Posts Tagged ‘Dr.Rajkumar’

Udara Vairagyavidu by Bellur RK

May 2, 2017

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಉಂಟೆ??! Can this be ever equalled?

May 2, 2017

Maja Bharatha: ‘Raj special series’

April 15, 2017

Felt nice to be invited by Colors Kannada in Maja Bharatha: ‘Raj special series’ as one among the ‘Fan’ guests.

ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಅದೇ ಕಲ್ಲು (Spoof song)

April 11, 2017

https://clyp.it/nhamijpr

ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಅದೇ ಕಲ್ಲು (Spoof song)

ಮೂಲ ಗೀತೆ: ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಕಣ್ಣು
ರಚನೆ: ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್
ಗಾಯಕರು: ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್
ಅಣಕು ಗೀತೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು

ETHAN EEGA VASUDEVANU !

April 11, 2017

You Only Live Once? No.

April 11, 2017

I miss my Art teacher, Sri HL Bhat Sir !

April 11, 2017

Dr.Rajkumar Date of Birth Magic Square

April 11, 2017

RAJ RANGOLI

March 31, 2017

RAJ RANGOLI
Rangoli pattern using names of dr.raj’s movie names
Concept & Design: Ramakrishna Bellur Shivaram / Rambling with Bellur

A to Z of Dr.Rajkumar’s Roles

March 12, 2017