Archive for the 'Fonts' Category

ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಇಷ್ಟ?

August 18, 2014

ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಇಷ್ಟ?

ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡೋರ್ಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ವರ್ಡಾನ?
verdana

ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋರ್ಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಏರಿಯಲ್!
arial

ಪಂಜಾಬಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಅರೋರ ಮತ್ತು ಗಿಲ್!
aurora & gill

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಅವೆನೀರ್
avenir

ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಭಾಸ್ಕೆರ್ ವಿಲ್
baskerville

ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋರ್ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಕಂಡಾರ
candara

ಶತಕ ಹೋಡೆಯುವವರ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಸೆಂಚುರಿ
century

ತಮಾಷೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರೋರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಫಾಂಟ್?
ಕಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್
comic sans

ಇದ್ದಿದ್ದ್ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಹೇಳೋರ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಫಾಂಟ್?
ಫ್ರಾನ್ಕ್ ಲಿನ್
franklin

ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆ ನೋಡುವವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಂಟ್?
ಫ್ಯೂಚುರ
futura

ಗೌಡ್ರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಫಾಂಟ್?
ಗೌಡಿ
goudy

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಂಟ್?
ಹ್ಯೂಮನ್
human

ಲೂಸಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಂಟ್?
ಲೂಸಿಡ
lucida

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರು ಇಷ್ಟ ಪಡಬಹುದಾದ ಫಾಂಟ್?
ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್
mistral

ಬಹಳ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿರೋರ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಬಹುದಾದ ಫಾಂಟ್?
ನೋವಾ ಸಾಲಿಡ್
nova solid

ಕೋಪಿಷ್ಟರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಂಟ್?
ರೇಜ್ ಇಟಲಿಕ್
rage italic

ಊರ್ ಸುತ್ತ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಡಿಸೋ ನಾಯಿಗಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ವ್ಯಾಗ್ ರೌಂಡೆಡ್
vag rounded

ಆರಾಮ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಂಟ್?
ಕಂಫರ್ಟ
comfortaa

ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಆಂಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಫಾಂಟ್ ಫೇವರೇಟ್ – ಬೂಕ್ ಆಂಟಿಕ್ವ book antiqua

ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಜೀವನ ಸಾಗಸ್ತಿರೋ ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಂಟ್?
ಆರ್ಡ್ವರ್ಕ್ ಕೆಫೆ
aardvark cafe

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋರು ಬಳಸೋ ಫಾಂಟ್?
ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿ
calibri

ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡೋರ್ ಬಳಸೋ ಫಾಂಟ್?
ತಹೋಮ
tahoma

ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಂಟ್?
ಕಸ್ತೂರಿ
kasturi

ಶಾಪ ಹಾಕೋರ್ ಬಳಸೋ ಫಾಂಟ್?
ಕರ್ಸಿವ್
cursive

ಹಣವಂತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾತಿಕ್
bank gothic

ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಅನ್ನೋರ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಫಾಂಟ್?
ಕೊರಿಯರ್
courier

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಳಸೋ ಫಾಂಟ್?
ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್
fantasy & wingding

ಫ್ರೀಜ಼ರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಂಟ್?
ರಾಕ್ ವೆಲ್
rockwell

ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋರ್ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಫಾಂಟ್?
ಫ್ರೂಟಿಗರ್
frutiger

ಹೆದಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ಓಡಾಡೋರ್ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಫಾಂಟ್?
ಹೈವೆ
highway

ಗಾಬ್ರಿ ಪಡದೆ ಇರೋರ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಬಾಟಿನಿನ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು ಬಳಸೋ ಫಾಂಟ್?
ಗಾಬ್ರಿಯೋಲ
gabriyola

ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ ಬಳಸೋ ಫಾಂಟ್?
ಓಪನ್ ಟೈಪ್
open type

ಸತ್ಯವಂತರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಫಾಂಟ್?
ಟ್ರೂ ಟೈಪ್
true type

ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರೋ ತಮಿಳರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಫಾಂಟ್?
ಸೆರಿಫ್
serif

ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಗೋತಮ್
gotham

ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನ ನೆನಪಿಸೋ ಫಾಮ್ಟ್?
ಟ್ರೋಜನ್ (ಇದನ್ನ ಟಿ.ರಾಜನ್ ಅಂತಲೂ ಓದಬಹುದಲ್ವಾ?)
trajan

ಶ್ರಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಫಾಂಟ್?
ಅಬಾಡಿ
abadi

ಆಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದೋ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಂಟ್?
ಟೈಮ್ಸ್ ರೋಮನ್
times roman

ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು “ಆಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವೇನೋ” ಅಂತ ಅನ್ನುವವರು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಫಾಂಟ್?
ಹಿಂದಿಯವರಿಗೆ “ಕೊಟ್ಟ್ ಹೋಗು” ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾಂಟ್ ಬಳಸಬಹುದು!
ದೇಜಾವು
deja vu

“ರೋಜ಼್ ಗೊತ್ತಾ” ಅಂತ ಮಲಯಾಳಿಗಳನ್ನ ಈ ಫಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಬಹುದು!
ರೋಜ಼ರಿಯೊ
rosario

ಪುಂಡರು ಬಳಸಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾದ ಫಾಂಟ್?
ಪೋಲಿ
poly

ಕೋರಮಂಗಲದವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಂಟ್?
ಫೋರಂ
forum

ಹುಚ್ಚರಲ್ಲದವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾಂಟ್?
ತಿಕಲ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್
tikal sans

ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫಾಂಟ್?
ಯುಬುಂಟು
ubuntu

ಸುಮಾರಾಗಿ ಓದೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಫಾಂಟ್?
ಆವರೇಜ್
average

‘Melnudi’ newsletter by Melbourne Kannada Sangha

July 30, 2013

July 2013 Melnudi

[click on the above link to read the full newsletter]

rwbmelnudi1

 

rwbmelnudi2

 

rwbmelnudi3

 

This months’s Melnudi has a story on ‘Aksharagalalli Alankara‘ (designed by yours truly). Thanks to Amrutha Nandi for this wonderful article (Muktabalaga members will know her as ‘Ammu’).

About Melnudi – the Kannada voice of Melbourne is the monthly newsletter circulated by the Melbourne Kannada Sangha to all its members. Melnudi is written by various members/non-members across Melbourne. Melnudi is composed of articles like short stories, episodes which are written across few months, nagehani (comedy corner) and the latest news/events in Melbourne. We also have the latest shows/kannada movies being screened in melbourne, and their details. Melnudi at the moment is being published by Mr Yuvraj Hiriyur, a volunteer of Kannada Sangha, who dedicates some time every month to compile all articles and publish them on time.
All articles published in Melnudi are a result of voluntary work done by kannada writers across Melbourne. As a kannadiga, if you are interested in writing some article of interest, we would be happy to publish it in our next edition of Melnudi. So feel free to send in your articles/news/ideas to reach out to other kannadigas here.

[Source: Melnudi]

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ – 7 (ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು)

June 11, 2013

A

 

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ – 5 (ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 499 other followers