Archive for the 'Health' Category

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ in 2020

July 25, 2020

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಈಥೈಲ್ ಅಲ್ಕೊ’ಹಾಲ’ನ್ನೆರೆದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸಿ!

PS: Ethyl Alcohol is used in Sanitizers.

Corona ಚುಟುಕ

May 19, 2020

         

 

mask

ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ
ಎಂದೂ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ
ಎಂದಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

***

social distancing

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಸತ್ತ ನಂತರ

ಬದುಕಿದ್ದಾಗ maintain ಮಾಡಿ
ಸಧ್ಯ 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಅಂತರ

***

sanitiser

ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ sanity ಭೂಷಣ
PPEಕಿಟ್-ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಭೂಷಣ

***

temperature

ಒಳ್ಳೆಯದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ

ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ
ಇದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ

***

wash your hands

ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತಿದ್ವಿ

ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆನೇ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದು

***

don’t touch your face

ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ
ಯಾರದ್ದೋ ಮಗು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ
ಅದರ ಕೆನ್ನೆ ಹಿಂಡಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಕೆನ್ನೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಮಗೆ
permission ಇಲ್ಲ

Corona! को रो ना – रो को ना

March 9, 2020

***

WFH = WORK FROM HOME
WFH = WORK FOR HOTTEPAADU
WFH = WORK FROM HAROHALLI

***

***

ಆದಿ ಅಕ್ಷರಿ ಕೊರೋನಾ
ರಚನೆ : ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಕೊಡುವವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನು
ರೋಧಿಸುವೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿತಿಮೀರಿದೆಯೆಂದು ನೀನು
ನಾಕ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸು ನೀನು

***

ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಕೊರೋನಾ!
ರಚನೆ : ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ತಿಳಿದುಕೊ
ಪ್ರಪಂಚದ ಅದೋಗತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿರೋ
ಏನು ಮಾಡುವುದು! ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡುಯುವ ಜಮಾನಾ!


ಭೂದೇವಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್!

Click to enlarge

 

ಕೊರೋನಾ one-liners!
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿರೋರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾರೆ !

ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ್ಲೂ!

ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಜ್ಯುಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು? ಮಾಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್.

ಸಾಬ್ರಿಗೂ ಕೊರೋನಾಗು ಏನ್ ಕಾಮನ್? ಮಾಸ್ಕ್.

ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇಷ್ಟ – ಬಿಕಾಸ್ ಇಟೀಸ್ ನಾವಲ್!

ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕೊರೋನಾಗು ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಕೋವಿದ್!

ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅಂತ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ!

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಚೈನಾದವರಿಗೇ ಬೇಡ!

History behind Thalaiva’s ‘Baba’ symbol

January 9, 2018

We have all seen the above gesture made by our Thalaiva Rajinikanth since BABA was released in 2002. But when you dig back, you get to know the history behind this symbol.

It was Ronnie James Dio,who made the devil’s horns sign popular, which today is synonymous with rock and metal.
This symbol, which was originally called the Corna, actually had a superstitious meaning. In fact, it is an ancient mudra which was made to ward off evil. However, if you are in the Baltic region, be careful before using this gesture on someone, as there, it indicates that you have had intercourse with that person’s spouse.
Ronnie James Dio, a heavy-metal vocalist and songwriter of yesteryears. He allegedly had learned from his grandmother that this symbol, which was originally called the Corna.

Apana Mudra helps in Body Detox and Digestion

In Sanskrit, Apana means downward moving force. Apana mudra governs the pelvic region of your body.

The pelvic region refers to the lower abdomen of the body. It contains digestive and reproductive organs.

In short, Apana mudra facilitates smooth and harmonious downward moving force in the digestive and reproductive organs of the body to regulate the movement of body toxins downward. In relieves constipation and makes the bowel movements regular. It increases sweating and urination also.

Also, it helps in regulating the menstrual cycles in women.

How to do Apana Mudra

  • The tips of middle and index fingers would jointly touch the tip of the thumb. Remaining two fingers would be stretched out.
  • This mudra should be done with both hands simultaneously.
  • While in apana mudra, the hands can rest on the sides or just rest them on the lap.
  • You can do it while sitting or walking or lying down.
  • Breathe normally and try to observe the inhalation and exhalation process.
  • For best results, it should be practiced in the sitting posture in the Vajrasana pose because Vajrasana itself aids in digestion by increasing the flow of blood to the pelvis.

The symbol which shows the thumb holding down the ring and middle fingers is increasingly touted to be the official logo of his soon-to-be-announced party.

We first saw the symbol in the 2002 film Baba where he plays a good Samaritan atheist who develops faith after a meeting with Mahavatar Babaji, a sage who was reportedly spotted in the Himalayas between 1861 and 1935.

A-decade-and-a half later when the actor announced his political entry in December 2017, the stage was adorned by the same symbol seated on a lotus. In subsequent communications with the media, however, the lotus disappeared but the symbol remained.

So, what is the baba symbol and what does it represent? The internet has some theories.

Apana Mudra

The symbol from the film is supposed to be the apana mudra. The five fingers of the hand represent the five yogic elements: thumb is fire, index finger is air, middle finger is space, ring finger is earth and the little finger is water. In this mudra, the middle finger and the ring finger are held down by the thumb symbolically representing the calming down of the ether and the earth. According to Kriya Yoga, the repeated holding of that posture helps in digestion and improves stomach-related ailments. However, it is rather curious as a political symbol.

One theory is also that in Bharatanatyam, this symbol is used to show the face of the lion which would be more apt for an actor with a roaring popularity in India.

Similarities to Ramakrishna Mission’s logo

The serpent at the head of the symbol has caught the attention of everyone for encircling the hand. It is perhaps representative of the circle of life and death, much like the way a snake would shed its skin.

Rajinikanth told reporters that the snake represents divinity and depicts ‘Kundalini’, or static energy that supports all life. Often, this energy is depicted as a serpent.

In Hindu mythology, man’s ultimate goal is to be rid of the cycle of birth and death. Another reading could be the sheshnag which when uncoiled has the capacity to move time and make creation possible; the universe ends when the snake coils back.

Significantly, the logo of Ramakrishna Mission bears a similar symbol – with the serpent encircling a swan that is seated on a lotus, as the sun rises over the waters.

Rajinikanth is said to have been influenced by the teaching of the Ramakrishna Mission in his early days. Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekananda to spread the word of his guru Paramahansa Ramakrishna. Parahansa Yogananda who was fond of Parahansa Ramakrishna is said to have met Rajinikanth’s spiritual guru Mahadev Babaji as per the former’s account in his book the Autobiography of a Yogi.

[Sources: Spiritual Ray, Health Melody and The News Minute]

Happy Doctor’s Day

July 1, 2017

Dr. andre Dr.Raj !

Brain Fade has been there since ages!

March 22, 2017

koLi moTTe

January 25, 2017

rwb-motte

Random Jottings on Facebook – 6

July 15, 2016

ಬ್ರಿಟನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು.
ಬ್ರಿಟನ್ EUಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು.
ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಟೋ ಗಿಕ್ಸಿಟ್ಟೋ, ನಮ್ದಂತೂ ಲಂಡನ್-ಗೆ ಡೈಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ.

***

“Do not lose your friends.
When with friends, do not go near water.”
I’m sure you’ll agree with the above words.
There is a famous Mantra too, which says what is said above.
Shun ‘No’ Mitrah
Shun Varunah!

***

ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
“ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ advanced ಆಗಿದೆ, improve ಆಗಿದೆ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಅದಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು.
ಈಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಇರತ್ತೆ. ಅದು secret.

***

ಯೇನೋ ಕೋದಂಡ, ಫಾರಿನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು?
ಸಕತಾಗಿತ್ತು ಮಗಾ!
ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ನಿನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಹೇಳಕ್ಕ್ ಯೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಾ ತಾನೇ?
ಇಲ್ಲ ಮಗಾ. ಅವ್ರು ’ವಾಟೀಸ್ಯುವರ್ನೇಮ್’ ಅಂದ್ರೆ Rambo ಅಂತಿದ್ದೆ.

***

ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು: ಮೇಡಂ, ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಎರ್ಡ್ ಎರ್ಡ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ದ್ರೇನೆ ನಮಗ್ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನೀವ್ ನೋಡಿದೀರಾಂತ!

***

ಗುಂಡ ಹುಡುಗೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಹುಡ್ಗಿ ಓದಿರೋದು B.Sc. (Organic Chemistry). ಗುಂಡನ್ ಅಮ್ಮ ಹುಡ್ಗೀನ್ ಕೇಳದ್ರು: ಯೇನೇನ್ಮಾಡಕ್ ಬರತ್ತಮ್ಮಾ?
“Acid Mixture, Cyclohexanol, Phenol. Butyl chloride, Ester…ಇಷ್ಟ್ ಬರತ್ ಆಂಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ.”

***

ವೆಜ್ಜು, ನಾನ್-ವೆಜ್ಜು, ನಾರ್ತಿಂಡ್ಯನ್, ಸೌತಿಂಡ್ಯನ್, ಸ್ವೀಟು-ಖಾರ, ಚಾಟು, ಚೈನೀಸು… ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಕ್ ಇದ್ರೂ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟ.

***

ಅಪ್ಪ (ಸೋಫಾ ಮೆಲ್ ಮಲ್ಗಿರೋ ಮಗನ್ಗೆ): ಎದ್ರುಮನೆ ಅಂಕಲ್ ಮಗನ್ನೋಡೋ. ನೀನೂ ಇದ್ಯಾ.
ಮಗ: ಯೇನಪ್ಪಾ, ಯಾವಗ್ಲೂ ಅವ್ರ್ ಮಗನ್ನೋಡು ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ್ತ್ಯಾ. ಅವ್ರಿಗ್ ಮಗಳೂ ಇದಾಳೆ.
*ಓಸಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್

***

ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟ್ ಮುಂದ್ವರ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ – ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ‘ಸೇ’ ಇಲ್ಲ ‘ಟೂ’ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಈಗದನ್ನೇ block ಇಲ್ಲ unblock ಅಂತಾರೆ.

***

(ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಲ್ಲಿ ಓದಿ)
ಭಾರತ-ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ-ಸಿಂಗಾಪೂರ್-ಮಲೇಷಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹಲ್ಲು-ಪುಡಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿ.
***
ಯೇನ್ ರಾಮಣ್ಣ, ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀ?
ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಯಾವ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಅದಕ್ಕ್ ಯಾಕ್ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ನಮ್ ತಾತನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದ್ದು, ಈಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿವೆ ನೋಡು.
ಹೌದಾ? ಸರಿ. ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಮನೆಗೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.
***
ವಿವಿಧಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದನ-ಬೃಂದಾವನ ಶುರು ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ads.
ನೆನೆಪಿದೆಯೇ?

***

KAILASH WET GRINDER
ಸುಲಭದಿ ಉಪಯೋಗ
KAILASH WET GRINDER
ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ
ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಕೈಲಾಷ್.
KAILASH WET GRINDER
ಸುಲಭದಿ ಉಪಯೋಗ
KAILASH WET GRINDER
ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ
ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಕೈಲಾಷ್.
The ‘Kailash Wet Grinder’ 10 second TVC must have been the first Kannada ad that was consecutively played twice.
They sponsored the serial “CRAZY COLONEL” on Doordarshan in the mid-80s.
ನೆನೆಪಿದೆಯೇ?

***

Universal Law of Change:
Since ages, ಮನೇಲಿ ದಿನಸಿ-ತಿಂಡಿ ತರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಸದ್ರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವ್ರದ್ದೆ.

***

Feels ‘wow’ when this kid calls me “Magician Uncle”! Say “Thanks” to her, SK!
rwb-rk-the-magician

***
rwb-auto-backup-280616

***

rwb-wimbledon-winner-loser-2016

***


Lord Krishna Bank was a private sector bank headquartered at Kodungallur, in Thrissur District of Kerala state in India. Lord Krishna Bank became a scheduled commercial bank in 1971. In 2007, Lord Krishna Bank was merged with Centurion Bank of Punjab. In the ’90s, the bus stopped right in front of Lord Krishna Bank branch near Sivananda Circle. By the time I got to know about LKB, LKB was gone.

***

ಪ್ಯಂಟ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೋ-ನೂರೋ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗೋ ಖುಷಿ, ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ.

***

21986_274057002736304_1022915029_n
ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ, ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ! ಅಣ್ಣಾವ್ರೇ ನಮ್ ಗುರು! ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗಿಂತ ಗುರು ಬೇಕಾ?!

***

ಈ ನಡ್ವೆ ladies…bag ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೊರಟ್ರೆ – ಕಾಲೇಜೋ, ಆಫಿಸ್ಸೋ, ತರ್ಕಾರೀಗೋ – ಎಲ್ಲೀಗ್ ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಾ.

***

Me: Maga, which momo do you like?
Son: Egg Momo. And you?
Me: ನಗು momo.

***

ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಲಾಯಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ, it becomes alkali.

***

For a Mass hero, weight matters.

***

When I saw my vehicle mechanic replace the bike tyres, I got to know that he will progress spiritually well and quickly because he knows chakra alignment.

***

Kids are in their elements when you take them out of the compound.

***

What do you call a part-time bus conductor?
Semi-conductor.

***

To become a doctor, you got to write NEET. Later, you will anyway not write NEETLY.

***

A liquor shop near a temple?
Heavenly D-Wine.

***

Dumbiryani is a smart choice.

***

Superconductor: Rajinikanth before he became a superstar

***

ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನನ್ನ ಎಕ್ಕಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಮನಸಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೋತಿದ್ದ: ಎಕ್ಸು ಎಕ್ಸು…ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನೊಳಗಿರೋದು ಎರಡು ಎಕ್ಸು*.

  • XX Chromosome

***

Duet or Diet, U and I can make a difference.

***

Unexpected holiday ‘showers’! Really happy for these kids. Remembering our schooldays where we got loads of holidays ‘Sud-Suddenly’ due to Kavery Galaate, Gulf war, Babri Masjid demolition etc.!
Every time they are extending the holiday by another day, the kids in our street are celebrating as if India won the world cup! 🙂

***

ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ಓಡಿ ಹೋದ್ರೆ: ತುತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ

***

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾಚಿಕೆ-ಸಂಕೋಚ ಇರತ್ತೆ. Because it is ಶೈ ಕ್ಷಣಿಕ.

***

ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ್ ಅರ್ಥ.

***

English Ma’m: Raju, tell me the future tense of “I slapped you.”
Raju: Ma’m, your scooty will be punctured by lunch time.

***

Supernova: Lot of pain

***

Dynamo: A person who is desperate to see Na.Mo.

***

What are negative numbers?
Numbers <35
***
Q. What are Roman Numbers?
Imagine making Iyengar puliogare using chinese ingredients!
Same way, Numbers written without using any numbers but English alphabet.
***
Q. What are Whole numbers?
A. 4, 6, 8, 9, 0
***
Cinders: ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಗೆರೆಗಳು
***
Imagine a foreigner joining a class here which has 118 kids. Suppose 82 of these kids are named: Kallesha, Mallesha, Lakshmisha, Rakesha, Rajesha, Somesha, Harisha, Nagesha, Gowrisha, Madesha, Ganesha, Veeresha, Neelesha, Pranesha, Gyanesha, Anisha, Abhilasha, Manjusha, Amisha, Anusha, Shrisha, Usha, Nirosha, Manisha, Paresha, Ramesha, Paramesha, Natesha, Shailesha, Umesha, Mahesha, Kaatesha, Lokesha and so on.
That is like almost 70% of the 118 kids names are rhyming.
Imagine the foreigner trying to remember his classmates’ names! I think that is how kids feel when they read the names of the elements in the Periodic Table, with so many names ending with IUM.
***
Escalator: Transition ಮೆಟ್ಟಲ್
***
Allow: Used as a greeting while answering the telephone
***
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೇ ಕಥೆ: ಟೆಸ್ಟು-ಟೆಸ್ಟು-ಟೆಸ್ಟು
***
ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟೀದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ… ಶೆಲ್ಫಿಂದ ಹಳೇ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ ನೋಡಕ್ಕೇ ಅಂತಾ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಯಾಕ್ ಯಾವ್ ಫೋಟೋನೂ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಾಂತನ್ಸತ್ತೆ!
***
Bheemana Amavasye: Chota Bheem’s birthday
***
One of my Tamilian friend’s father was leaving to the US wearing a US Polo shirt. I told him it was a good choice to wear that shirt. Because ‘US Polo’ in Tamil means “Let’s go to US”.
***
Radioactivity: RJ @ work
***
ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಆಗೋದು ಯಾರು: ಪೋಲಿಷ್.
***
Which is an atheist’s favourite movie?
GODZ ILLA.
***
ಅಮ್ಮ (ಮಗನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕರ್ದಾಗ): ರಾಜು, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೊರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗಡಿ-ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ? ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ? ಹೋಗ್ಬೇಡಾ ಆಡಕ್ಕೆ.
ಅಮ್ಮ (ಮಾರ್ನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ): ರಾಜು, ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎದ್ದೇಳೋ.
ರಾಜು: ಅಮ್ಮ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೊರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗಡಿ-ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ? ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ?!
*ತಲ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
***
BCC : ಕಸದ್ ತೊಟ್ಟಿ or email related… depends which model you are.
***
Milky way: ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಹೋದಾಗ, ಹರಿದು ಹೋಗುವ ದಾರಿ
***
Odometer: A meter that runs… ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋ ಮೀಟರ್, ಇನ್ನೇನು?!
***
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸರಿಯಾದ idea ಬರಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? start from scratch, once again.
***
ಕೂಟು, ಗೊಜ್ಜು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಾರು ಪವರ್ ಫುಲ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಸಾರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು department ಇರೋದು. ಅದೇ ‘ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ’.
***
Same-sects marriage has been prevalent in India for ages.
***
ಬಯ್ಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ stress is ABIOTIC STRESS.
***

B. K. S. Iyengar (1918 – 2014)

August 20, 2014

rwb-bksiyengar-200814

Caricature & Design: RK Bellur / Rambling with Bellur

Click on the image to enlarge

” I know you Westerners say BKS stands for beat, kick and slap. By learn it means Beauty, Knowledge, Serenity!!” – BKS Iyengar, who was known to “beat, kick, slap” students who had trouble conforming.

I thought it stood for “Both Knees Straight”!