Archive for the 'Sanskrit' Category

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule by Ramakrishna Bellur Shivaram

January 10, 2017

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 1
by Ramakrishna Bellur Shivaram

ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?
ದಶರಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು.

ದಶರಥನಾದನು ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಕೈಸೆರೆ.
ರಾಮನಿಗಾಯಿತು ಕಾಡೇ ಆಸರೆ.

ಕೈಕೇಯಿ ಹಠ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ತಪ್ಪು.
ರಾಮ ಹಠ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು.

ಸೀತೆ in ceylon. ರಾಮ is alone.

ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳು ಸೇರಿವೇ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ,

ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳು ಸೇರಿವೇ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ.

***

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 2

ಈಗಿರೋ ಮಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಮಳೆ  ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ. ಬಿಡಿ. ರಾಮಾಯಣ ನಡೆಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ original ’ಮಳೆ ಹುಡುಗ’ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವರು ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು.
 ***
ಜಿಂಕೆ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರೀಚ. ಮಾ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ Do not ಎಂಬ ಅರ್ಥ  ಇದೆ. Hence for a long time he was maa-reecha-ble OR not reecha-ble.
 ***
ರಾಮ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ grievances ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು ಸುಗ್ರೀವ.
 ***
ಎದುರಾಳಿಯ 50% ಶಕ್ತಿ ವಾಲಿ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಲಿ.
 ***
ಮರದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ರಾಮ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ತನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ರಾಮ ಕಡೆದದ್ದು ಏಳು ಮರಗಳನ್ನು. ಹಾಗೆಂದು ಮರ ಕಡೆಯುವವರೆಲ್ಲ ರಾಮನ ಅವತಾರವಲ್ಲ.
***
ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 3
by Ramakrishna Bellur Shivaram
ಶೂರ್ಪಣಕಿ ಬಿಫೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
:  –  )
ಶೂರ್ಪಣಕಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
:   (
***
ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸುಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ…
ರಾವಣ: ಅಲ್ರಯ್ಯ, ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿನ ಎತ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ನಾ… ಯಾಕೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನನ್ ಸುಡ್ತೀರಾ?
ಜನ: ನಮ್ ಹೆಂಡ್ತೀನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಾಂತಾನೆ ಸುಡೋದು.
***
ರಾವಣ: ಒಂದ್ ತಲೆ ಇದ್ದು ಹಲವಾರು ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹತ್ತು ತಲೆ ಇದ್ದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಂಥಾ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ!
***
ಲೋಕೇಶನನ್ನು ನೋಡಲು ಲಂಕೇಶನಿಗೆ ಏನೋ ಮಜಾ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದು!
***
ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಲು ರಾವಣ ಹೋದ. ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಶಿವ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದುಮಿದ ಅಂದರೆ ರಾವಣನಿಗಾದದ್ದು ಕೈ loss.
***

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 4
by Ramakrishna Bellur Shivaram

Until she got liberation from Rama, life for Ahalya, was a hell ya.

ಗಧೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟರೆ, ಅಂಗದ becomes Un-ಗಧ.

Actually, ರಾಮ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುರು ಆಗೋದು ‘ಬಾಲ’ ಕಾಂಡ.

ಶ್ಯಮಂತಕೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಮನೆಂದು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೂ ಅವ i.e. ಜಾಂಬವ, ಜಾಂಬವಂತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಂಬವಂತನಾಗಿದ್ದ.

ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರಾಮನ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಹನುಮ. ಹನುಮನೇ ಮುಂದೆ ಭೀಮನ ಸ್ವರೂಪ. Therefore, ರಾಮ ಬಲ ಭೀಮ.

ರಾಮ-ಸೀತೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರ ಅರ್ಥ?ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಕುಶ್ ಆಗಿರಿ.

ಒಂದ್ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಮುರಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಮುರಿದ. ವಿಷ್ಣು ಧನುಸ್ಸು ಪಡೆದ.

ಅನ್ಯರು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಲಾಗದಿದ್ದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದು: Bow ಕಷ್ಟ ಐತೆ.
ರಾಮ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದು: Piece, piece… Bow ಪಸಂದಾಗಿತ್ತು.

ಹಿಂದೆಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೂ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅತಿಥಿಗಳು, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹೊರಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಭಿಷೇಕ ಆದಮೇಲೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಹೊರಡಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ.

ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ’ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೊದ ಮೊದಲು I.O. ರಾಮ ಆಗಿತ್ತು. I.O. ಎಂದರೆ Ikshvaku’s Omnipotent ರಾಮ.

ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹಠ ಮಾಡೋದು, ಹಟ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ.

ಭರತ: ಭರದಿಂದ ರಥದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದವ.

ಸಂಪಾತಿಯ ವ್ಯಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಮ ಮತ್ತು ವಾನರರು ತೋರಿಸಿದ್ದು? Sympathy.

ವನದಲ್ಲಿರುವ ನರ? ವಾನರ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, congested ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಪಟ್ಟಣ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಈಗ ಸಿಕ್ಕರೆ, several REAL ಎಸ್ಟೇಟೆ ಕಟ್ಟಬಹುದೇನೋ!

Because she offered only berry, hence Sa-berry.

***

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 5
by Ramakrishna Bellur Shivaram

ಪಾರ್ಟಿ ಬದ್ಲಾಯ್ಸೋದು ಈ ಕಾಲದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಮೃತ ಹಂಚೋವಾಗ ರಾಹು-ಕೇತು ಆಕಡೆಯಿಂದ ಈಕಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವೇ? ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಲಿಲ್ವೆ. ಇನ್ ಮಾಬಾರ್ತ್ದಲ್ಲಂತೂ ಬೇಜ಼ಾನ್ ಎಗ್ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿವೆ ಬಿಡಿ.

***

ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ನಿದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸುಮ್ನಿರಲ್ಲಾಂತಾ ರಾಮನಿಗಿಂತ ಇನ್ಯಾರಿಗ್ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ?

***

ಇರೋದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹಂಚದ್ರೆ, ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಂಥರೆ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಡೋನ್ಟ್ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು.

***

ಕೈಕೇಯಿ ಜೊತೆ ಮಂಥರೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.

***

When read as it is, the below lines are related to Ramayana.
When you omit the words in brackets and read, it is related to the political situation in the neighbouring state.

(ದಶರಥನ) ಹಾಲಂಥ ಮನಸು ಒಡೆಯಲು
ಬಳಸಿ (ಕೈಕೇಯಿ ಎಂಬ) ನಿಂಬೆಯ ಸಸಿ ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ
(ಮಂಥರೆ) ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದರೆ
(ಅಯೋಧ್ಯೆಯ) ಖುಷಿಯ ಪನ್ನೀರು ಸೆಲ್ವನಾಥ
ರಾಮನ ಮಡದಿಯ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ
ಮನಸೆಂಬ ತಳಮಳನಾಡನ್ನು ಕಲಕಿತು.

***

ರಾಮಾಯಣ in a Capsule – 6
by Ramakrishna Bellur Shivaram

When Rama was in the forest, KFI reigned in Ayodhya. How? Rama’s paaduke=SANDAL-WOOD.

***

Dreamum wakeupum critical conditionum
Earthum quakepum hil dool sab shake upum

If only Rani had sung her Aiyyaa song to Kumbhakarna, he would have woken up much earlier!

***

Whici ointment does Hanuman endorse?
Burnol.

***

Shurpanakha was the first person to use this phrase in chatting (to Lakshmana): “Single? Ready to Mingle?”

***

Enamored by its mileage and passenger capacity, Raavana confiscated Pushpaka Vimana from Kubera.

***

On board Pushpaka Vimana, Seetha’s first question to Raavana: No seat belt?

40 more Songs that make me cry – Part 3

October 10, 2016

17. Antaryami Alasiti Solasiti (Annamayya): The deep meaning words makes me cry throughout the song. SP Balasubrahmanyam and SP Sailaja have sung this soulful Annamacharya composition set to tune (Shivaranjini) by MM Keeravani with complete divinity.

18. Elu Narayane (Udayaraga album by Sri Vidyabhushana): This album was played everyday for years in my childhood. The flute bit at the beginning sets the mood of the song. When Sri Vidyabhushana starts ‘Elu Narayanane’… it simply means one has to wake up from slumber!

19. Ranganaayaka (Udayaraga album by Sri Vidyabhushana): The slow paced stotra at the beginning “kuNdala-maNdita-gaNda kambugreevam” gives us a hint of what is to follow. “Ranganaayaka” is sung in vilamba kala. It gives immense pleasure and mental peace to hear this devaranama, wonderfully sung by Sri Vidyabhushana. When he sings the line “Ghana shuka Shaunaka Vyasa Valmikaru nenedu nenedu kondaduvaro hariye” tears swell!

A word about the music director. H.K. Narayana was a well known singer and music composer from Karnataka, India. He was an icon of Light music and played an important role in popularizing the genre of Sugama Sangeetha in Kannada.

20. Shiva Shiva Ennada Naalige (Hemavathi): This song is out-of-the-world! It’s one of the most complex classical songs (half in abhogi and other half in todi – carnatic todi is different from Hindustani todi) sung by S Janaki whose rendition is energetic, vibrant and her felicity all through the very long and daunting song is remarkable. The composition is by L Vaidyanathan. Except for the last 1 minute or so you will enjoy the rest of the song and it’s sublime singing. Not that the last one minute is disappointing. It is just extremely hard to sing and Janaki has done a commendable job at it.

Janaki has managed the level of difficulty involved in singing the swaras really well. Singing the same swaras as a taan with akaaras (which is what the violin is doing) is quite different from actually saying the swaras as you sing it. That’s why you don’t hear too many carnatic singers attempting to render kalpana swaras (actual swaras not akaaras) at the 4th kaala (8 swaras per beat). But this song would have been better without the last few swaras at 4th speed when you sing two ragas.

The swarasthanam do go out of synch at super high speed to an extent. Though it is not bad. It is impossible to go back and forth between two ragas at that speed with human voice, with two different set of notes and assent and descent pattern.

21. Jag Mein Sundar Hai Do Naam (Anup Jalota): The comparisons are so perfect between lord Ram and Shyam… when Anup Jalota sings “Chaahe seetha-ram kaho ya bolo raadhe shyam” there are tears in my eyes.

22. Rang de chunariya (Anup Jalota): This bhajan takes you to another world…Anup jalota was born only to sing bhajans! When he gives answers to those set of questions “Jal se patla kaun hai…” I cry.

23. Patta Patta Boota Boota (Mehdi Hassan): One of the most fascinating yet intricate renditions by Shahensha-e gazal. I would never get enough by listening to this masterpiece of one and only Khan sahib Mehdi Hassan. When he begins this ghazal “Patta patta, boota boota, haal hamaaraa jaane hai” (Every leaf and every shrub here knows of my state), tears in my eyes!

24. Giripai (M.D Ramanathan): If you want to hear Raga Sahana, you must listen to MD Ramanathan which is medicine when you are in distress. MDR firmly believed that Carnatic music should give emotional satisfaction, instead of being merely an intellectual exercise.

When I was a three-year old, the great musician MD Ramanathan treated me with a ‘Masale Dose’. The story goes like this. I was taken by my uncle to MDR’s concert that was in Bangalore and I waited for the kruthi ‘Giripai’ and he didn’t sing it in this concert. My uncle, who knew the singer personally, took me the next day to the hotel where MDR was staying. The singer asked me what ‘M.D.’ stood for in his name and it seems I said ‘Masale Dose’. And not only did he treat me with my favourite number, he treated me with my favourite dish as well!

***

Also read:

40 more Songs that make me cry – Part 1

40 more Songs that make me cry – Part 2

40 Songs that make me cry – Part 1

40 Songs that make me cry – Part 2

Raaja Panchakshara Stotra

September 29, 2016

rwb-rajapanchaksharastotra-290916

Kalidasa and Einstein

September 6, 2016

rwb-kalidasa-einstein

GST Omkara Ganesha

August 5, 2016

RWB-GST-GANESHA

Ganesha Chaturthi is exactly a month away!
Presenting the “GST Omkara Ganesha”
Design: Ramakrishna Bellur Shivaram

Lecture on Gadya Traya by Dr.KS Narayanacharya (series-5)

April 2, 2016

rwb-gadyatraya-lecture-020416

Click here to read posts on Dr.K.S.Narayanacharya

Lecture on Gadya Traya by Dr.KS Narayanacharya

August 7, 2015

rwbgadyatraya

Click here to read posts on Dr.K.S.Narayanacharya

Jagadguru Shankaracharya of Sringeri Anoints His Successor

January 23, 2015

 

Click here to read the complete shishya-sweekara-press-release

 

click on the pic to enlarge

rwb-sringeri-1 rwb-sringeri-2 rwb-sringeri-3 rwb-sringeri-4 rwb-sringeri-5    rwb-sringeri-6 rwb-sringeri-7 rwb-sringeri-8 hqdefault rwb-sringeri-9 rwb-sringeri-10 rwb-sringeri-11 rwb-sringeri-12  24-1422089791-23-1421999094-sringeri-vidhushekar60210923566_10204874726300621_7775633995086339539_n  10929073_10153016493724061_3602987391635201699_na 10929073_10153016493724061_3602987391635201699_n 1 2 3 4 5 6 7 sannidhanam-mahasannidhanam-1 rwb-sannidhanam-mahasannidhanam-a rwb-sannidhanam-mahasannidhanam-b 1 2 3 4 6 7 8 9 gurugalu 2a gurugalu gurugalu gurugalu-pic-jkshetty Gurudwayam 2 Gurudwayam 3 Bala10 Bala15 Bala16 Bala17 Guru Sishya Guru Sishya2 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17

Pics courtesy: Sringeri Mutt website, Bhakti TV, Sri Sankara TV

Preserving the Oldest Unbroken Heritage of Sanatana Dharma
Today, on January 23, 2015, continuing this unbroken Guru-Shisya lineage that stretches directly back to Sri Adi Shankaracharya, the 36th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri Sharada Peetham, Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji anointed His successor. In a traditional ceremony, the Jagadguru initiated Brahmachari Sri Kuppa Venkateshwara Prasada Sharma into Sannyasa and bestowed upon him the Yoga Patta (monastic name) of Sri Sri Vidhushekhara Bharati. More information in the Press Release below.

The Official Press Release:

Ceremonies related to the Shishya Sweekara of Dakshinamnaya Sri Sharada Peethadhipati, Jagadguru Shankaracharya Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji commenced at Sringeri on 22nd January 2015.

At 8 am, the successor-designate, Brahmachari Kuppa Venkateshwara Prasada Sharma first had Darshan of the Jagadguru Mahaswamiji in Guru Nivas, Narasimha Vanam and offered Guru Vandanam. After receiving the Jagadguru’s blessings, the Brahmachari accompanied by Vedic Pundits proceeded to the northern banks of the Tunga and entered the temple of Goddess Sharadamba. Inside the temple, the Brahmachari participated in the Poornahuti of the Mahaganapati Homa held near the Shakti Ganapati shrine. He then had Darshan of Goddess Sharadamba. CEO & Administrator of the Peetham, Dr. V R Gowrishankar and senior devotees then accompanied the Brahmachari for Darshan at the temples of Sri Adi Shankaracharya, Sri Torana Ganapati, Sri Kodanda Rama
Swami, Malayala Brahma, Sri Sureshwaracharya, Sri Vageeshwari Vidyaranya, Sri Vriddha Narasimha Bharati Samadhi, Sri Janardana Swami (along with Sri Anjaneya and Sri Garuda), Sri Vidyashankara, Sri Balasubrahmanya Swamy and Sri Sakshi Ganapati (inside the Yagashala). He then returned to Narasimha Vanam and had Darshan at the Adhishtanam shrines of the 33rd Acharya, Jagadguru Sri Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Mahaswamiji; the 34th Acharya, Jagadguru Sri Chandrashekhara Bharati Mahaswamiji and the 35th Acharya, Jagadguru Sri Abhinava Vidyatirtha Mahaswamiji.

The Brahamchari then performed Krichraacharana where he made offerings of Vastra, Hiranya, Dhaanya and Aajyam. The Brahmachari then performed the Ashta-Shraadha ceremony. Tis ceremony is performed to free oneself of the three debts towards the Devas, Rishis and Pitrus. As part of the ceremony, the Brahmachari made offerings to 18 Vaidika Brahmanas and sought their blessings. Te Brahmachari will spend the day in Upavaasa (fasting) and Jagarane (staying awake all night performing Japa and Parayana).

On 23rd January 2015, the Brahmachari will perform the Purusha Sookta Homa and Virajaa Homa early in the morning and then receive the Sannyasa Deeksha from Jagadguru Shankaracharya Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji on the banks of the river Tunga. Devotees from all over the world have been pouring into Sringeri to witness this historic event.

Sringeri Jagadguru Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji announces his successor today

January 4, 2015

rwb-sringerijagadaguru25

 

Dakshinamnaya Sri Sharada Peethadhipati Jagadguru Shankaracharya Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji has announced His Shishya Sweekara. The Jagadguru Mahaswamiji made the announcement, divinely inspired by Goddess Sharadamba in His Anugraha Bhashanam given during the culmination of the Silver Jubilee Celebrations of His Peetharohanam. The Jagadguru has chosen Brahmachari Kuppa Venkateshwara Prasada Sharma to be His Uttaradhikari – the successor-designate to the Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham. The Jagadguru announced that the Shishya Sweekara ceremonies will take place on 22nd and 23rd January 2015 at Sringeri. The Jagadguru will initiate the Brahmachari into Sannyasa on 23rd January 2015.

Devotees all over the world have rejoiced at the announcement coming on the joyous occasion of the Silver Jubilee Celebrations of the Jagadguru’s Peetharohanam.

The present Jagadguru Shankaracharya Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji, ascended the Throne of Transcendental wisdom at the Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham, 25 years ago in 1989 and since then has been guiding thousands of devotees in the path of Dharma.

To commemorate the silver jubilee year of His accession to the Peetham, special functions along with Guru Vandanam are being conducted on the 3rd and 4th of January 2015 at Sri Math, Sringeri.

Uttaraadhikaari Kuppu Venkatesha Prasada Sharma

 

Uttaraadhikaari Kuppu Venkatesha Prasada Sharma (pic: AP News)

 

06SCHOLAR

Left to right: Kuppa Venkateshwara prasada sharma with his parents Seeta naga lakshmi and Siva Subramanya Avadhani (pic: Deccan Chronicle)

 

sringeri

Sri Bharati Thirtha Mahaswamigalu (in the background, is that the successor Sri Kuppa Venkatesha Prasad Sharma?!) (pic: The New Indian Express)

 

kuppa-sharma

 

Sri Kuppa Venkateswara Prasada Sharma. (Photo: Sringeri Mutt website)

 

The Hindu reports:

Bharati Tirtha Swami of Sringeri Sharada Peetha has nominated Kuppa Venkateswara Prasada Sharma as his successor-designate. The seer announced this at a function in Sringeri recently.

The Shishya Sweekara ceremony will be held in Sringeri on January 22 and 23. Sharma will be initiated to ‘sanyasa’ on the second day.

Sharma was born in Tirupati in 1993 to Kuppa Shivasubrahmanya Avadhani and Seetha Nagalakshmi. At present, Sharma is the principal of TTD Veda Pathashala in Tirumala and project officer in Dharma Prachara Parishad of TTD. During his visit to Sringeri mutt in 2009, he had expressed his desire to study ‘shastras’ directly under Bharati Tirtha Swami.

Under his tutelage, he mastered Sanskrit and studied Tarka Shastra, said a release.

During his pravachana this evening, our poojya Jagadguru announced that he has, by the grace and approval of Goddess Sri Sharadamba, identified his successor and announced the successor’s name as Sri Kuppa Venkatesha Prasad Sharma (25 years). Sri Bharati Tirtha Mahaswamji told that he was training his successor for the past 5-6 years. The Shishya Sweekara Parigraha kaaryakrama (to continue the Guru-Shishya Paramapare started by Sri Adi Shankaracharya) will be held on January 22nd and 23rd, 2015 at the Sri Math, Sringeri.

More pics (courtesy: Sringeri Mutt website)

sharma-1 sharma-2 sharma-3 sharma-4 sharma-5 sharma-6 sharma-7 New Acharya5 New Acharya3 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pics courtesy: Sringeri Mutt website, Bhakti TV, Sri Sankara TV

shruti smriti purANAnAm Alayam karuNAlayam
namAmi bhagavat pAda shankaram lOkashankaram

shankaram shankarAchAryam kEshavam bAdarAyaNam
sUtrabhAshya kritou vandE bhagavantau punah punah

***

Blessed is the Sishya ! Divine is the anugraha of Thaaye Sharadambe! Fortunate are we to witness this ceremony, the continuation of the great Guru-Sisya parampare!

***

List of Sringeri Dakshinamnaya Jagadgurus:

 1. Sri Shankara Bhagavatpada (788 – 820) (videha-mukti)
 2. Sri Sureshwaracharya (820-834)
 3. Sri Nityabodaghana (834-848)
 4. Sri Jnanaghana (848-910)
 5. Sri Jnanotthma (910-954 )
 6. Sri Jnanagiri (954-1038)
 7. Sri Simhagiri (1038-1098 )
 8. Sri Ishwara Tirtha (1098-1146)
 9. Sri Nrusimha Tirtha (1146-1229 )
 10. Sri Vidya Shankara Tirtha (1229-1333)
 11. Sri Bharati Krishna Tirtha (1333-1380)
 12. Sri Vidyaranya (1380-1386 )
 13. Sri Chandrasekhara Bharati I (1386-1389 )
 14. Sri Nrusimha Bharati I (1389-1408 )
 15. Sri Purushotthama Bharati I](1408-1448 )
 16. Sri Shankara Bharati (1448-1455 )
 17. Sri Chandrasekhara Bharati II (1455-1464 )
 18. Sri Nrusimha Bharati II (1464-1479 )
 19. Sri Purushotthama Bharati II (1479-1517 )
 20. Sri Ramachandra Bharati (1517-1560 )
 21. Sri Nrusimha Bharati III (1560-1573 )
 22. Sri Nrusimha Bharati IV (1573-1576 )
 23. Sri Nrusimha Bharati V (1576-1600 )
 24. Sri Abhinava Nrusimha Bharati (1600-1623 )
 25. Sri Sacchidananda Bharati I (1623-1663 )
 26. Sri Nrusimha Bharati VI (1663-1706 )
 27. Sri Sacchidananda Bharati II (1706-1741 )
 28. Sri Abhinava Sacchidananda Bharati I (1741-1767)
 29. Sri Nrusimha Bharati VII (1767-1770)
 30. Sri Sacchidananda Bharati III (1770-1814)
 31. Sri Abhinava Sacchidananda Bharati II (1814-1817 )
 32. Sri Nrusimha Bharati VIII (1817-1879 )
 33. Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrusimha Bharati (1879-1912 )
 34. Sri Chandrasekhara Bharati III (1912-1954 )
 35. Sri Abhinava Vidyatirtha (1954-1989 )
 36. Sri Bharati Tirtha (1989-Present)
 37. Sri Vidhushekhara Bharati (Nominated Next)