Archive for the 'Bangalore' Category

Kannada identity…Kannada Flag!

July 19, 2017

***

ಬಾವುಟ ಮಾಡಕ್ ’ನನ್’ ಕರೀತ್ಯೇನಯ್ಯ?
ಲೋ, ಬಾ..ವೂಟ ಮಾಡಾಣ ಅಂತ ಕರ್ದಿದ್ದು…ನೀವೊಳ್ಳೆ! ಖ್ಹರ್ಮಖಾಂಡ!

Advertisements

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂದು-ಇಂದು

July 6, 2017

Imposing Hindi – Toon

June 22, 2017

You cannot achieve unity by imposing uniformity.
Dedicating this toon to Chitra Aiyer.

Mukund Setlur & TV69

June 15, 2017

Unstoppable Media Baron! How TV69 will save media!

Vatal Nagaraj = Bandh

June 12, 2017

ಚಳುವಳಿಗಾರರು ಒಂದೆಡೆ Vatal ಬಂದ್-a-day.

To him, pulling a rabbit out of his hat is jujubi… He can pull a donkey, a commode, a buffallo, slippers, brooms, virtually anything from that bucket hat of his!

ಈಗ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ಬೇಡ… ಬಂದ್ ಮಾಡೋಣ.
A tribute to Vatal’s creativity!

ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನಿಗೆ SPOOF

June 1, 2017

ನಾನು: ಏನ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ್ನೋರೆ, ಸೋಮ್ವಾರ ಏಕಾದಶಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡೀನ?
ಸುಬ್ಬಮ್ಮನೋರು: ಏನ್ ಏಕಾದಶಿನೋ ಏನೊ…ನನ್ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ.

ಅವರ ಕಷ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ…ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ!

ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ಏಕಾದಶಿ ಇಂದು
ರಚನೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನಿಗೆ
ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ
ಎಲ್ಲೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾರಷ್ಟೆ
ಚಾಟ್ಸು, ನೂಡಲ್ಸು, ಪಾಸ್ತ

ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು
ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಲ್ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನು
ಘಂಟೆಗೆ ಡಜ಼ನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಹಣ್ಣು
ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನು

ಮಧ್ಯಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚಿನುಂಡೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರೊ ಉಸಲಿ
ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ
ಬೆಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಸಲಿ

ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟೆ ಗತಿ
ಒಂದ್ ಲೋಟದ ತುಂಬಾ ಲಸ್ಸಿ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಲಸ್ಸಿ ಬಾರಲಿ
ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ತುಂಬ ಫಸ್ಸಿ

Go Vegan!

May 30, 2017

Go Vegan!
Dedicating this post to Sparsha Rk

Thank you The Kathe Project !

May 24, 2017

Was a pleasure to be a part of this unique and novel social media initiative. Thank you The Kathe Project ! Congrats on a job well done!

My story on The Kathe Project at this link:

The Kathe Project