Archive for the '2012 Olympics' Category

ಅಣ್ಣಾವ್ರು= ಕಂಚು+ಬೆಳ್ಳಿ+ಬಂಗಾರ Annavru = Bronze + Silver + Gold

August 22, 2016

rwb-raj-gold-silver-bronze

Click on the image to enlarge

Olympics cartoon: Meals Ready! Medals Ready!

August 18, 2016

RWB-OLYMPICS-HOTEL

Olympics ‘Hurdles’ Cartoon

August 9, 2016

rwb-olympics-hurdles

Imagine Dr.Rajkumar in Olympics!

August 8, 2016

rwb-olympics-raj

ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗ್ಯಾರಂಟೀ!

ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ!

ತಲೆ + ಕಲೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು