್ಸ
ಸೈಕಲ್ ಬ್ಲೋ ಹೊಡ್ಯೋಂದು: ಪಂಪೊಡ್ಯೋ ಕೆಲ್ಸ
ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋಂದು: ಉಜ್ಜಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ

ನಿಮ್ದ್ಯಾವ್ ಕೆಲ್ಸ?

***

I don’t know what happens after we die. But of one thing I’m sure: The dead have an access to Facebook and Newspapers. Because those who pay tributes, write it in direct speech (directly to the person who has expired).

***

A popular quirk during primary school days: GREEN TOUCH !!

***

Grandson and Paati went to a Mall.
Grandson entered Armani shop.
Paati followed without noticing the board.

Grandson: Paati, wait here. Will visit the next store and be back here in Armani.
After waiting for 45 minutes, Paati called her grandson on his mobile: Yennada, you told you will be back in Ar-mani!

***

Most of the Law and CA firms have the same name twice: Eg.: Keshav & Keshav. Sharma & Sharma. Mohan & Mohan, Kumar and Kumar etc. etc..!

***

What is the difference between me and Vani Murthy ?
I love posters. She, Composters.

***

Simple Interest: People with simple interests in life – like Coffee, newspaper, good food…

Compound Interest: People who are only wanting to buy property and build a compound around it.

***

By 1985, PB Srinivas was 55 years old, and sang rarely. But this number that he sang for ‘Bettada Hoovu’ is a gem. His voice suits perfectly to that of the teacher’s expression. The line when he sings “Olle maathugalaadisu, Olle kelasava maadisu, Olle daariyalemma nadesu, vidyeya kalisu“, brings tears in my eyes.

One of my all time favourites.

http://www.youtube.com/watch?v=m4u3baXkJAc

***

ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸತ್ತ ಪ್ರಜೆ.

***

First under 40 in my booth to cast my vote. Third overall! Immediately, had a heavenly Chutney along with Uppit at Surya with Srividhya CB.

***

Kids are thrilled to see those white thick lines on every other road. They’re using it as Crease, Badminton net, Boundary line…

***

Yesterday. I remembered HW Longfellow after a long time.
Courtesy: Kannada News channels showing guys with LONGS walking in Kolar.

***

A leaflet dropped out of the newspaper today. It was about a place called Spell Genie. I found 2 spelling and 4 grammatical errors.

If you visit their page, you can find several more errors.

***

According to a survey conducted by N-Obo-DY, starting today, 63.57% voters will see their ring fingers every 2 hours a day for the next 1 month and think when the MARK will vanish.

***

Back from AVM Studios, Chennai. Won 3 lakh 20 Thousand in Kannadada Kotyadhipati ! The episodes will be aired betw. May 20-24th. Thanks toSrividhya CB who stood rock solid behind me in PROJECT KK!

***

ಓಲ್ಡ್: ಶಿವ್ಪೂಜೇಲ್ ಕರ್ಡಿ.
ನ್ಯೂ: ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಮಧ್ಯೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್.

***

ಯಾವ ಕನ್ನಡದೋರ್ ಮನೇಗ್ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಹೋದ್ರೂ, ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಸೋ ಮಾತು : ಬಂದ ಭೂಪತಿ!

***

Match-fixing is not new to Indians. Elderly women have been known to fixing matches in India for ages.

***

Lost PBS last month. Now TMS. Both had lent their voices to Dr.Rajkumar in the early part of his career. The song ‘Raajara Mahalinali’ is a famous TM Soundararajan number sung for Annavru for the film ‘Simha Swapna’ (1968). TMS first sang for Raj in ‘Premamayi’ (1966).

TMS sang mostly for MGR and Sivaji Ganesan apart from NTR, Gemini Ganesan, Rajkumar, ANR, Rajanikanth, Kamal Haasan among other actors from 1946 till 2007.

RIP, TMS.

***

Am sure all of you have seen Google’s ‘Petri Dish’ tribute today to the German microbiologist, Julius Richard Petri.

Q: If he knew Hindi, which song would Julius Richard Petri sing?

A: ‘Agar’ tum na hote!

***

ಇತ್ತೀಚಿನವರ್ಗೂ, ಘಂಟೆ ಬಾರ್ಸಿದ್ರೆ, ಪೂಜೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು.

ಈಗೀಗ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಕಸ ಎತ್ತೋರು, ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಮಾರೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಘಂಟೆ ಬಾರ್ಸೋರೆ!

***

Bramhaaaanda Narendra Babu Sharma admires English more than anybody. His favourite 3 English words: Put, Go, See!

***

Most of us have seen at the end of any emailer:
• Sent from Samsung Galaxy Note
• Sent from BlackBerry® on Airtel
• Sent from Samsung Mobile
• Sent from my Nokia phone
and so on

Imagine these in the ancient times:
• Sent from Carrier Pigeon
• Sent from Racing Homer
• Sent from American Show Racer
• Sent from Homing Pigeon
• Sent from Pigeon Racing
• Sent from Release Dove
• Sent from English Carrier
• Sent from Passenger Pigeon
• Sent from Cloud Messenger
• Sent from Cloud Meghadooth®
• Sent from Megha Sandesha®
• Sent from Smoke Signal Yamana
• Sent from Long Distance Smoke Signal®

***

When my parents got married, out-of-towners who couldn’t attend sent telegrams. When father passed away, people sent faxes. When mother expired, email messages. For my marriage, friends sent SMSes. When my son was born, people wished us using instant messaging on social media.

What will be the next generation of messaging?

***

Hotels, Temples and Beauty Saloons: 3 things that you’ll find on most roads in Malleswaram today!

***

Two foreigners visited the temple at Kashi where they heard the ‘Annapoorna Stotra’. As the stotra came to an end, one told the other: Didn’t I tell you, there are lots of curries in India?

***

Markandeya challenging Yama… we all know. But after hearing to his composition “Chandrashekara Ashtakam”, I got to know Markandeya did not like YAMAHA too… coz after every stanza, he asks: “Why Yamaha?”

***

ATMAVALOKANA was organised and invites were distributed. People were surprised that the organiser and venue was a Bank. Only after the function started, most of the audience got to know it was ATM Avalokana!

***

Under RICE ITEMS of Adiga’s Sampige menu, one item stands out: VEG HANDI PULAO!

***

ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ ಕೊಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರು ಕೊಚ್ಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.

***

I will always remember Williams saying to Han in ‘Enter the Dragon’ –
Bullshit mister han man… you come right out of comic…

RIP Jim Kelly.
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-23125488

***

rwb-bril

5th Standard was when Ink Pens ‘officially’ came into our life! You had to earn a ‘Hero’ pen, which was never bought. Until you earned one, it was some local pen, which invariably leaked. Hence a blotting paper or a piece of cotton cloth).

***

rwb-ontikoppalpanchanga

One family from Mysore has the pride of writing and printing Panchanga continuously for the past 126 years. The Vontikoppal Panchanga was started by Siddanthi Tammaiah Shastry in 1887-88. Presently, the fifth generation of the family is carrying on the work. Vontikoppal Panchanga is the first in the world to bring out a Panchanga exclusively for America.

***

Rewind back to the ’80s: There was a mad man called Manikya near my cousin’s place. He was not totally mad. He used to do jobs like cleaning the garden etc. But the interesting part was that after doing the job, he used to ask for a brand and crisp 5 rupee note. It HAD to be crisp, just like you get in RBI. A soiled note would irritate him completely. He often used to tell us kids (then) that his wife ran off with MGR.

Why did I remember this? My son is learning for his Kannada test tomorrow. And he has a sentence. “Maatu Maanikya”!

***

ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ, ಬಿ.ಸಿ.ಜಿ.
ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ, ಈ.ಸಿ.ಜಿ.
***
ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಾಲ ಭಾಷೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ’ಬಾಲ್’ ಭಾಷೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಎಲ್.ಕೆ.ಬಾಲ್ ಭಾಷೆ!

***

Right from childhood, Bengluru born Shaiju Kutty is very fond of his mother and the Tea she prepares, so much so that he becomes an expert Tea maker. Seeing her son’s interest in Tea making, she helps Shaju to set up a Tea shop in a layout where Mallu kutties are in majority.

Q: What name does Shaiju keep for the tea shop?

A: ‘Mathru Chaaya”

***

Grandson: Thatha, you have Windows 8?
Thatha: Wait, let me remember: 4, plus 2… plus 2, PLUS TWO. Windows 10, not 8.
Grandson: ?!?!

***

rwb-notebook

Different Eras, Different Notebooks!

***

Pran fan: Ab no more Pran yaar.
Sea-food lover: OMG! No more Prawn?!

***

ಸಿವಾ, ಯಂಗಾಬಿಟವ್ನೆ ನಮ್ ಶಿವಣ್ಣ!
ಸಿವಾ, YOUNG ಆಗ್ಬಿಟವ್ನೆ ನಮ್ ಶಿವಣ್ಣ!

***

ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ
ರಚನೆ: ಬೆಳ್ಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಆಶ್ರಯ ಸ್ಕೀಂನಿಂದ ಸಿಗ್ತು ಮನೆ
ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಕೀಂನಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಘಮ್ಮನೆ
ಊರೆಲ್ಲಾ ವೈನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾ ಎಂದು ಕರೀತು ನನ್ನನ್ನೆ
ಇನ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಲಗ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ

***

raw hullu ≠ con grassu

***

rwb-sportstar1983

Yours truly with The Sportstar, 1983 issue (World Cup special)

Aside: Was about to share this picture on June 25th, last month, to commemorate India’s first WC triumph. Right then, got a call from my son’s school that he had a fall and has a dislocated bone. The cast will be removed tomorrow. He thus ‘single- handedly’ completed his first Unit test in flying colours!

***

rwb-ddnewsreadersold

Remembered Doordarshan’s Newsreaders:

Gitanjali Aiyar (small bindhi; almost like a model)
Minu (big bindi, bob cut)
Preet Bedi
Sashi Kumar (beard; a slight hunch)
Sarla Maheshwari (gujju style saree; sati savitri look)
Sunit Tandon (like a patient)
Neeti Ravindran (mole on a chubby cheek, bob cut)
Rini Simon (later khanna, boy cut)
Tejeshwar Singh (shekhar kapur style beard; thick, grave voice)
Sangeeta Bedi (hot and beautiful)
Komal GB Singh (ready to smile)
Usha Albuquerque (bony; gingerly expression)
Salma Sultana (‘rose’)
Kaveri Mukherjee (shrill voice)
J.V.raman (combover)
Avinash Kaur Sarin (top knot)
Rajiv Mehrotra (beard)
Shobhana Jagdhish (gujju style saree; sleepy eyes)
Ved Prakash (Tie on shirt)

By the by, does anyone remember hearing this?
This is ‘Ole’ India Radio. The News, read by Lotika Ratnam…

***

Treat your son as a friend after a certain age ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮೋರು ಭಾಳಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಿದಾರೆ.

ಆ ಎರಡು ಪದಗಳೇ: Buddy ಮಗ!

***

| guruvina gulaamanaaguva thanaka doreyadenna mukuthi |
|| annavre namm guru endhodane hecchuvudu namma bhakuti ||

***

modi-rahul-anagram

NARENDRA MODI = Dream And Iron
RAHUL GANDHI = A Darling Huh

***

rwb-thama

Definitely ‘The Thama Stories’ are not to be missed.

***

On CNBC Awaaz, every night you can watch Awaaz @ 9 (in Hindi).
On our roads, every day and night you can watch Awaaz 24/7 (all languages).

***

rwb-brc

I regret to inform that my uncle Sri B R Chandrashekhara Rao, Retired Teacher and Former Headmaster of National High School, Basavanagudi, Bangalore, passed away this morning at 11.15am at his residence. Fondly known to many of his students as BRC, he was known for his inimitable voice that commanded respect. He was a strict disciplinarian and was a stickler to perfection. Everyday, he wore white bush shirt and a crisp dark trouser, neatly pressed. And it was full navy whites on Saturdays. A man of principles and integrity, BRC represented the values NHS stood for. Students really loved him and felt it a blessing to have him as a teacher and NCC officer.

May the departed soul rest in peace.

***

rwb-allmodis

All the MODIs that I have heard, seen and read about (in chronological order)

***

A Manipuri will surely appreciate that there is a Mary Kom Ba temple in our city!

***

rwb-kvc

KV Chandrashekar (1920-2014)
May the departed soul rest in peace.

***

rwb-kvm-malatiprakash

Our beloved Hindi teacher at KV Malleswaram, Smt.Malathi Prakash passed away yesterday. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

***

ಕೆಲವರಿಗೆ, ಲವ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಸನ್.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ, ಲವ್ ಈಸ್ ಪಾಯಸಮ್.

***

ಸಿಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೆಂತೀ ಫಿಲಂ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡದ ಫಿಲಂಗಳಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? One is much long…the other is ಮಚ್ಚು-ಲಾಂಗು.

***

rwb-oldschool-newschool

Old School of Thought vs New School of Thought.

***

rwb-arnab-rahul-timesnow

Just imagine!

***

yocall issonweight as the person you are trying to reach isonanather call

***

Here’s my Facebook movie. Find yours at https://facebook.com/lookback/#FacebookIs10

I liked this 62 second video for the mood-setting instrumental bgm. It was like the Team Facebook telling me ‘Thank you’!

***

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಜೈಲ್.
ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಜೈಲ್.

***

rwb-tigerpran

No one can encourage and shower praises like our beloved TIGER Pran! Dear Sir, a heartfelt thanks for all those words of encouragement, likes, comments, positive words, appreciation, support, thoughtfulness and most importantly, for your time! Thank you very much from all of us at Muktabalaga, and from everyone in the social media network to whom you have had a kind word to say! You deserved this long back. Sorry for the delay. – Regards, Bellur
[Needless to say, we hope to see more and more of your comments, likes and shares]

 — with Praneshachar Kadalabal.

***

ಡ ಗುಣಿತ ಹೀಗಿದೆ:
ಡ ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ ಡೄ ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ ಡಂ ಡಃ
ಗಮನಿಸಿ: ಡೌ comes at #14!

***

Pallavi Anupallavi. Moondram Pirai. Olangal. Shankarabharanam. Each one a masterpiece. Each one in a different language. One man. Balu Mahendra. RiP.

Here is one of my favourites from Balu Manhendra’s 1982 directorial, ‘Olangal’ where our Cubbon Park has been captured in all its beauty, along with the evergreen ‘Toy train’.

http://www.youtube.com/watch?v=xAl7_PiZV9I

***

Flex banners at many traffic signals has a picture of Dravid and a message saying “When on the road, always say Pehle Aap”.

Just wondering if Dravid is an AAP member!

Imagine two very generous drivers – one on a Bolero, and another on a Scorpio, meet near an intersection somewhere in the interiors of N.R. Colony. One says “Pehle aap”…the other says…” no sir, pehle aap”…goes on and on… neither of them moves ahead…because they want to follow the PEHLE AAP rule. Result: Traffic jam because of Jammy!

***

weekendಉ ಅಂತ ಹಲವರ ಚಿಂತೆ. Year endಉ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಚಿಂತೆ. ಹೊರಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಯಾರದ್ದೋ Life endಉ ಅಂತ ಉಳಿದವರ ಚಿಂತೆ.

***

ಇಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅವಳಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋದು only in 2 words :
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು.

***

ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರೋದು ಬದುಕು, ಸಾವಲ್ಲ. (ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಬರಿಸಿದ ಅನಿಸಿಕೆ)

***

ಡೈಲಿ ನಾವ್ ಯೂಜ಼್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ಸ್

ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ.
ಇದು ಎರಡನೇ ಸಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು.
ಮೂರ್ ಹೊತ್ತೂ ಅದೇ ಗೋಳು.
ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೇಳು.
ಐದೈದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ.
ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೆಲಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂದ.
ನೂರು ಸರತಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ!

ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು?

***

ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ.
ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಬೇರೇ ಊರಿನವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ.

***

ಪಕ್ಕದ್ ಮನೆಯೋರು, ಡೈಲಿ ಮನೇಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಹೊರಗೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.

***

ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೆಲವು ದಿವಸ, ಪೊಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟ ಆಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೋ ಗೋಳಿರಲ್ಲ.

ಹಳೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸದನ್ನ ತಂದು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ/ ಅಮ್ಮ, ನೆಂಟರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿ ಕಾಲ ಕಳೇಯೋ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು.

ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು: ಏನ್, ನಿಮ್ಮ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಲಿ?
ಅವರು: ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಿ!
[ಆಗ ನಮಗೇನೋ ಚೀಪ್ ತ್ರಿಲ್ಲು!)

By the by, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ’ಬ್’ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ.
ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಡೇ!

***

ಟಿಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ವಿಜ಼ಿಲ್ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ’ಪೋಲೀಸ್’ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ್ ವಿಜ಼ಿಲ್ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ’ಪೋಲೀಸ್’ ಅಲ್ಲ, ’ಕಸದ್ ಡಬ್ಬ’ ಒಂದೇ ತಲೇಗ್ ಬರೋದು.

***

ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು: ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ.

***

Contradicting Proverbs

All good things come to those who wait.
BUT… Time and tide wait for no man.

The pen is mightier than the sword.
BUT… Actions speak louder than words.

Wise men think alike.
BUT… Fools seldom differ.

The best things in life are free.
BUT… There’s no such thing as a free lunch .

Slow and steady wins the race.
BUT… Time waits for no man .

Look before you leap.
BUT… Strike while the iron is hot

Do it well, or not at all.
BUT… Half a loaf is better than none.

Birds of a feather flock together.
BUT… Opposites attract.

Don’t cross your bridges before you come to them.
BUT… Forewarned is forearmed.

Doubt is the beginning of wisdom.
BUT… Faith will move mountains.

Great starts make great finishes.
BUT… It ain’t over ’till it’s over.

Practice makes perfect.
BUT… All work and no play makes Jack a dull boy.

Silence is golden.
BUT… The squeaky wheel gets the grease.

You’re never too old to learn.
BUT… You can’t teach an old dog new tricks

Absence makes the heart grow fonder.
BUT… Out of sight, out of mind.

Too many cooks spoil the broth.
BUT… Many hands make light work.

(Am sure there are more. Please add to the list.)

***

‘Master’ Hirannaiah met CM Siddaramaiah and tendered an apology at the latter’s house in “T.K.” Layout!

***

ಮಿನಿಶ್ಟ್ರು (ಎಸ್ಸೆಲ್ಸಿಲಿರೋ ಮಗನಿಗೆ): ಯೇನ್ಲಾ, ಇಟ್ಟೇಯಾ?
ಮಗ: ೧೬ನೇ ತಾರೀಕ್ ತನ್ಕ ತಡ್ಕ. ಆಮೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.

***

ಜಯ, ಮಮತ ಇರೋವರೆಗೂ, ಅಮ್ಮನ್ ಅಕ್ಕನ್ ಮಾತೇ ನಡೆಯೋದು.

***

Be it history or current updates, MODI has both RSS & RSS Feeds to help him!  

***

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ’ಕೇಸರಿ’ ಪದ ಬಳಸಿರೋದು ಎರಡೇ ಬಾರಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ: ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ’ವೀರ ಕೇಸರಿ’, ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ’ಗಜಕೇಸರಿ’! ಹೌದಾ?

***

rwb-hoteltypos

Don’t miss the taglines!

***

ಬಿ.ಎ. ನೋ ಬಿ.ಕಾಮೋ, ಲೈಫಲ್ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬೀ ಕಾಮ್.

***

rwb-aluminiumbox

***

ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ TK ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದ್ರೆ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬೋರ್ಗೆ ಬಲಗಡೆ ತೊಡೆ ಮೇಲಿದೆ!

***

ಮಾತೆಯರಲ್ಲಿ, ಮೀರಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮನೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತೆ. ಮಾತೆಯರಿಗೆ ’ಮಾತೆ’ ಆಡದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ತಾ? ಅಂದಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾತೇನೂ ಸ್ಪೀಕರ್. ಕೆಲವರು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್.
{ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಗಂಡನ್ನ ಕೇಳಿ – ಮನೇಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ಅಂತ}

***

To take ಅನ್ನೊ ಅರ್ಥ ಕೊಡೊ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದು raw ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದು polished ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು?

Syska ಮತ್ತು Cisco.
[ಎರಡ್ರಲ್ಲು, ತಿಂಗಳ ಕೊನೇಲಿ ಸಂಬಳ ಇಸ್ಕ / ಇಸ್ಕೊ!]

***

ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ’ಪ’ ಮತ್ತು ’ಫ’ ಇದ್ದರೆ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾ: ಪಫ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಫೆಶನಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ
ಮನಸಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ.

ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೀಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ಡಲ್ಲಿ ಪೀಪಾ ಅಂತ ಬರತ್ತೆ!

***

“ಹಾಲಿನ ಮೊಗದವಳೆ” ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಹೊಗಳದ್ರೋ, ಓವರ್ನೈಟ್ ಅವರು ’ಹೆಪ್’ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜೋಕೆ!

***

ಕತ್ತು ಉಳುಕಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು. ಮಸಾಜು, ಬಿಸಿನೀರ್ ಶಾಖ, ವೋಲಿನಿ ಸ್ಪ್ರೆ, ಅಯೋಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ರಿಲೀಫ್ ಕಮ್ಮಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ ವರೆಗೂ ಹಂಪ್ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಿಗೋ ರಿಲೀಫ್, ಏನ್ ಹಿತವಾಗಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಂಪ್ ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು!

***

ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ತಪ್ಪು.
ಸೆಲ್ಫಿನೇ ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೂ ತಪ್ಪು.

***

ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಮಜಾ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಶೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವೇಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಥ್ರಿಲ್ಲು! ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ವೇಯ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ. ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಪಾಪಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೋ ನಟ-ನಟಿಯರ ಚಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ವೇಯ್ಟು, ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ!
ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು: ನನಗೆ ಭಾರತಿನೋ, ಮಂಜುಳನೋ ಬಂದಾಗ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು-ಹತ್ತು ಬಾರಿ ನಿಂತಿದೀನಿ, ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಬರಲಿ ಅಂತ!

***

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಿದಂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎವೆರಿತಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿದಮ್. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಅದನ್ನ ಆಲ್-ಗೋ-ರಿದಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.

***

’ಜೈ’!
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಉದಾ:
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜೈ (ಜಯಕಾರ)
ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ತಾತಾ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಜೈ (ಗೊಟಕ್)
ಹಳೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜೈ. (ಕಳೆದುಹೋಯಿತು)
ಏನಪ್ಪ, ಹೊಸ ಮೊಬೈಲು? ಹಳೇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಜೈ. (ಕೆಟ್ಟುಹೋಯಿತು)
ಬೇಜಾನ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜೈ. (ಒಳ್ಳೇದು)

ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಿಳಿಸಿ.

***

ಮದುವೆ invite ಕಳಸದ ಭೂಪ candy crush invite ಕಳಸದ್ನಂತೆ!

***

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೋರಾಟವೆ. ಯಾಕೆ?
ಏಳು ದಿನಗಳ ಹೆಸರು ನೋಡಿ:
ಭಾನುwar
ಸೋಮwar
ಮಂಗಳwar
ಬುಧwar
ಗುರುwar
ಶುಕ್ರwar
ಶನಿwar

***

This ad brought tears in my eyes! Jealous of the team who made it.
Hats off team O&M!

Credits:
Client: Adani Wilmar
Creative Agency: Ogilvy & Mather
Creative Chairman: Piyush Pandey
COO: Angshu Malik
Group Creative Director: Sukesh Nayak
Production House: Curious Films
Director: Vivek Kakad
Producer: Shahzad Bhagwagar

https://www.youtube.com/watch?v=4O5Q4Z87epo

***

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ್ಕೋಬೇಕೇ? ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಲಿ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಚಾ ಲೋಟ ಹಿಡ್ಕೊಂದು ಬುರ್ರ್ ಅಂತ ಮೈ ಮೇಲೇ ಬರೋ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ಸು ಒಂದಡಿ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ…ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ…!

***

ಜರ್ಮನಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಶುರು. ಮುಗಿಸೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್-ಇನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ!

***

TEN!
Number of father-son pairs to play Tests for India, including Stuart Binny today, and his father Roger.
Like father…like son!

***

Random Jottings on Facebook – 3

Random Jottings on Facebook – 2

Random Jottings on Facebook – 1